Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
4G C-şeklinde açıklıklı kompakt mikroşerit anten tasarımı ve üretimi
4G C-shaped compact microstrip antenna design and production
Ahmet Hayrettin Yüzer, Cihat Şeker
doi: 10.5505/pajes.2017.27880  

2.
Basit düz ve U-tipi montaj hattı dengeleme problemleri için diferansiyel evrim algoritması
A differential evolution algorithm for simple straight and U-type assembly line balancing problems
Feriştah Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2017.47487  

3.
Ankara İli Trafik Kazası Verileri ile 112 İstasyonlarının Yeniden Konuşlandırılması İçin Bir Fizibilite Çalışması
A Feasibility Study for Repositioning of 112 Stations Based on Traffic Accident Data In Ankara
Eyüp Burak CEYHAN, Umut ARIÖZ, Hasan Şakir BİLGE
doi: 10.5505/pajes.2016.68552  

4.
Turnuva Seçim Operatörü Kullanan Bir Havai Fişek Algoritması
A Fireworks Algorithm Using Tournament Selection Operator
Bilal Babayigit, Sema Haspaylan
doi: 10.5505/pajes.2016.46793  

5.
Karayolu Trafik Kazalarında Kaza Analiz Kesimleri Yaklaşım Modeli
A New Approach For Road Traffic Accidents: Crash Analysis Segments Model
Hakan Güler
doi: 10.5505/pajes.2016.81542  

6.
Mobil araçlarda Türkçe konuşma tanıma için yeni bir veri tabanı ve bu veri tabanı ile elde edilen ilk konuşma tanıma sonuçları
A new database for Turkish speech recognition on mobile devices and initial speech recognition results using the database
Osman Buyuk
doi: 10.5505/pajes.2016.43765  

7.
Akıllı kapılara yeni özellik: Bilgi paylaşımlı güvenlik
A new peculiarity to intelligent doors: Security through information sharing
Mehmet Hilal Özcanhan
doi: 10.5505/pajes.2016.48753  

8.
Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin Yeni Bir Dinamik Baz İstasyonu Konumlandırma Yöntemi
A Novel Dynamic Base Station Positioning Method For Wireless Sensor Networks
Kadir Tohma, Yakup Kutlu, İpek Abasıkeleş-Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.00086  

9.
WebRTC İle Gerçek Zamanlı Sanal Sınıf Uygulaması
A Real Time Virtual Classroom Implementation With WebRTC
Atilla Ergüzen, Kadir Erol
doi: 10.5505/pajes.2017.96530  

10.
Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları üzerine bir literatür araştırması
A review on the current applications of genetic algorithms in mean-variance portfolio optimization
Can Berk Kalayci, Okkes Ertenlice, Hasan Akyer, Hakan Aygoren
doi: 10.5505/pajes.2017.37132   (24 kere görüntülendi)

11.
Kış Sezonu Köprü Isıtma Sistemi İçin Deniz Suyu Kaynaklı Isı Pompası Dizaynı
A Seawater-Source Heat Pump System Design for a Bridge Heating System in Winter Season
Gökay Kütükçü, Hakan Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.06926  

12.
Karesel Atama Problemi için Yeni Bir Özuyarlamalı Paralel Güçlü Tabu-Arama Algoritması
A Self-Adaptive Parallel Robust Tabu-Search Algorithm For The Quadratic Assignment Problem
Tansel Dökeroğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.88262  

13.
Büyük Veri Saklama Ortamlarının İzlenmesine Yönelik Yazılım Mimarisi
A Software Architecture for Monitoring Big Data Storage Platforms
Mehmet S Aktas
doi: 10.5505/pajes.2017.45722  

14.
Video dosyaları üzerinde yüz ifade analizi için hızlandırılmış bir yaklaşım
An accelerated approach for facial expression analysis on video files
Sümeyye Bayrakdar, Devrim Akgün, İbrahim Yücedağ
doi: 10.5505/pajes.2016.00908  

15.
Uyarlamalı Genişletilmiş Bulanık Fonksiyon Durum Gözetleyici Temelli Bilinmeyen Yönlü Kontrol
An Adaptive Extended Fuzzy Function State-Observer Based Control with Unknown Control Direction
Selami Beyhan
doi: 10.5505/pajes.2016.06887  

16.
Silis Duman İçeren ve İçermeyen Geri Kazanilmiş Agregali Betonlarin Elastisite Modülü Analizi
An Analysis of Elasticity Modulus of Recycled Aggregate Concrete With and Without Silica Fume
Hasan Dilbas, Mesut Simsek, Ozgur Cakir
doi: 10.5505/pajes.2016.47704  

17.
Yazılım Mühendisliğinde Deneysel Bir Çalışma: Proje Tabanlı ve Proje Destekli Yöntemlerin Ürüne ve Akademik Başarıya Etkileri
An Empirical Study in Software Engineering: The Effects of Project-based and Project-supported Methods on Product and Academıc Achivements
Murat Paşa Uysal
doi: 10.5505/pajes.2017.88896  

18.
Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Yaralanmalı Trafik Kazalarının Analizi: Adana Örneği
Analysis of Injury Traffic Accidents with Machine Learning Methods: Adana Case
Cevher Özden, Çiğdem Acı
doi: 10.5505/pajes.2016.87847  

19.
Egzoz Atık Isı Geri Kazanım Sistemlerindeki Isıl Enerji Depoları için Farklı Faz Değişim Malzemelerinin Analizi
Analysis of Various Phase Change Materials for Thermal Energy Storage in Exhaust Waste Heat Recovery Systems
Numan Yüksel, Atakan Avcı
doi: 10.5505/pajes.2016.13540   (25 kere görüntülendi)

20.
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetiminde DEMATEL Yöntemiyle Tedarikçi Değerlendirme Kriterlerinin İncelenmesi ve Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
Analyzing Criteria Used in Supplier Evaluation by DEMATEL Method in Sustainable Supply Chain Management and an Application to Health Sector
İrem Uçal Sarı, Beyzanur Çayır Ervural, Semih Bozat
doi: 10.5505/pajes.2017.14892   (24 kere görüntülendi)

21.
Bulut bilişimde veri madenciliği tekniklerinin uygulanması: Bir literatür taraması
Application of data mining techniques in cloud computing: A literature review
Pelin Yıldırım, Derya Birant
doi: 10.5505/pajes.2017.65642  

