E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Estimation of uniaxial compressive strength of very low-medium abrasive rocks from Cerchar abrasiveness index [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1154-1163 | DOI: 10.5505/pajes.2019.36604

Estimation of uniaxial compressive strength of very low-medium abrasive rocks from Cerchar abrasiveness index

Ahmet Teymen
Niğde Ömer Halisdemir University, Mining Engineering Department, Niğde

Cerchar Abrasiveness Index (CAI) is one of the commonly used methods for determining rock abrasiveness. The main parameters that affect abrasion are density, cementation, strength properties and amount of abrasive minerals in the rock etc. In this study, 15 different tests including uniaxial compressive strength (UCS) and CAI were performed on 35 different rocks with low-medium abrasive properties. UCS and CAI values of 35 rocks used in the study are ranged between 6.64 to 148.36 MPa and 0.68 to 2.67 respectively. All of the rocks are classified below the medium abrasiveness class according to CAI classification. The main purpose of the study is to estimate the UCS value which is known as the most commonly used rock feature by CAI values. For this purpose, it was tried to estimate UCS values by multiple regression method using CAI and other test parameters. The results of the study show that there are significant relationships between UCS and CAI.

Keywords: Cerchar, abrasiveness, cementation, strength, rock properties

Çok düşük-orta aşındırıcı kayaçların tek eksenli basınç dayanımının Cerchar aşınma indeksi ile tahmini

Ahmet Teymen
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Niğde

Kayaç aşındırıcılığının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerin başında Cerchar Aşınma İndeksi (CAI) yer almaktadır. Aşınmayı etkileyen temel parametreler, yoğunluk, çimentolanma derecesi, dayanım özellikleri ve kayaçtaki aşındırıcı minerallerin miktarı gibi özelliklerdir. Bu çalışmada, aşındırıcılık özelliği az-orta düzeyde olan 35 farklı kayaç üzerinde tek eksenli basınç dayanımı (UCS) ve CAI başta olmak üzere 15 farklı test gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan 35 kayacın UCS değerleri 6.64-148.36 MPa, CAI değerleri 0.68-2.67 arasında değişmektedir. Kayaçların tamamı CAI sınıflamasına göre orta aşındırıcılık kategorisinin altında yer almaktadır. Çalışmanın temel amacı en sık kullanılan kayaç özelliği olarak bilinen UCS değerinin CAI değerleri yardımıyla tahmin edilmesidir. Bu amaçla, CAI ve test edilen diğer parametreler kullanılarak UCS çoklu regresyon yöntemi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçları UCS ile CAI arasında kayda değer ilişkiler olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerchar, aşındırıcılık, çimentolanma, dayanım, kayaç özellikleri.

Ahmet Teymen. Estimation of uniaxial compressive strength of very low-medium abrasive rocks from Cerchar abrasiveness index. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1154-1163

Corresponding Author: Ahmet Teymen, Türkiye
LookUs & Online Makale