Genetic algorithm based sensor calibration [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(5): 929-933 | DOI: 10.5505/pajes.2018.37530  

Genetic algorithm based sensor calibration

Ülviye Hacızade
Department of Computer Engineering, Halic University, İstanbul, Turkey

One way to decrease the sensor uncertainties is to use calibration process. In this study the sensor calibration method using the genetic algorithm (GA) based on the corresponding values obtained by the reference standards is developed. As the calibration characteristic, 2nd order polynomial is used. As an example, GA based calibration of a differential pressure gauge using standard pressure setting devices is examined.

Keywords: Measurement instrument, Measurement uncertainty, Calibration, Genetic algorithm, Differential pressure gauge


Genetik algoritma ile sensör kalibrasyonu

Ülviye Hacızade
Haliç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Sensörlerin belirsizliğini azaltma yöntemlerinden biri, onların kalibrasyonunun yapılmasıdır. Bu çalışmada referans standartların kullanımına dayanarak genetik algoritma (GA) ile sensör kalibrasyonunun yapılması için algoritma geliştirilmiştir. Kalibrasyon karakteristiği olarak 2.dereceden polinom ele alınmıştır. Örnek olarak diferansiyel basınç ölçer ele alınmış, standart basınç seti kullanımı ile onun GA tabanlı kalibrasyonu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ölçme cihazı, Ölçme belirsizliği, Kalibrasyon, Genetik algoritma, Diferansiyel basınç ölçer


Ülviye Hacızade. Genetic algorithm based sensor calibration. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(5): 929-933

Corresponding Author: Ülviye Hacızade, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar


 
Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License


LookUs & Online Makale