E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Invetigations of mechanical properties after dissimilar steels post-weld of Q345B steel [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1328-1334 | DOI: 10.5505/pajes.2020.66281

Invetigations of mechanical properties after dissimilar steels post-weld of Q345B steel

Bünyamin Çiçek1, Tuna Aydoğmuş1, Emine Gündoğdu İş2, Yavuz Sun3
1Hitit University, Corum
2Istanbul Gedik University, Istanbul
3Karabuk University, Karabuk

In this study, it has been reported that Q345B steel combine with different steels using electric arc welding method and the mechanical properties were investigated. Produced by hot rolling processes, Q345B steel is a low-alloyed medium tensile strength and highly usable steel. The steel used contain less than 0.2% carbon and less than 0.55% silicon, chromium and nickel. In this study, Q345B steel generally used at low-pressure/temperature zones in thermal power plant (boiler wall etc.) is combined with 16Mo3 and P265GH steels. The Q345B steel is welded to make the mechanical properties easy to compare. After joining, specimens were collected from the welded areas and used in the preparation of mechanical and metallographic processes. In this process, all joints were subject to tensile, charpy, hardness and bending tests. In addition, the collection of macro images from welding were used in observation of transition zones which were operated. Electrodes with a basic character cover were used (E7018) as filler metal in the joining processes. All mechanical tests met the requirements of the relevant standards and all welds were identified as valid weld.

Keywords: Dissimilar alloys, Low carbon steel, Weld, Mechanical properties, Standard.

Q345B çeliğinin benzer olmayan çeliklerle kaynağı sonrası mekanik özelliklerin incelenmesi

Bünyamin Çiçek1, Tuna Aydoğmuş1, Emine Gündoğdu İş2, Yavuz Sun3
1Hitit Üniversitesi, Çorum
2İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul
3Karabük Üniversitesi, Karabük

Bu çalışmada Q345B çeliğinin farklı çeliklerle elektrik ark kaynak yöntemi kullanarak birleştirilmesi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi incelenmiştir. Sıcak haddeleme işlemleri ile üretilmiş olan Q345B çeliği düşük alaşımlı orta gerilmeli mukavemet değerlerine ve oldukça fazla kullanım alanına sahip bir çeliktir. % 0.2 den daha az karbon içeren bu çelik %0.55 den daha az oranlarda silisyum, krom ve nikel ihtiva etmektedir. Bu çalışmada, genel olarak termik santrallerde (kazan duvarı gibi) düşük basınç ve düşük sıcaklık alanlarında kullanılan Q345B çeliği; 16Mo3 ve P265GH çelikleri ile birleştirilmiştir. Mekanik özelliklerinin karşılaştırmasının kolaylıkla yapılabilmesi için Q345B çeliği aynı zamanda kendisi ile de kaynak edilmiştir. Yapılan birleştirmeler sonrasında kaynaklı bölgelerden numuneler çıkartılıp mekanik ve metalografik işlemler için hazırlanmıştır. Bütün birleştirmeler sırasıyla çekme, çentik darbe, sertlik ve eğme testlerine tabi tutulmuşlardır. Bunların dışında geçiş bölgelerini gözlemlemek için tüm kaynak dikişlerinden makro görüntüler alınmıştır. Birleştirme işlemlerinde dolgu metali olarak E7018 kalite bazik elektrot kullanılmıştır. Tüm mekanik testler ilgili standartların şartlarını sağlamış ve tüm kaynaklar geçerli bir kaynak olarak tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Benzer olmayan alaşımlar, Düşük karbonlu çelik, Kaynak, Mekanik özellikler, Standart.

Bünyamin Çiçek, Tuna Aydoğmuş, Emine Gündoğdu İş, Yavuz Sun. Invetigations of mechanical properties after dissimilar steels post-weld of Q345B steel. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1328-1334

Corresponding Author: Bünyamin Çiçek, Türkiye
LookUs & Online Makale