22.
Bir toprak dolgu barajındaki sızıntı yollarının belirlenmesinde elektrik özdirenç görüntüleme ve doğal potansiyel yöntemlerin uygulaması
Application of electrical resistivity imaging and self-potential methods to determine leakage pathways in an earth fill dam
Sedat Yılmaz, Meriç Köksoy
doi: 10.5505/pajes.2016.60862  

23.
Doğal pomza minerali ile Co(II) adsorpsiyon koşullarının optimizasyonu için cevap yüzey yönteminin uygulanması
Application of response surface methodology for optimization of Co(II) adsorption conditions with natural pumice mineral
Tekin Şahan, Şakir Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2017.87902  

24.
Gezgin Satıcı Problemlerinin Çözümü için Rassal Anahtar Temelli Elektromanyetizma Sezgiselinin Uygulanması
Application of the Random Key Based Electromagnetism-like Heuristic for Solving Travelling Salesman Problems
Vildan Ç. Özkır, Burak Topçu
doi: 10.5505/pajes.2017.85698  

25.
Hafif çelik yapı tasarımında yaklaşımlar, mevcut kontrol şartları ve olası bir hafif çelik yapı yönetmeliğinde vurgulanması önerilen konular
Approaches for design of lightweight steel structures, current controlling conditions, and the issues recommended to be emphasized in a prospective lightweight steel building code
Selma Ayşegül Güneş, Seyit Çeribaşı
doi: 10.5505/pajes.2017.00821  

26.
Kentsel dönüşüm sürecinde asbest maruziyeti ve alınması gereken önlemler
Asbestos exposure and prevention methods in urban renewal process
Özge Akboğa Kale, Gürkan Emre Gürcanlı, Selim Baradan
doi: 10.5505/pajes.2016.66049  

27.
Mekanik Parçaların Tersine Mühendislik ile Modellenmesinin Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama
Assessment and Application of Modeling Mechanic Parts with Reverse Engineering
Ali Çağlar Önçağ, Çağdaş Tekcan, Doç Dr. Hüseyin Özden
doi: 10.5505/pajes.2017.05925  

28.
Atomik Olarak Eşit Miktarda Demir ve Krom İçeren Fe-Cr İkili Alaşımın Borlanması
Boronizing of Equiatomic Fe-Cr Alloy
Yücel Gençer, Mehmet Tarakçı
doi: 10.5505/pajes.2017.82956  

29.
Kırmızı Çamurun Çimento Bazlı Solidifikasyon/Stabilizasyonu: Ağır Metallerin Sızma Özellikleri
Cement-Based Solidification/Stabilization of Red Mud: Leaching Properties of Heavy Metals
Esra Tınmaz Köse, Aylin Akyıldız
doi: 10.5505/pajes.2016.00187  

30.
Petrol projelerinde kullanılan su arıtma tesislerinde su ve petrolün ayrıştırılması için tasarlanan birleştirilmiş plakaların cfd simülasyonu
Cfd simulation of designed coalescing plates to seperating water and oil in water treatment plants used petroluim projects
Sedat Yayla, Soran Sabah, Ali Bahadır Olcay
doi: 10.5505/pajes.2016.67944   (27 kere görüntülendi)

31.
Pamukkale (Denizli) bölgesi killerinin karakteristik özellikleri ve seramik sektöründe kullanılabilirlikleri
Characteristics of clays from Pamukkale (Denizli) region, and their usability in ceramic sector
Barış Semiz
doi: 10.5505/pajes.2017.77853  

32.
Farklı bor kimyasalları ile borlanmış Inconel 625 alaşımının karakterizasyonu
Characterization of borided Inconel 625 alloy with different boron chemicals
Ali Günen, Erdoğan Kanca
doi: 10.5505/pajes.2017.56689   (20 kere görüntülendi)

33.
Kimyasal bozundurma prosesiyle atık lastik ve düşük kaliteli linyit karışımından elde edilen katı ürünün karakterizasyonu
Characterization of solid product obtained via chemical degradation process of low grade lignite and waste tyre
Çağlayan Açıkgöz, Şenay Balbay
doi: 10.5505/pajes.2017.92603  

34.
Ftalosiyanin Esaslı Boyarmaddelerin Kimyasal Yapıları ve Fonksiyonel Tekstillerin Üretilmesinde Kullanımı
Chemical Structures of Phthalocyanine Based Dyestuffs and Their Useage in Production of Functional Textiles
Pınar Saral Özdemir, Arif Taner Özgüney
doi: 10.5505/pajes.2016.77200  

35.
Kimlik avı web sitelerinin tespitinde makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of machine learning algorithms in detection of phishing websites
Muhammed Ali Koşan, Oktay Yıldız, Hacer Karacan
doi: 10.5505/pajes.2017.27167  

36.
Güç şebekelerinde minimum kayıpları sağlayan STATCOM konumunun ve değerinin belirlenmesinde farklı sezgisel algoritmaların karşılaştırılması
Comparison of different heuristic algorithms for location and value determination of STATCOM providing minimum losses in power systems
Yalçın Alcan, Ali Öztürk, Hasan Dirik, Memnun Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.60566  

37.
Evrimsel Algoritma Performanslarının Güç Akışı Analizinde Karşılaştırılması
Comparison of the Evolutionary Algorithm's Performances on Power Flow Analysis
Yiğit Çağatay Kuyu, Nergis Erdem, Fahri Vatansever, Güneş Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2016.89266  

38.
Ic akislardaki hidrodinamik giris uzunlugu uzerine hesaplamali akiskanlar dinamigi analizleri
Computational fluid dynamis analyses on the hydrodynamic entry length in internal flows
Emre Kahramanoglu, Savas Sezen, Seyfettin Bayraktar
doi: 10.5505/pajes.2017.58908   (25 kere görüntülendi)

39.
Çorap Konfor ve Performans Özellikleriyle İlgili Tüketici Beklentileri
Consumer Expectations About Socks Comfort And Performance Characteristics
Ceren Karaman, Sibel Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2016.17992  

40.
İstanbul Boğaziçi Köprüsü’ndeki Günlük Trafiğin Köprü Dinamik Davranişina Etkisinin Değerlendirilmesi
Daily Traffic Load Effect Assessment on Dynamic Behavior of Bosphorus Bridge, Istanbul
Mehmet Ozan Yılmaz, Abdurrahman Şahin
doi: 10.5505/pajes.2016.42103  

41.
Alüminyum Alaşımlı Jantların Tasarım ve Ağırlık Optimizasyonu
Design and Weight Optimization of Aluminum Alloy Wheels
Ali Kara, Halil Emre Çubuklusu, Özgür Yavuz Topçuoğlu, Ömer Burak Çe, Uğur Aybarç, Caner Kalender
doi: 10.5505/pajes.2017.34356  

