E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Comparing time to collision and time headway as safety criteria [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Ahead of Print: PAJES-79837 | DOI: 10.5505/pajes.2020.79837

Comparing time to collision and time headway as safety criteria

Ehsan Ramezani Khansari, Fereidoon Moghadas Nejad, Sina Moogehi
Civil Eng. Department, Amirkabir University Of Technology, Tehran, Iran

Examination of the criteria for maintaining distance between vehicles helps to better understand the behavior of following behavior and traffic flow.In this study, time headway(TH) and time to collision(TTC) criteria have been studied using driving simulator. TH is divided into two types, including braking TH, TH at the moment of considerable brake, and following TH, TH during following. The results showed that by reaching TTC to a threshold, braking TH has increased to 1.5 sec and after this value, braking TH has remained constant. Also the comparison between braking and following TH showed that, unlike following TH, braking TH has less variance and its values did not differ significantly between lanes. That is, the driver is trying to observe a fixed amount of braking TH, 1.1 seconds, all the time, and not get closer to the front vehicle accordingly. It can be said that among the criteria, braking TH is the most important factor and considering it can be helpful in the car-following models.

Keywords: Time headway, Time to collision, Driving simulator

Güvenlik kriteri olarak çarpışmaya kadar geçen süre ve takip zaman aralığı karşilaştırılması

Ehsan Ramezani Khansari, Fereidoon Moghadas Nejad, Sina Moogehi
Inşaat Mühendisliği Bölümü, Amirkabir Teknoloji Üniversitesi, Tahran, Iran

Araçlar arasındaki mesafeyi korumak için kriterlerin incelenmesi yolun üzerindeki davranışları ve trafik akımını daha iyi anlamaya destek olur. Bu çalışmada zaman aralığı ve çarpışma süresi kriterleri sürüş simülatörü kullanarak incelenmiştir. Zaman aralığı,frenleme zaman aralığı ve takip zaman aralığı'na ayrılır. Sonuçlar çarpışma zamainin(TTC) bir eşiğe ulaşmasıyla ve frenleme zaman aralığının(TH) 1.5 saniyeye yükseldiğini ve bu değerden sonra sabit kaldığını gösterdi. Ayrıca frenleme zaman aralığı ve takip zaman aralığı arasında karşılaştırma,zaman aralığı' nı takip etmekten farklı olarak,frenleme zaman aralığı'nin daha az varyansa sahip olduğunu ve değerlerinin şeritler arasında önemli ölçüde farklılık göstermediğini gösterdi. Yani sürücü her zaman 1.1 saniye sabit bir frenleme zaman aralığısı gözlemlemeye çalışıyor ve buna göre ön araca yaklaşmıyor kriterler arasında zaman aralığı frenleme'nin en önemli faktör olduğu ve bunun dikkate alınması otomobil
Takip eden modellerde faydalı olabileceği söylenebilir

Anahtar Kelimeler: Takip zaman aralığı, Çarpışma zamanı, Sürüş simülatörüCorresponding Author: Ehsan Ramezani Khansari, Iran
LookUs & Online Makale