YAYIN KURULU - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

YAYIN KURULU

 

Sahibi

Mühendislik Fakültesi Adına
Dekan

Prof. Dr. Yahya TÜLEK

 

Baş Editör

Prof. Dr. Olcay Ersel CANYURT

 

Yardımcı Editör

Doç. Dr. Fatih CETİŞLİ

Yrd. Doç. Dr. Leyla DEMİR

 

Alan Editörleri

Doç. Dr. Necip ATAR

Dr. Fatma Figen ALTINOĞLU

Prof. Dr. Osman Ozan AVİNÇ

Prof. Dr. Ülker Güner BACANLI

Doç. Dr. Selami BEYHAN

Doç. Dr. Hüseyin CEYLAN

Yrd. Doç. Dr. Meriç ÇETİN

Doç. Dr. Gülbin ERDEN

Yrd.Doç. Dr. Hacer GÜNER GÖREN

Prof. Dr. Fethi HALICI

Yrd. Doç. Dr. Fatma IŞIK

Doç. Dr. Özler KARAKAŞ

Prof. Dr. Tamer KORALAY

Doç. Dr. Yusuf ÖNER

Yrd. Doç. Dr. Olcay POLAT

Yrd. Doç. Dr. Serdar TEZ

Prof. Dr. Sezai TOKAT

 

Yayın Koordinatörleri

Dr. Engin DEMİRAY

Doç. Dr. Hakan KARACA

Alp ŞENOCAK

 

Sekreterya

Ersin Bahar

Emre KORKMAZ

 

Dergi Personeli

Adnan ATLAY

 

LookUs & Online Makale