42.
Yeni Bir BPSK Modülatörün Tasarımı
Design Of A New BPSK Modulator
Mehmet Sönmez, Ayhan Akbal
doi: 10.5505/pajes.2016.27037  

43.
Alüminyum alaşımlı çekirdekli burkulması önlenmiş çaprazların (BÖÇ) tasarımı, üretimi ve yön değiştiren tekrarlı yükler etkisindeki davranışı
Design, fabrication, and cyclic behavior of aluminum alloy core buckling restrained braces (BRBs)
Çiğdem Avcı-Karataş, Oğuz Cem Çelik
doi: 10.5505/pajes.2016.58751  

44.
Trakya Bölgesinde Hayvan Gübrelerinin Biyogaz Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi ve Sayısal Haritaların Oluşturulması
Determination and Digital Mapping of Biogas Energy Potential of Animal Manures in Thrace Region
Esra Tınmaz Köse
doi: 10.5505/pajes.2016.33600  

45.
Alüminyum 2024 T-3 Plakadaki Hasar Boyutunun Lamb Dalgası İle Tespiti
Determination Of Damage Length In Aluminum 2024 T-3 Plate By Lamb Wave
Muhammet ÜNAL
doi: 10.5505/pajes.2017.86836   (23 kere görüntülendi)

46.
Patlama,Yangın ve Toksik Yayılım Fiziksel Etki Alanının Belirlenmesi
Determination of Explosion, Fire and Toxic Emmission Physical Effects Areas
Saliha Çetinyokuş
doi: 10.5505/pajes.2016.90093  

47.
Rijit davranış gösteren esnek bitkilerin akıma karşı oluşturduğu direncin belirlenmesi
Determination of flexible vegetation resistance against the flow showing rigid behavior
Gökçen Bombar, Ebru Eriş, Üveys Kavaklı
doi: 10.5505/pajes.2016.43726  

48.
Jeomorfik İndisler Kullanılarak Honaz Fayı’nın (GB Türkiye) Göreceli Tektonik Aktivitesinin Belirlenmesi
Determination of Relative Tectonic Activity of the Honaz Fault (SW Turkey) Using Geomorphic Indices
Savaş Topal, Mehmet Özkul
doi: 10.5505/pajes.2017.18199  

49.
Yatay Deşarj Edilen Soğuk-Yoğun Atıksuların Bazı Deşarj Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Some Discharge Parameters of Horizontally Discharged Cold-Dense Wastewaters
Naim Sezgin
doi: 10.5505/pajes.2017.17136  

50.
Sandıklı Havzası (Afyonkarahisar, Türkiye) İçme Sularında Doğal Radyoaktivite ve Duraylı İzotop Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Stable Isotope Characteristics and Natural Radioactivity in Drinking Waters in Sandıklı Basin (Afyonkarahisar, Turkey)
Fatma Aksever, Ayşen Davraz, Remzi Karagüzel
doi: 10.5505/pajes.2017.06881  

51.
Çelik fiber ilaveli etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizi ile belirlenmesi
Determination of the behavior of steel fiber reinforced concrete beams without stirrups under bending by nonlinear finite element analysis
Sena Tayfur, Selçuk Saatcı, Ninel Alver
doi: 10.5505/pajes.2017.98700  

52.
Ateş Böceği Algoritması Kullanarak MC-CDMA Sistemlerinde Çevrimsel Ön Takı Uzunluğunun Belirlenmesi
Determination of The Cyclic Prefix Length in MC-CDMA Systems Using Fire Fly Algorithm
Muhammet Nuri Seyman
doi: 10.5505/pajes.2016.04764  

53.
Terk Edilmiş Kömür Ocaklarında Oluşan Maden Göllerinin Hidrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve İnsansız Hava Aracı ile Üç Boyutlu Modellenmesi
Determining Hydrochemical Characteristics of Mine Lakes from Abandoned Coal Mines and 3D Modelling of Them Using Unmanned Aerial Vehicle
Deniz Şanlıyüksel Yücel, Mehmet Ali Yücel
doi: 10.5505/pajes.2016.37431  

54.
BİR TELSİZ DUYARGA AĞI SINAMA ORTAMININ MSP430G2553 VE nRF24L01+ TABANLI DUYARGALAR İLE GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A WIRELESS SENSOR NETWORK TESTBED USING MSP430G2553 AND nRF24L01+ BASED SENSORS
Engin Maşazade, Volkan Talha Doğukan, Veysel Yaman Akgün
doi: 10.5505/pajes.2016.67790  

55.
Şehirlerarası Yol Ağlarında Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalar için Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi
Development of Pavement Performance Prediction Model For Hot Mix Asphalt Pavements on Interurban Road Networks
Ufuk Kırbaş, Mustafa Karaşahin, Emine Nazan Ünal, Muhammet Komut, Birol Demir, Kıvılcım Öcal
doi: 10.5505/pajes.2016.63497  

56.
6063 Alüminyum Alaşımının Sertliği ve Tanelerarası Korozyonu Üzeirne Suni Yaşlandırmanın Etkisi
Effect Of Artificial Aging On Hardness And Intergranular Corrosion Of 6063 Al Alloy
Behiye Yüksel
doi: 10.5505/pajes.2016.05658   (40 kere görüntülendi)

57.
Sızıntı sularının içindeki kirleticilerin Fenton prosesi ile arıtımında Fe2+ miktarının etkisi
Effect of Fe2+ amount on removal by Fenton process of pollutant in the leachates
Neşe Ertugay, Nihal Kocakaplan, Emine Malkoç
doi: 10.5505/pajes.2016.43067   (51 kere görüntülendi)

58.
Geri dönüştürülmüş polietilenin tehlikeli atık yakma tesisi uçucu küllerinin depolanabilirliği üzerine etkisi: Yeni bir kompozit malzemeye doğru
Effect of recycled polyethylene on storability of hazardous waste incinerator fly ashes: Towards a new composite material
Mahmut Kemal Korucu, Rıdvan Yamanoğlu, Erdem Karakulak, Taner Yılmaz, Nevin Gamze Karslı Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2017.31932  

59.
Radyal Basınçlı Hava Yataklarında Yüzey Pürüzlülüğünün Yatak-Rotor Sisteminin Yük Taşıma Kapasitesine Etkisi
Effect of Surface Roughness on the Load Carrying Capacity of a Rotor-Bearing System Supported by Aerostatic Journal Bearing
Abdurrahim DAL, Tuncay Karaçay
doi: 10.5505/pajes.2017.03274   (21 kere görüntülendi)

