E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Valorization of brewery waste [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1257-1266 | DOI: 10.5505/pajes.2019.80850

Valorization of brewery waste

Pınar Atalay1, Nuriye Altınay Perendeci2, Mehmet Yekta Goksungur1
1Ege University Engineering Faculty, Department of Food Engineering, İzmir, Turkey
2Akdeniz University Engineering Faculty, Department of Environmental Engineering, Antalya, Turkey

Waste management is a critical and important issue for the food industry related to the issues of environmental protection, pollution prevention and process economy. Utilization of waste and by-products for the production of high value-added products becomes compulsory due to economic and environmental issues. Since brewery industry generates large amounts of organic wastes, breweries make investments for the management of wastes according to the environmental regulations forced by the rules of the countries. Although brewery waste is a negative cost factor for brewery industry, its rich content of complex carbohydrates, nitrogen and minerals opens avenues to the production of biotechnological products such as biofuel, enzymes, organic acids and bioactive compounds. In this review, different types of brewery waste and by products are defined and alternative valorization methods and utilization strategies in biotechnological processes are explained.

Keywords: Brewery industry, Bioconversion, By-product, Waste, Valorization

Bira atıkları ve değerlendirme yöntemleri

Pınar Atalay1, Nuriye Altınay Perendeci2, Mehmet Yekta Goksungur1
1Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Antalya, Türkiye

Atık yönetimi, biracılık sektörü de dahil olmak üzere tüm gıda endüstrisi için çevre bileşenlerinin korunması, kirliliğin önlenmesi ve ekonomik üretim için kritik bir öneme sahiptir. Çevre kirliliği, dünya nüfusundaki artış ve buna bağlı olarak daha verimli üretim yöntemlerinin geliştirilmek zorunda olması gibi nedenlerle atık ve yan ürünlerin geri kazanılması ve bu atıklardan katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bira üreticileri, atıkların yönetimi için ülkeler tarafından yürürlüğe sokulan çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uymak zorunda olup, bu konuda ciddi yatırımlar yapmaktadırlar. Bira sanayi için olumsuz bir maliyet unsuru olan organik yapıdaki bira sanayi atıkları, biyoteknolojik süreçler için ucuz maliyeti ve zengin kimyasal kompozisyonu ile gelecek vaat eden bir ham madde kaynağını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bira üretimi sonucunda ortaya çıkan çeşitli atık ve yan ürünler tanımlanmış ve bu atıklar ile yan ürünlerin biyoteknolojik yöntemlerle değerlendirilme olanakları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atık, Bira sanayi, Biyodönüşüm, Değerlendirme, Yan ürün

Pınar Atalay, Nuriye Altınay Perendeci, Mehmet Yekta Goksungur. Valorization of brewery waste. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1257-1266

Corresponding Author: Mehmet Yekta Goksungur, Türkiye
LookUs & Online Makale