E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Selecting of Monorail projects with analytic hierarchy process and 0-1 goal programming methods in Ankara [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(4): 437-443 | DOI: 10.5505/pajes.2016.03903

Selecting of Monorail projects with analytic hierarchy process and 0-1 goal programming methods in Ankara

Şeyda Gür, Mustafa Hamurcu, Tamer Eren
Kirikkale University, Faculty Of Engineering, Department Of Industrial Engineering, Kirikkale

Uncontrolled increasing population, unplanned urbanization and enhancement in private vehicles number have revealed the of congestion traffic problem in urban area. These conditions have led to increase the need to remodeling the transportation plans. For this reason, a huge number of intensive studies were carried out in order to insure more efficiency to the public transport system by their different modes. One of these studies concerns the monorail service in Ankara, one of the most safe, fast and comfortable transport modes. Indeed, we made selection from several transport projects in Ankara Metropolitan Municipality using Analytic Hierarchy Process (AHP) and 0-1 Goal Programming methods.

Keywords: Analytic hierarchy process, Goal programming, Project selection, Urban transportation

Ankara’da Monoray projelerinin analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemleri ile seçimi

Şeyda Gür, Mustafa Hamurcu, Tamer Eren
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale

Hızla artan nüfus, plansız kentleşme ve özel araç sayısındaki artış kentsel alanlarda trafik sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu durum ulaşım planlarının yeniden şekillenmesine ve öneminin artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple, toplu ulaşım sistemini daha verimli hale getirmek için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bunun sonucunda alternatif ulaşım türlerine eğilim başlamıştır. Bu noktada hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım sistemi olarak monoray teknolojisi öne çıkmaktadır. Bu çalışmada çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve 0-1 Hedef Programlama yöntemleri kullanılarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde belirlenen güzergâhlara en uygun ulaştırma projelerinin seçimi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Analitik hiyerarşi proses, Hedef programlama, Proje seçimi, Kentsel ulaşım

Şeyda Gür, Mustafa Hamurcu, Tamer Eren. Selecting of Monorail projects with analytic hierarchy process and 0-1 goal programming methods in Ankara. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(4): 437-443

Corresponding Author: Mustafa Hamurcu, Türkiye
LookUs & Online Makale