60.
Polinaftalin sülfonat esaslı süperakışkanlaştıcıların farklı inceliklere sahip Bayburt Taşı ikame edilmiş kompoze çimentoların mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi
Effect of the polynaphtalene sulfonate based superplasticizer on mechanichal and physical properties of blended cement repaced by Bayburt Stone with different fineness
İlker Tekin, Duygu Tekin
doi: 10.5505/pajes.2017.33410  

61.
Enzimatik işlemlerin mısır koçan gömlek liflerinin performans özellikleri üzerinde etkileri
Effects of enzyme treatments on performance characteristics of corn husk fibers
Nazire Deniz Yılmaz, Gazi Md Arfiuzzaman Khan, Kenan Yılmaz, Aslıhan Arslan Kartal, Fatih Kalın
doi: 10.5505/pajes.2016.02438  

62.
RTM ile üretilen iki-yönlü cam-dokuma takviyeli kompozit levhalarda cam-keçe kullanımının mekanik anizotropi üzerine etkisi
Effects of glass-mat on mechanical anisotropy in bidirectional e-glass woven roving reinforced composite sheets produced by RTM method
Raif Sakin
doi: 10.5505/pajes.2017.55631  

63.
Toz Metalurjisi ile Üretilen Biyomedikal Ti-Nb Esaslı Alaşımlarda Nb İlavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
Effects of Nb Content on the Microstructural and Mechanical Properties of the Biomedical PM Ti-Nb alloys
Eren Yılmaz, Azim Gökçe, Fehim Fındık, Hamit Özkan Gülsoy
doi: 10.5505/pajes.2017.26539  

64.
Hasarlı boruların tamirinde yama malzemesinin yapıştırıcı üzerine etkilerinin incelenmesi
Effects of patch material on the adhesive in the repair of damaged pipes
Şerif Çitil
doi: 10.5505/pajes.2016.52296   (17 kere görüntülendi)

65.
İçten Yanmalı Dizel Motorunun Atık Egzoz Gazı Enerjisi Kullanarak Elektrik Enerjisi Üretimi
Electrical Energy Production By Using Waste Exhaust Energy of Internal Combustion Diesel Engines
İlker Temizer, Cumali İlkılıç
doi: 10.5505/pajes.2016.64935   (18 kere görüntülendi)

66.
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çevresel Risk Analizi
Environmental Risk Assessment for Biological Wastewater Treatment Plant
Esra Deniz Güner
doi: 10.5505/pajes.2017.16023  

67.
Geosentetiklerle güçlendirilmiş karayolu temellerinin plaka yükleme deneyleri ile değerlendirilmesi
Evaluating of geosynthetics reinforced road base with plate loading tests
Bahadır Ok, Ahmet Demir, Talha Sarıcı, Mesut Ovalı
doi: 10.5505/pajes.2016.24483  

68.
Klinoptilolit ile hazırlanan bitümlü karışımların Marshall karışım tasarımının değerlendirilmesi
Evaluation of Marshall mix design of bituminous mixtures prepared with clinoptilolite
İsmail Çağrı Görkem
doi: 10.5505/pajes.2017.23855  

69.
Kompakt Laminat Kompozit Malzemenin Tungsten Karbür Takımlarla Delinmesinde Delaminasyon Faktörünün Değerlendirilmesi
Evaluation of the Delamination Factor for Drilling of Compact Laminate Composite Material with Tungsten Carbide Tools
Tuncay Bilge, Ali Riza Motorcu, Aleksandar Ivanov
doi: 10.5505/pajes.2016.97992   (51 kere görüntülendi)

70.
Gravite verilerinin sınır analizi yöntemleriyle değerlendirilmesi; Eskişehir örneği
Evaluation of the gravity data using Edge detection methods; Case study Eskişehir
Şenol Özyalın, İlknur Kaftan
doi: 10.5505/pajes.2017.00018  

71.
Malzeme Özelliklerinin ve Yalıtım Sisteminin Isı Köprüsü Davranışına Etkisinin İncelenmesi
Examining The Effect Of Material Properties and Isolation System On Thermal Bridge Behavıor
Güler Gaygusuzoğlu, Adem Bakış
doi: 10.5505/pajes.2016.53496  

72.
Silindirik lamine cam kabuk yapıların deneysel ve sayısal çözümlemesi
Experimental and numerical analysis of cylindrical laminated glass shells
Ebru Dural
doi: 10.5505/pajes.2016.16769   (218 kere görüntülendi)

73.
Konik Saptırıcılı Isıtıcı Borunun Etkinliğinin Deneysel Araştırılması
Experimental Investigation of Effectiveness of heating Tube with Conical Baffles
Gülay Yakar
doi: 10.5505/pajes.2016.69077   (16 kere görüntülendi)

74.
Elektro Erozyon ile Delik Delmede İşleme Tamlığının Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation of Machining Accuracy in Electrical Discharge Drilling
Yakup Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2017.13471  

75.
Manyeto-Reolojik Malzemelere Ferromanyetik Toz İlavesinin Mekanik Özelliklere Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of the Effect of Ferromagnetic Particles Addition on Mechanical Properties of Magneto-rheological Materials
Uğur Mazlum, Recep Gümrük
doi: 10.5505/pajes.2017.92255   (19 kere görüntülendi)

76.
Küçük Ölçekli Laboratuvar Deneyleri İle Bir Uçucu Külün Susuzlaştırma Davranışı Üzerine Deneysel Araştırma
Experimental Investigation on Dewatering Behavior of a Fly Ash by Small Scale Laboratory Tests
Doğan Çetin, Tayfun Şengül
doi: 10.5505/pajes.2016.48295  

77.
V bükme prosesinde geri esnemeye etki eden proses parametrelerinin deneysel araştırılması
Experimental investigation of effect of process parameters on springback in v bending process
İbrahim Karaağaç, Onuralp Uluer
doi: 10.5505/pajes.2017.78466  

78.
IEEE 802.11 Kablosuz LAN Kullanarak PROFIBUS Segmentlerin Genişletilmesi
Extending PROFIBUS Segments Through IEEE 802.11 Wireless LAN
Cüneyt Bayılmış, İbrahim Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2016.15579  

79.
Sıkıştırılmış Algılama Ve Piramit İşlemeye Dayalı Yüz İfade Tanıma
Facial Expression Recognition Based on Compressive Sensing and Pyramid Processing
Alaa Eleyan, Abubakar Ashir
doi: 10.5505/pajes.2016.43402  

