E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Behaviour of the waste steel fibre reinforced alkali-activated slag mortars exposed to high temperatures [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1110-1116 | DOI: 10.5505/pajes.2019.66199

Behaviour of the waste steel fibre reinforced alkali-activated slag mortars exposed to high temperatures

Serhat Çelıkten1, Mehmet Canbaz2
1Vocational School Of Transportation, Eskisehir Technical University, Eskisehir, Turkey
2Department Of Civil Engineering, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

In this study, behaviour of the waste steel fibre reinforced alkali-activated slag mortars exposed to high temperatures is investigated. For this purpose, mortar mixtures are produced by activating blast furnace slag with sodium silicate (Na2SiO3) and sodium hydroxide (NaOH). In addition to the mixtures produced without waste fibre, the mortar mixtures including 1% and 2% waste fibre by volume are manufactured and the influence of waste steel fibre content on the mechanical properties of the alkali activated mortars is investigated. The specimens with the dimensions of 4x4x16 cm taken from the mortar mixtures are exposed to 200ºC, 400ºC and 600ºC temperatures and the changes due to the elevated temperature effect on the unit weights, ultrasound pulse velocities, flexural and compressive strengths of the mortars are determined experimentally. Results show that the waste steel fibres improve the mechanical properties of the alkali-activated mortars. Besides, the flexural and compressive strengths of the alkali activated mortars are increased in different proportions after exposure to 200ºC and 400ºC temperatures.

Keywords: Alkali-activated mortar, Waste steel fibre, Elevated temperature, Blast furnace slag

Yüksek sıcaklığa maruz atık çelik lif takviyeli alkali ile aktive edilmiş yüksek fırın cüruflu harçların davranışı

Serhat Çelıkten1, Mehmet Canbaz2
1Eskişehir Teknik Üniversitesi, Ulaştırma Meslek Yüksekokulu, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Bu çalışmada, yüksek sıcaklığa maruz atık çelik lif takviyeli alkali ile aktive edilmiş yüksek fırın cüruflu harçların davranışı araştırılmıştır. Bu amaçla, yüksek fırın cürufu sodyum silikat (Na2SiO3) ve sodyum hidroksit (NaOH) ile aktive edilerek harç karışımları oluşturulmuştur. Atık lif içermeyen karışımlar ile birlikte hacimce %1 ve %2 atık lif içeren karışımlar üretilmiş ve atık lif içeriğinin alkali ile aktive edilmiş harçların mekanik özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Harç karışımlarından alınan 4x4x16 cm boyutlarındaki prizma harç numuneleri 200ºC, 400ºC ve 600ºC olmak üzere üç farklı derecede yüksek sıcaklık etkisine maruz bırakılmış ve harçların birim hacim ağırlıklarında, ultrases geçiş hızlarında, eğilme ve basınç dayanımlarında meydana gelen değişimler deneysel olarak belirlenmiştir. Deney sonuçları, atık çelik liflerin alkali ile aktive edilmiş yüksek fırın cüruflu harçların mekanik özelliklerini geliştirdiğini göstermiştir. Ayrıca, 200ºC ve 400ºC sıcaklıklara maruz bırakılan alkali ile aktive edilmiş harçların eğilme ve basınç dayanımları değişen oranlarda artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alkali ile aktive edilmiş harç, Atık çelik lif, Yüksek sıcaklık, Yüksek fırın cürufu

Serhat Çelıkten, Mehmet Canbaz. Behaviour of the waste steel fibre reinforced alkali-activated slag mortars exposed to high temperatures. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1110-1116

Corresponding Author: Serhat Çelıkten, Türkiye
LookUs & Online Makale