YAYIN KURULU - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

YAYIN KURULU

 

Sahibi

Mühendislik Fakültesi Adına
Dekan

Prof. Dr. Mehmet İNEL

 

Baş Editör

Prof. Dr. Olcay Ersel CANYURT

 

Yardımcı Editör

Yrd. Doç. Dr. Fatih CETİŞLİ

Yrd. Doç. Dr. Leyla DEMİR

 

Alan Editörleri

Doç. Dr. Necip ATAR

Doç. Dr. Osman Ozan AVİNÇ

Doç. Dr. Ali AYDIN

Doç. Dr. Ülker Güner BACANLI

Yrd. Doç. Dr. Selami BEYHAN

Doç. Dr. Hüseyin CEYLAN

Yrd. Doç. Dr. Semih COŞKUN

Yrd. Doç. Dr. Meriç ÇETİN

Doç. Dr. Gülbin ERDEN

Prof. Dr. Fethi HALICI

Yrd. Doç. Dr. Fatma IŞIK

Doç. Dr. Özler KARAKAŞ

Doç. Dr. Tamer KORALAY

Doç. Dr. Yusuf ÖNER

Yrd. Doç. Dr. Olcay POLAT

Yrd. Doç. Dr. Serdar TEZ

Doç. Dr. Sezai TOKAT

 

Yayın Koordinatörleri

Dr. Engin DEMİRAY

Dr. Mustafa Seçkin DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Hakan KARACA

Alp ŞENOCAK

 

Sekreterya

Ersin Bahar

Emre KORKMAZ

 

Dergi Personeli

Adnan ATLAY

 

LookUs & Online Makale