80.
Bitki Parçasının Açık Kanal Enkesiti Boyunca Neden Olduğu Akım Yapısı
Flow Structure Aong the Cross-Section of an Open-Channel Caused by Patch of Submerged Vegetation
Ayşe Yüksel Ozan
doi: 10.5505/pajes.2016.71300   (195 kere görüntülendi)

81.
Ümitli Yaylası’nın (Gündoğmuş, Antalya) jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
Geological and geomorphological characteristics of the Ümitli Plateau (Gündoğmuş, Antalya)
Mehmet Oruç Baykara
doi: 10.5505/pajes.2017.42385  

82.
Kale-i Tavas (Tabae) Antik Kentinin (Kale-Denizli) Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri
Geological and Geotechnical Characteristics of Kale-i Tavas (Tabae) Ancient City (Kale-Denizli)
Turgay Beyaz, Mustafa Selman Arsay
doi: 10.5505/pajes.2016.48752  

83.
Güneş enerjisi santrali kurulabilecek alanların AHP yöntemi kullanılarak CBS destekli haritalanması
GIS-supported mapping of solar power plant sites using AHP method
Mevlüt Uyan
doi: 10.5505/pajes.2016.59489   (28 kere görüntülendi)

84.
Kadmiyum (II) Analizi İçin Trıazol Türevi Modifiye Edilmiş Camsı Karbon
Glassy Carbon Modified with Triazol Derivative for Analysis of Cadmium(II)
Haydar Yüksek, Muzaffer Alkan, Şule Bahçeci, Onur Akyıldırım, Murat Beytür, Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2016.00907  

85.
Kablosuz Manyetik Sensörler Kullanarak Karar Ağacı Algoritma Tabanlı Araç Sınıflandırmasının Gerçekleştirilmesi
Implementation of the Vehicle Classification Based-on Decision Tree Algorithm Using Wireless Magnetic Sensors
Sercan Vançin, Ebubekir Erdem
doi: 10.5505/pajes.2017.44452  

86.
Kalıcı Mıknatıslı Senkron Jeneratörlü Rüzgâr Türbinlerinde Bireysel Hatve Açısı Kontrolü ile Çıkış Gücü Kararlılığı ve Mekanik Yüklerin Azaltılması
Individual Pitch Control on Wind Power System with Permanent Magnet Synchronous Generator for Reduction of Mechanical Load and Stability of Output Power
Murat Lüy, Zafer Civelek, Ertuğrul Çam
doi: 10.5505/pajes.2016.55822  

87.
Alkali Ortamda Bakırın Korozyonu Üzerine Askorbik Asidin İnhibitör Davranışı
Inhibitor Action of Ascorbic Acid on the Corrosion of Copper in Alkaline Medium
Sema Çelik, Güray Kılınççeker
doi: 10.5505/pajes.2016.83702  

88.
Nesnelerin İnterneti: Gelişimi, Bileşenleri ve Uygulama Alanları
Internet of Things (IoT): Evolution, Components and Applications Fields
Muhammet Zekeriya Gündüz, Resul Daş
doi: 10.5505/pajes.2017.89106  

89.
İnverter Klima Akıllı Etkileşim Sistem Tasarımı
Inverter Air Conditioner Intelligent System Design
Murat Taşkıran, Nihan Kahraman, Halime Usta Yoğun
doi: 10.5505/pajes.2017.21957  

90.
Rijit Poliüretan Köpük Malzemelere Kabaran Alev Geciktirici İlavesinin Yanma Direnci Ve Zararlı Emisyon Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi
Investigation Into the Effects of Intumescent Flame Retardant Addition On Flame Resistance and Harmful Emissions of Rigid Polyurethane Foams
Bilal Aydoğan, Nazım Usta
doi: 10.5505/pajes.2017.77785  

91.
Kirişlerde ultra yüksek dayanımlı beton kullanımının geleneksel betona göre avantajlarının incelenmesi
Investigation of advantages of ultra high strength concrete to conventional concrete on beams
Tamer Birol, Kaan Türker, Altuğ Yavaş, Umut Hasgül, Mehmet Terzi
doi: 10.5505/pajes.2016.82246   (34 kere görüntülendi)

92.
Mikro-Ark Oksidasyon Yöntemi ile Oksitlenen 2017A Alüminyumun Erozyon-Korozyon Direncinin İncelenmesi
Investigation of Erosion-Corrosion Resistance of 2017A Aluminium Oxidized by Micro-Arc Oxidation Process
Kemal Korkmaz, Ali Çakır
doi: 10.5505/pajes.2017.77674  

93.
Türkiye’de üretilen enzim modifiye süt ürünlerinin lipolitik ve proteolitik olgunlaşma düzeylerinin incelenmesi
Investigation of lipolytic and proteolytic ripening degrees of enzyme-modified dairy products manufactured in Turkey
Zafer Erbay, Pelin Salum, Gökçe Gövce
doi: 10.5505/pajes.2016.48830  

94.
Bandırma'nın uzun dönem rüzgar karakteristiğinin ve rüzgar enerjisi potansiyelinin incelenmesi
Investigation of long term wind characteristics and wind energy potential in Bandirma, Turkey
Mehmet Özgün Korukçu
doi: 10.5505/pajes.2016.99267   (23 kere görüntülendi)

95.
Elektrik Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Mechanical Properties of High Strength Steel Welded by Resistance Spot Welding
Sedat Aras, Rukiye Ertan, Hande Güler Özgül
doi: 10.5505/pajes.2017.88972  

96.
Kağıt üretim atığı katkılı yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of mechanical properties of paper processing residue filled high density polyetylene (HDPE) composites
Nilay Kucukdogan, Serdar Halis, Mucahit Sutcu, Mehmet Sarikanat, Yoldas Seki, Kutlay Sever
doi: 10.5505/pajes.2017.27790  

97.
Karbon lifli polimer sargılı standart silindir beton numunelerin eksenel yük altındaki davranışlarının incelenmesi
Investigation of the axial load behavior of carbon fiber reinforced polymer confined concrete standard cylinder specimens
Duygu Ertürkmen, Cengiz Dündar, Serkan Tokgöz
doi: 10.5505/pajes.2016.43815  

98.
Sızıntı sularında çeşitli kirleticilerin elektrokoagülasyon yöntemiyle gideriminin incelenmesi
Investigation of various pollutants removal in leachate by electrocoagulation method
Şevket Tulun, Melayib Bilgin
doi: 10.5505/pajes.2017.73693  

