E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Poly(Lactic Acid) Nano Structure Mats as Potential Wound Dressings [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1193-1203 | DOI: 10.5505/pajes.2020.42890

Poly(Lactic Acid) Nano Structure Mats as Potential Wound Dressings

Farnaz Sadat Fattahi1, Akbar Khoddami1, Osman Ozan Avinc2
1Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-8311, Iran
2Department of Textile Engineering, Pamukkale University, 20160, Denizli, Turkey

Wound healing is a complicated procedure which necessitates laying out a suitable wound healing system or dressing which possesses key factors like a wet wound location, avoidance of microbial action and absorption of exudates. Various wound dressings can be accessible but not all can meet the particular conditions of a perfect wound healing system to complete proper wound healing process. Poly(Lactic Acid) (PLA) Nano Structure Mats are a new class of materials that possess great potential in wound healing because of biocompatibility, bio absorbability, biodegradability, absorption of exudates from the wound, physical safety of the wounded tissue and the probability to free useful molecules. Our review article gives a brief intro on the wound and skin structure and afterwards gives information about the peerless characteristics of PLA Nano Structure Mats remarkable for wound healing. Moreover, new recent investigations about PLA Nano Structure Mats usage for wound healing applications were also explored.

Keywords: Poly(Lactic Acid), PLA, Skin, Wound Dressing, Nano Structure, Dermis

Potansiyel Yara Pansuman Malzemesi Olarak Poli(Laktik Asit) (PLA) Nano Yapı Matları

Farnaz Sadat Fattahi1, Akbar Khoddami1, Osman Ozan Avinc2
1Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-8311, Iran
2Department of Textile Engineering, Pamukkale University, 20160, Denizli, Turkey

Yara iyileşmesi, ıslak bir yara yeri, mikrobiyal etkiden kaçınma ve eksüdaların emilmesi gibi anahtar faktörlere sahip uygun bir yara iyileştirme sisteminin veya uygun yara pansumanın yapılmasını gerektiren karmaşık bir prosedürdür. Yaralar için çeşitli yara pansuman malzemeleri kullanılabilir, ancak bunların hepsi uygun yara iyileşme sürecini tamamlamak için mükemmel bir yara iyileşme sisteminin belirli koşullarını karşılayamayabilir. Poli(Laktik Asit) (PLA) nano yapı matları, biyouyumluluk, biyo emilebilirlik, biyobozunurluk, sızıntıların yaradan emilmesi, yara dokusunun fiziksel emniyeti ve faydalı molekülleri salabilme olasılığından dolayı yara iyileşmesinde büyük potansiyele sahip yeni bir malzeme sınıfıdır. Bu derleme makalesinde, yara ve cilt yapısı hakkında kısa bir giriş yapıldıktan sonra yara iyileşmesinde dikkat çeken PLA nano yapı matlarının benzersiz özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, PLA nano yapı matlarının yara iyileşme uygulamaları için kullanımı ile ilgili son araştırmalar da ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Poli(Laktik Asit), PLA, Deri, Yara pansuman malzemesi, Nano Yapı, Dermis

Farnaz Sadat Fattahi, Akbar Khoddami, Osman Ozan Avinc. Poly(Lactic Acid) Nano Structure Mats as Potential Wound Dressings. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1193-1203

Corresponding Author: Osman Ozan Avinc, Türkiye
LookUs & Online Makale