Bug tracking and project management system application in an electronic design company [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(2): 85-93 | DOI: 10.5505/pajes.2015.51422  

Bug tracking and project management system application in an electronic design company

Sadık Arslan1, Fatih Yücalar2
1Kentkart Ege Elektronik A.ş., Research&development Hardware Design Department, İzmir, Turkey
2Celal Bayar University, Technology Faculty, Department Of Software Engineering, Manisa, Turkey

In this study, commercially available Bug Tracking and Management Information Systems has been investigated in a comprehensive manner. The systems that commonly used described in detail. Bug Tracking and Project Management Systems requirements analysis of medium-sized companies and Kentkart Ege Electronic which is an Information Technology company has been made. Obtained by the analysis requirements, the appropriate tools are selected for system application. JIRA that a product of Atlassian company was determined as a Bug Tracking and Project Management application tool. In this study, JIRA system adapted to the requirements, Bug Tracking and Project Management systems is designed in a structure which can be easily used by R&D employees. Cost-Benefit analysis is done and using this project was determined to be quite useful.

Keywords: Bug tracking systems, Project management systems, Requirements analysis, Cost-Benefit analysis


Bir elektronik tasarım firmasında hata takip ve proje yönetim sistemi uygulaması

Sadık Arslan1, Fatih Yücalar2
1Kentkart Ege Elektronik A.ş., Araştırma-geliştirme Donanım Tasarım Bölümü, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Manisa

Bu çalışmada, piyasada bulunan Hata Takip ve Yönetim Bilişim Sistemleri kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Kullanımı yaygın olan sistemlere ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Orta büyüklükteki Bilişim Teknolojileri firmalarında ve Kentkart Ege Elektronik AŞ. Firmasında, Hata Takip ve Proje Yönetimi Sistemleri’ne olan ihtiyacın analizi yapılmıştır. Analize göre elde edilen ihtiyaç doğrultusunda, uygun araçlar uygulama yapılması için seçilmiştir. Hata Takip ve Proje Yönetim uygulamalarının yapılabileceği araç Atlassian firmasının bir ürünü olan JIRA sistemi olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarla JIRA sistemine ihtiyaçlar uyarlanmış, Hata Takip ve Proje Yönetim Sistemleri Ar-Ge çalışanlarının kolaylıkla kullanabileceği bir yapıda olacak şekilde tasarlanmıştır. Proje için Fayda-maliyet analizi de yapılmış ve projenin kullanımının oldukça yararlı olacağı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hata takip sistemleri, Proje yönetim sistemleri, İhtiyaç analizi, Fayda-maliyet analizi


Sadık Arslan, Fatih Yücalar. Bug tracking and project management system application in an electronic design company. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(2): 85-93

Corresponding Author: Sadık Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar


 
Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License


LookUs & Online Makale