99.
Osmangazi Köprüsüne etkiyen rüzgâr yüklerinin sayısal modelleme ile incelenmesi
Investigation of wind loads on the Osmangazi Bridge with numerical modeling
Ahmet Ozan Çelik, Volkan Kiriççi
doi: 10.5505/pajes.2017.82160  

100.
Atık lastik parçalarıyla güçlendirilmiş iri taneli zeminlerin donma-çözülme sonucu mukavemetlerindeki değişimin incelenmesi
Investigation on the variation of strength of coarse grained soils reinforced with waste tires pieces as a result of freezing and thawing cycles
Necmi Yarbaşı, Mine Alacalı
doi: 10.5505/pajes.2017.75735  

101.
Aktif Bir Bilek Ortezin Kinematik ve Kinetik Analizleri
Kinematics and Kinetics Analyses of an Active Wrist Orthosis
Ergin Kılıç, Erdi Doğan
doi: 10.5505/pajes.2017.22230  

102.
Fenton Oksidasyonu ile İlaç Endüstrisi Atıksuyundan KOİ Gideriminin Kinetik ve Termodinamik Değerlendirmesi
Kinetic and Thermodynamic Evaluation of COD Removal from Pharmaceutical Industry Wastewater by Fenton Oxidation
Mehmet Emin Argun
doi: 10.5505/pajes.2017.39024  

103.
Tip-II montaj hattı dengeleme problemi için büyük komşuluk arama algoritması
Large neighbourhood search algorithm for type-II assembly line balancing problem
Şener Akpınar
doi: 10.5505/pajes.2016.75975   (33 kere görüntülendi)

104.
A NOVEL Cu(II) DETECTION ASSAY VIA MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE
MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON İLE YENİ BİR Cu(II) ANALİZ YÖNTEMİ
Onur Akyıldırım, Haydar Yüksek, Özlem Gürsoy Kol, Sevda Manap, Murat Beytur, Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2017.46762  

105.
Polimer Yüzeylerinin Fonksiyonelleştirilmesi İçin Odaklanmış İyon Demeti İle Nanoyapılandırma Uygulamaları
Nanostructuring Applications for Functionization of Polymer Surfaces with Focused Ion Beam
Feray Bakan, Meltem Sezen
doi: 10.5505/pajes.2016.04706  

106.
Ağ yönlendiricileri için çoklu eşik kullanan geçişsiz öncelikli zamanlayıcı
Non-preemptive priority scheduler with multiple thresholds for network routers
Tamer Dağ
doi: 10.5505/pajes.2017.74318  

107.
Yanal yüklere maruz kalan betonarme bacalarda boşluk köşe donatılarının farklı yerleşimlerinin sayısal olarak incelenmesi
Numerical investigation of different opening corner rebar configurations in RC chimneys subjected to lateral loads
Sami And Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2017.81488  

108.
Betonarme elemanlarda donatı burkulmasının kafes kiriş analojisi ile sayısal modellenmesi
Numerical modeling of rebar buckling in reinforced concrete members using truss analogy
Sadık Can Girgin
doi: 10.5505/pajes.2017.13549  

109.
Kapak Altı Batmış Akım Mansabında Meydana Gelen Oyulmaların Sayısal Simülasyonu
Numerical Simulation of Scour at Downstream of Submerged Sluice Flow
Mehmet Cihan Aydın, Çimen Karaduman
doi: 10.5505/pajes.2017.14238  

110.
Artırılmış Gerçeklik için BRIEF Betimleyicileri ve Yerelliğe Duyarlı Karma Yöntemi ile Nesne Arama
Object Detection with BRIEF Descriptors and Locality Sensitive Matching for Augmented Reality
Mustafa Özuysal
doi: 10.5505/pajes.2017.92604  

111.
Stokla bağlantılı maliyetler ve referans etkisiyle en iyi fiyatlandırma politikası
Optimal pricing policy with inventory related costs and reference effects
Mehmet Güray Güler, Mustafa Akan, İsmail Sevim
doi: 10.5505/pajes.2017.49002   (17 kere görüntülendi)

112.
Benzetim modelleme ve deneysel tasarım ile sinyal kontrollü kentsel trafik akışının en iyilenmesi
Optimization of signal controlled urban traffic flow using simulation modeling and an experimental design
Rahime Sancar Edis, Pınar Mızrak Özfırat
doi: 10.5505/pajes.2016.29000  

113.
Hibrit HS-Solver optimizasyon tekniği kullanılarak ek klorlama istasyonlarının optimum tasarımı
Optimum design of the booster chlorination systems by using hybrid HS-Solver optimization technique
M. Tamer Ayvaz, Zong Woo Geem
doi: 10.5505/pajes.2017.22587  

114.
Ortalama-Varyans Portföy optimizasyonu için parçacık sürü optimizasyonu algoritması: Bir Borsa İstanbul uygulaması
Particle swarm optimization algorithm for mean-variance portfolio optimization: A case study of Istanbul Stock Exchange
Hasan Akyer, Can B. Kalayci, Hakan Aygören
doi: 10.5505/pajes.2017.91145  

115.
METİLEN MAVİSİNİN ATIK ZnO KATALİZÖRÜ İLE FOTOKATALİTİK ARITIMI
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYLENE BLUE BY WASTE ZnO CATALYST
Deniz İzlen Çifçi
doi: 10.5505/pajes.2016.46503  

116.
SILAR Metodu ile Hazırlanan Cu2O İnce Filmlerin Fiziksel Özellikleri
Physical Properties of Cu2O Thin Films Prepared by SILAR Method
Doğan Özaslan, Mustafa Güneş, Cebrail Gümüş
doi: 10.5505/pajes.2016.58672  

117.
Ardgerme Kabloları ve Betonarme Silolarda Uygulanması
Post-Tensions Cables and Their Implementation in R.C. Silos
Yavuz Selim Tama, İbrahim Hüner
doi: 10.5505/pajes.2016.02222  

118.
Esnek Hesaplama Yöntemleri Kullanarak Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Akademik Başarı Tahmini
Predicting Academic Success of Students of Vocational School of Higher Education Using Soft Computing Methods
Gürhan Gündüz, Burak Aydemir
doi: 10.5505/pajes.2016.96992  

119.
Probiyotik Escherichia coli Suşu Nissle 1917
Probiotic Escherichia coli Strain Nissle 1917
Seda Altuntaş, Mihriban Korukluoğlu, Volkan Altuntaş
doi: 10.5505/pajes.2017.98475  

