Determination of reinforced dry concrete strength by electrical resistivity method [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1230-1236 | DOI: 10.5505/pajes.2017.76702  

Determination of reinforced dry concrete strength by electrical resistivity method

Nevbahar Sabbağ, Osman Uyanık
Süleyman Demirel University Engineering Faculty Geophysical Engineering Isparta

In this study, change of the apparent resistivity values was investigated on reinforced concrete samples designed with different strength in dry conditions. For this purpose, studies were conducted with 150x150x150 mm cubic samples of 9 different concrete designs. A piece of 10, 14 or 20 mm diameter reinforcement was placed in the middle of concrete samples and 18 samples were prepared for all types of them. Prepared these samples were subjected to the air cure. The apparent resistivity values of the samples were determined by electrical method on different surfaces of the sample at specific time periods of during the 90 days. Furthermore, the concrete strength was determined from average of 3 samples by uniaxial compressive strength test of each sample on 7th, 28th and 90th days. The time dependence change of the apparent resistivity and concrete strength values obtained from these studies was presented. In addition, the relationships between the compressive strengths and the resistivity values were determined separately for each reinforcement diameter. As a result, the apparent resistivity values decrease with increasing concrete compressive strengths in dry conditions concrete of different strengths. This research is a non-destructive approach to determining the strength of concrete in dry condition in-situ and it contributes both time and economically.

Keywords: Reinforcement, dry concrete, apparent resistivity, concrete strength, non-destructive geophysical method


Elektrik özdirenç yöntemi ile donatılı kuru beton dayanımının belirlenmesi

Nevbahar Sabbağ, Osman Uyanık
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bl. Isparta

Bu çalışmada farklı dayanımlara göre tasarlanmış donatılı beton numunelerin kuru koşullarda görünür özdirenç değerlerinin değişimi araştırılmıştır. Bu amaçla 9 farklı beton tasarımına ait 150x150x150 mm boyutlarında küp numuneler hazırlanmıştır. Beton numunelerinin tam ortasına 10, 14 veya 20 mm çapında bir adet donatı yerleştirilmiş ve her çeşit numuneden 18 adet oluşturulmuştur. Hazırlanan bu numuneler hava kürüne tabi tutulmuştur. 90 gün boyunca belirli zaman dilimlerinde numunelerin farklı yüzeylerinden elektrik yöntem uygulanarak numunelerin görünür özdirenç değerleri belirlenmiştir. Ayrıca 7., 28. ve 90. günlerde 3’er adet numunenin Tek Eksenli Basınç dayanımları ölçülerek ortalamalarından beton dayanımı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmalardan elde edilen görünür özdirenç ve beton dayanım değerlerinin zamana bağlı değişimi ortaya konulmuştur. Ayrıca basınç dayanımları ve görünür özdirenç değerleri arasındaki ilişkiler her bir donatı çapı için ayrı ayrı belirlenmiştir. Sonuç olarak kuru koşullarda farklı dayanımlardaki betonların görünür özdirenç değerleri beton basınç dayanımlarının artmasına bağlı olarak azalmaktadır. Bu araştırma, kuru haldeki betonun dayanımının yerinde belirlenmesine tahribatsız bir yaklaşım olup hem zaman hem de ekonomik açıdan katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Donatı, kuru beton, görünür özdirenç, basınç dayanımı, tahribatsız jeofizik yöntem


Nevbahar Sabbağ, Osman Uyanık. Determination of reinforced dry concrete strength by electrical resistivity method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1230-1236

Corresponding Author: Osman Uyanık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar


 
Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License


LookUs & Online Makale