E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Energy efficiency analysis in public hospitals: an application of radial and non-radial data envelopment analysis models [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 35-42 | DOI: 10.5505/pajes.2020.55956

Energy efficiency analysis in public hospitals: an application of radial and non-radial data envelopment analysis models

Mehtap Çakmak Barsbay
Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty Of Health Sciences, Health Administration Department, Karaman

In Turkey to date, the main tools which have been applied to enhancing energy efficiency and reducing energy consumption have mostly been regulatory based. However, many other initiatives on energy efficiency were adopted by both public, private and third sector. Complied with these development programs and strategic inputs, public sector organizations which were labeled high energy consuming, such as healthcare facilities, take many steps in relation to diversification and redefinition of potential energy resources. But it is still a lack of the studies attempting to analyze energy use in public health sector. Hence this study is a step to contribute energy efficiency initiatives by promoting innovative managerial practices and metric tools.

Keywords: Data Envelopment Analysis, Hospital, Energy Consumption

Kamu hastanelerinde enerji verimliliği analizi: radyal ve radyal olmayan veri zarflama analizi modellerine dayalı bir uygulama

Mehtap Çakmak Barsbay
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Karaman

Türkiye'de bugüne kadar, enerji verimliliğini arttırmak ve enerji tüketimini azaltmak için uygulanan temel araçlar çoğunlukla düzenleyici niteliktedir. Yine de kamu, özel ve üçüncü sektörlerce enerji verimliliği kapsamında yürütülen çeşitli girişimler bulunmaktadır. Bu tür gelişme programlarına ve stratejik girdilere uygun olarak, sağlık kurumları gibi yüksek enerji tüketimiyle tanınan kamu sektörü kuruluşları, potansiyel enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yeniden tanımlanması konusunda birçok adım atmaktadır. Ancak hala sağlık sektöründe enerji kullanımını analiz etmeye çalışan çalışmaların eksik olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, yenilikçi yönetsel uygulamaların ve metrik araçların kullanımı ihtiyacını ortaya koyarak enerji verimliliği girişimlerine katkıda bulunmak amacını taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Hastane, Enerji Tüketimi

Mehtap Çakmak Barsbay. Energy efficiency analysis in public hospitals: an application of radial and non-radial data envelopment analysis models. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 35-42

Corresponding Author: Mehtap Çakmak Barsbay, Türkiye
LookUs & Online Makale