120.
Uçucu kül, kireç ve cam tozu kullanarak blok üretimi
Production of block by using fly ash, lime and glass powder
Paki Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.70048  

121.
Al-Zn-Mg-Cu Alaşımlarının Su Verme Hassasiyeti
Quench Sensitivity of Al-Zn-Mg-Cu Alloys
Funda Gül Koç, Mustafa Çöl, Tanju Çeliker
doi: 10.5505/pajes.2017.40225  

122.
DC Motorun Bulanık Mantık Denetleyici Kullanarak Gerçek Zamanda Hız Denetimi
Real-Time Speed Controlling of A DC Motor Using Fuzzy Logic Controller
İsmet Kandilli
doi: 10.5505/pajes.2016.94546  

123.
Mobil Algılayıcı Düğümler Vasıtasıyla Bölgesel Isı ve Nem Takibi
Regional Temperature and Humidity Monitoring Via Mobile Sensor Nodes
Şenol Zafer Erdoğan, Mustafa Önder Geren


124.
MERMER ATIKLARI KULLANARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Cu(II) GİDERİMİ
REMOVAL OF Cu(II) FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY USING MARBLE WASTE
Hasan Arslanoğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.75688  

125.
Steganografi ve Şifreleme Kullanılarak Çoklu Biyometrik Sistemlerle Kimlik Doğrulama İçin Güvenli Veri İletimi
Secure Data Transmission For Multibiometric Identity Verification Systems Using Steganography And Encryption
Mehmet Kıllıoğlu, Murat Taşkıran, Nihan Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2016.39225  

126.
Yapıların plastik iş-enerji dengesine göre sismik tasarımı
Seismic design of structures based on plastic work-energy balance
Onur Merter, Taner Uçar
doi: 10.5505/pajes.2017.28566  

127.
Ankara’da Monoray Projelerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemleri İle Seçimi
Selecting Of Monorail Projects With Analytic Hierarchy Process And 0-1 Goal Programming Methods In Ankara
Şeyda Gür, Mustafa Hamurcu, Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2016.03903   (68 kere görüntülendi)

128.
Taguchi Kayıp Fonksiyonları ve Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak En Uygun Bakım Politikasının Seçimi
Selection of the Most Suitable Maintenance Policy Using Taguchi Loss Functions and Analytical Hierarchy Process
Mehmet Ali Ilgın, Seda Hasanoğlu, Erdoğan Özkaya
doi: 10.5505/pajes.2016.77009   (22 kere görüntülendi)

129.
Dünya ve Türkiye’de gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği ve atık kabul tesisleri: Genel perspektif, yönetim ve öneriler
Ship generated marine pollution and waste reception facilities from the World and Turkey: General perspective, management and suggestions
Neslihan Doğan-sağlamtimur, Emre Subaşı
doi: 10.5505/pajes.2017.20270  

130.
Domates çekirdeği ilave edilerek üretilen krakerlerin bazı kimyasal, fiziksel ve duyusal özellikleri
Some chemical, physical and sensory properties of soda crackers supplemented with tomato seed
Fatma Işık, Cansu Topkaya
doi: 10.5505/pajes.2017.57704   (24 kere görüntülendi)

131.
Farklı Çıkarım Yöntemlerine Sahip Bulanık Mantık Denetleyicileri Kullanarak Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorun Hız Denetimi
Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor By Using Fuzzy Logic Controllers Having Different Inference Methods
İbrahim Alışkan, Sinan Ünsal
doi: 10.5505/pajes.2016.43788  

132.
Tornalama işleminde yüzey pürüzlülüğü değerlerinin istatistiksel incelenmesi
Statistical Analysis Of Surface Roughness In Turning Process
Harun Akkuş, Harun Yaka, Levent Uğur
doi: 10.5505/pajes.2016.01212   (15 kere görüntülendi)

133.
Li-iyon piller için kalay esaslı grafen kompozit anotun yapısal ve elektrokimyasal karakterizasyonu
Structural and electrochemıcal characterızatıon of tın based graphene composıte anode for li-ıon batterıes
Miraç Alaf, Gizem Hatipoglu, Ubeyd Tocoglu, Hatem Akbulut
doi: 10.5505/pajes.2017.09216  

134.
Plazma elektrolitik oksitleme yöntemiyle AA7075 alüminyum alaşımı üzerine kaplanan seramik kaplamaların yapısal ve aşınma davranışı
Structural and wear behavior of coatings formed on AA7075 aluminum alloy by plasma electrolytic oxidation
Serdar Karaoğlu, Ekrem Sonuvar
doi: 10.5505/pajes.2016.24434   (21 kere görüntülendi)

135.
Geometrik Doğrusal Olmayan Sistemlerin Yapısal Güvenilirlik Değerlendirmesi
Structural Reliability Evaluation of Geometric Nonlinear Systems
Mehmet Ozan Yılmaz, Abdurrahman Şahin
doi: 10.5505/pajes.2016.04657  

136.
Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirleme çalışması
Study to determine wind energy potential for Sakarya University
Şaban Pusat
doi: 10.5505/pajes.2017.98250   (21 kere görüntülendi)

137.
Salisilik Asit Türevleri İle 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Karışık Ligandlı Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Synthesis and Characterization of Mixed Ligand Cu(II) Complexes of Salylic Acid Derivatives with 2-Aminobenzotiyazol Derivatives
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya
doi: 10.5505/pajes.2016.76735  

138.
Yeşil kimya ile iletken polimer sentezi ve elektrokromik özellikleri
Synthesis of conducting polymer with green chemistry and its electrochromic properties
Metin Ak, Tuğba Soğancı, Ogün Gümüşay, Sibel Çukurluoğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.66674  

139.
Şebeke Bağlantılı Tek Fazlı Dokuz Seviyeli Asimetrik Evirici Tasarımı ve Analizi
The Design and Analysis of a Grid-Tied Single Phase Nine Level Asymmetrical Inverter
Ersan Kabalcı, Rıdvan Canbaz
doi: 10.5505/pajes.2017.22220  

140.
Enerji tüketebilen çelik yastıkların tipik bir betonarme çerçeve davranışına etkisi
The effect of energy dissipating steel cushions on the behaviour of a typical reinforced concrete frame
Hasan Özkaynak
doi: 10.5505/pajes.2016.57701  

