Thermal degradation kinetics of rutin and total phenolic compounds in rosehip (Rosa canina L) nectar [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1370-1375 | DOI: 10.5505/pajes.2017.03779  

Thermal degradation kinetics of rutin and total phenolic compounds in rosehip (Rosa canina L) nectar

Çetin Kadakal, Tolga Duman
Pamukkale University Engineering Faculty, Food Engineering Department, Denizli

In this research it is attempted to determine the loss of rutin and total phenolic compounds in rosehip nectar with the heating periods (0, 5, 10, 15, 20 and 30 min) at temperatures ranging from 70 to 95 °C. Spectrophotometric and liquid chromatographic (HPLC) methods were used to determine the concentrations of total phenolic compounds and rutin, respectively. Thermal degradations of TPC and rutin in rosehip nectar were fitted to a first-order reaction kinetic model. Arrhenius relationship was used in order to describe the temperature dependence of reaction. Activation energies for rutin and TPC between 70 to 95 °C were found to be 46.90 and 35.72 J/mol, respectively.

Keywords: Degradation kinetics, HPLC, Phenolic, Rosehip nectar, Rutin, Water- soluble vitamin


Kuşburnu (Rosa canina l) nektarında rutin ve toplam fenolik bileşiklerin ısıl parçalanma kinetiği

Çetin Kadakal, Tolga Duman
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Denizli

Bu çalışmanın amacı, kuşburnu nektarının 70 ile 95 °C sıcaklık aralığında periyodik olarak farklı süreyle (0, 5, 10, 15, 20 ve 30 dk.) ısıl işleme tabi tutulmasına bağlı olarak rutin ve toplam fenolik bileşik içeriğinde meydana gelen değişimin belirlenmesidir. Kuşburnu nektarının rutin içeriği sıvı kromatografisi (HPLC) ve toplam fenolik madde miktarı spektrofotometrik yöntemle analiz edilmiştir. Isıl işlem sırasında, kuşburnu nektarında ısıl işlem uygulamasına bağlı olarak rutin ve TFB içeriğinin bozunması birinci dereceden kinetik modele uymuştur. Reaksiyonun sıcaklık bağımlılığı Arrhenius ilişkisi ile tanımlanmıştır. Rutin ve TFB içeriğinin 70 ile 95 °C sıcaklık aralığındaki aktivasyon enerjileri sırasıyla 46.90 ve 35.72 J/mol olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Parçalanma kinetiği, HPLC, Fenolik, Kuşburnu nektarı, Rutin, Suda çözünen vitamin


Çetin Kadakal, Tolga Duman. Thermal degradation kinetics of rutin and total phenolic compounds in rosehip (Rosa canina L) nectar. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1370-1375

Corresponding Author: Çetin Kadakal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar


 
Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License


LookUs & Online Makale