141.
Farklı Erime Akış İndeksine Sahip Polipropilen Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Lignoselülozik Dolgu Maddesi Türü Ve Kullanım Oranının Etkisi
The Effect Of Lignocellulosic Filler Types And Concentrations On The Mechanical Properties Of Wood Plastic Composites Produced With Polypropylene Having Various Melt Flowing Index (MFI)
Vedat Çavuş, Fatih Mengeloğlu
doi: 10.5505/pajes.2017.80000  

142.
LiDAR Sensörünün Hiperspektral Verilerden Gölgelik Alan Çıkarımı Başarımına Etkisi
The Effect of the LiDAR Sensor on the Success of the Shadow Detection from Hyperspectral Data
Seniha Esen Yüksel, Mustafa Boyacı
doi: 10.5505/pajes.2016.13281  

143.
KARBON NANOTÜP KATKILANMIŞ TiO2’in ELEKTRİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİ
THE ELECTRICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF TiO2 REINFORCED BY CARBON NANOTUBES
Seval Hale Güler, Ömer Güler
doi: 10.5505/pajes.2017.49358  

144.
Topraklarda Otoyol ve Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi
The Examination for Pollution of the Soils due to Highways and Traffic
Hakan Çelebi, Gülden Gök
doi: 10.5505/pajes.2016.55632  

145.
Grafen Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
The Fabrication and Characterization of Graphene Reinforced Aluminum Composites
Mahmut Can Şenel, Mevlüt Gürbüz, Erdem Koç
doi: 10.5505/pajes.2017.65902  

146.
Twitter duygu analizinde terim ağırlıklandırma yönteminin etkisi
The impact of term weighting method on Twitter sentiment analysis
Önder Çoban, Gülşah Tümüklü Özyer
doi: 10.5505/pajes.2016.50480  

147.
Metal ile Yarıiletken Kontak Arasındaki Yalıtkan Tabakanın Kalınlık Etkisi
The Thickness Effect of Insulator Layer between Semiconductor and Metal Contact
İkram Orak, Adem Koçyiğit
doi: 10.5505/pajes.2016.23911  

148.
Çimento Esaslı Kompozitlerde Karma Lif Kullanımı
The Use of Hybrid Fiber in Cementitious Composites
Kâzım Türk, Ceren Kına
doi: 10.5505/pajes.2016.17047  

149.
Lazer Destekli İmalatta Plazma Dinamiklerinin Teorik ve Deneysel Olarak Araştırılması
Theoretical and Experimental Investigation of Plasma Dynamics for Laser-Induced Machining Mechanism
Serap Çelen
doi: 10.5505/pajes.2017.94758  

150.
Ejektörlü bir soğutma sisteminin tasarımında optimizasyon koşullarının teorik ve deneysel olarak araştırılması
Theoretical and experimental investigation of optimization conditions in a design of an ejector cooling system
Gamze Yakut, Mustafa Acar
doi: 10.5505/pajes.2016.86619   (18 kere görüntülendi)

151.
Düşük boyutlu ve düşük maliyetli iklimlendirme sistemleri icin bir buz bulamaçı ısıl enerji depolama sisteminin termodinamik analizi
Thermodynamic analysis of an ice slurry thermal energy storage system for decreased size and cost of HVAC systems
Hasan Ozcan
doi: 10.5505/pajes.2017.32757  

152.
Organize sanayi bölgesi atıksularının membran biyoreaktörlerle arıtılması: KOSB için ilk sonuçlar
Treatment of organized industrial wastewater by MBR: First results for KOIZ
İbrahim Uyanık, Oktay Özkan, Mehmet Mükerrem Rençber, Merve Oğuz, Uğur Şahin, İsmail Koyuncu
doi: 10.5505/pajes.2017.74340  

153.
Biyosentetik gümüş nanopartiküllerinin Pyracantha coccinea bitkisinin gövde eksplantlarının yüzey sterilizasyonunda kullanımı
Use of biosynthetic silver nanoparticles in the surface sterilization of Pyracantha coccinea stem explants
Pınar Nartop
doi: 10.5505/pajes.2016.04809  

154.
Yalın Üretim için Değer Akış Haritalandırma ve Simülasyon: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama
Value Stream Mapping and Simulation for Lean Manufacturing: A Case Study in Furniture Industry
Hacer Guner Goren
doi: 10.5505/pajes.2016.59251   (28 kere görüntülendi)

155.
Isıl Parametreleri Değişken Olan Dairesel Kanatların Parametrelerin Değişimi Yöntemi Kullanılarak Optimizasyonu
Variation Of Parameters Method For Optimizing Annular Fins With Variable Thermal Properties
Cihat Arslantürk
doi: 10.5505/pajes.2017.78736  

156.
Membran Model Kullanılarak Grafen Tabakaların Titreşim Hesabı
Vibration Analysis of Graphene Sheets Using Membrane Model
Çiğdem Demir, Kadir Mercan, Hakan Ersoy, Ömer Civalek
doi: 10.5505/pajes.2016.43789  

157.
Kumaş Hata Tespiti ve Sınıflandırmada Dalgacık Dönüşümü ve Temel Bileşen Analizi
Wavelet Transform and Principal Component Analysis in Fabric Defect Detection and Classification
Kazım Yıldız, Ali Buldu
doi: 10.5505/pajes.2016.80037  

158.
EMG Sinyalleri ile mobil robotun kablosuz kontrolü
Wirless control of mobile robot with EMG signals
Serdar Küçük, Umut Mayetin
doi: 10.5505/pajes.2016.79735  

ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIK SU YÖNETİMİ (UKSAY) SEMPOZYUMU
159.
İçme suyu Şebeke Arızalarına Müdahale için Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi
Development of a Decision Support System for the Maintenance of Water Distribution Network
Önder Halis Bettemir, Özgür Özdemir, Mahmut Fırat
doi: 10.5505/pajes.2017.56823  

160.
EPANET ile Hidrolik Simülasyon Yoluyla Bir Su Dağıtım Şebekesinin İşletiminin Enerji Verimliliği Açısından İyileştirilmesi
Improvement of the Operation of a Water Distribution Network in terms of Energy Efficiency via Hydraulic Simulation with EPANET
Hasan Sarptaş, Sevgi Tokgöz Güneş, Davut Özdağlar
doi: 10.5505/pajes.2017.20438  

161.
Yapay Bağışıklık Sistemleri ile Su Dağıtım Şebekelerindeki Su Kayıplarının Model Kalibrasyonuna bağlı olarak Tespit Edilmesi
Water Loss Detection in Water Distribution Networks by Artificial Immune Systems-Based on Model Calibration
Miraç Eryiğit
doi: 10.5505/pajes.2017.04900  

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale