Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Mikrodalga Fırında Suni Yaşlandırılan 6013 Alüminyum Alaşımın Korozyon Davranışının İncelenmesi
Investigation of Corrosion Behavior Of 6013 Aluminum Alloys For Artificial Aged Microwave Furnace
Muzaffer Erdoğan, Ramazan Tekin, Murat Kaya
doi: 10.5505/pajes.2014.65375  PAJES 2014; 20 - 1 | Sayfalar 25 - 30 (5256 kere görüntülendi)

2.
Tek Makineli Çizelgelemede Genel Öğrenme Fonksiyonları: Optimal Çözümler
Single Machine Scheduling with General Learning Functions: Optimal Solutions
Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2013.43153  PAJES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 76 - 80 (4778 kere görüntülendi)

3.
Mermer Atıkları Kullanılarak Üretilen Otomotiv Fren Balatasının Sürtünme Katsayısının Farklı Fren Balataları İle Karşılaştırılması
Marble Waste Using Produced of Automotive Brake Pad of Friction Coefficient Different Pad Brake Pads With Comprasion
Mustafa Timur, Halil Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2013.55264  PAJES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 10 - 14 (2740 kere görüntülendi)

4.
Dievar Sıcak İş Takım Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Kalitesine Etkisinin Regresyon Analiziyle Modellenmesi
Regression Modeling Of Cutting Parameters’ Effect To Cutting Forces And Hole Surface Qualities In Drilling Of Dievar Hot Work Tool Steel
İskender Özkul, Berat Barış Buldum, Adnan Akkurt
doi: 10.5505/pajes.2013.69885  PAJES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (2111 kere görüntülendi)

5.
Twitter verileri ile duygu analizi
Sentiment analysis with Twitter
Eyüp Sercan Akgül, Caner Ertano, Banu Diri
doi: 10.5505/pajes.2015.37268  PAJES 2016; 22 - 2 | Sayfalar 106 - 110 (2047 kere görüntülendi)

6.
Kauçuk Mekaniğinde Yapılan Deneyler
Experiment Which is Done in Rubber Mechanics
Vahap Vahapoğlu
doi: 10.5505/pajes.2013.10820  PAJES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 33 - 60 (1775 kere görüntülendi)

7.
Önem-Memnuniyet Analizi ve Taguchi Metodu İle Eğitimde İyileştirme Önceliklerinin Belirlenmesi: Bir Uygulama Örneği
Determination Of Improvement Priorities In Education With Importance-Satisfaction Analysis And Taguchi Method: A Case Study
Mehmet Onur Olgun, Gültekin Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2013.00710  PAJES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 81 - 87 (1644 kere görüntülendi)

8.
Eğilme Gerilmesi Etkisindeki Millerin Çentik Faktörünün Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi
Notch Sensitivity Factor Determination With Artificial Neural Network For Shafts Under The Bending Stress
Murat Tolga Özkan, Cengiz Eldem, Erdal Köksal
doi: 10.5505/pajes.2013.88598  PAJES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 24 - 32 (1606 kere görüntülendi)

9.
Bulanık Karar Verme Sistemlerinde Paralel Hesaplama
Parallel Computing in Fuzzy Decision Making Systems
Serkan Ballı, Bahadır Karasulu
doi: 10.5505/pajes.2013.91300  PAJES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 61 - 67 (1492 kere görüntülendi)

PAMUKKALE GIDA SEMPOZYUMU III ÖZEL SAYISI
10.
Yarı-Kurutulmuş Meyve ve Sebzeler
Semi-Dried Fruits and Vegetables
Gamze Uysal Seçkin, Levent Taşeri
doi: 10.5505/pajes.2015.47560  PAJES 2015; 21 - 9 | Sayfalar 414 - 420 (1465 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Tek Atamalı Ana Dağıtım Üssü Yerleşim Problemine Yeni Bir Yaklaşım ve Hava Kargo Uygulaması
A New Approach to Single Allocation Hub Location Problem and An Application in The Air Cargo Transportation
Asuman Özger, Hakan Oktal
doi: 10.5505/pajes.2013.43043  PAJES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 68 - 75 (1455 kere görüntülendi)

12.
Veri Madenciliği Uygulamasına İlişkin PAÜ Hastanesinde Hasta Profilinin Belirlenmesi
The Determination Of Patient Profile At Pamukkale University As Relater To The Application Of Data Mining
İrfan Ertuğrul, Arzu Organ, Ayşegül Şavlı
doi: 10.5505/pajes.2013.68077  PAJES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 97 - 103 (1430 kere görüntülendi)

13.
Medikal Tekstiller İçin Antimikrobiyel Ajan İçeren Mikrokapsüllerin Hazırlanması
Preparation of Antimicrobial Agent Loaded Microcapsules For Medical Textiles
Güldemet Başal, Senem Karagönlü
doi: 10.5505/pajes.2013.44153  PAJES 2013; 19 - 4 | Sayfalar 174 - 178 (1414 kere görüntülendi)

14.
Yaş baca gazı desülfürizasyon yöntemler
Wet flue gas desulfurization processes
Hayrunnisa Çavuşoğlu, Mustafa Şahin Gülaboğlu
doi: 10.5505/pajes.2013.66376  PAJES 2013; 19 - 4 | Sayfalar 187 - 194 (1406 kere görüntülendi)

15.
Ring İplikçiliğinde Farklı Sistemler Kullanılarak Direkt Olarak Elde Edilmiş Çift Katlı İplik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Two-fold Yarn Properties Produced as Directly by Using Different Systems in Ring Spinning
Seda Ünal, Sunay Ömeroğlu
doi: 10.5505/pajes.2013.38358  PAJES 2013; 19 - 4 | Sayfalar 165 - 169 (1403 kere görüntülendi)

14. ULUSLARARASI MALZEME SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI
16.
3-Boyutlu Dokuma Karbon-Epoksi Kompozit Malzemelerde Yorulma Davranışı
Fatigue behavior of carbon/epoxy composites reinforced with 3-Dimensional woven fabric
Mehmet Karahan, Stepan Vladimir Lomov, Alexander Bogdanovich, Ignaas Verpoest
doi: 10.5505/pajes.2013.87587  PAJES 2013; 19 - 7 | Sayfalar 310 - 318 (1400 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Farklı frekanslardaki tek-damarlı, Litz ve Folyo yapılı iletkenlerin akım yoğunluğu, manyetik akı yoğunluğu ve omik kayıplarının araştırılması
Investigation of current density, magnetic flux density, and ohmic losses for single-veined, Litz and foil structured conductors at different frequencies
Serdal Arslan, İlhan Tarımer, Mehmet Emin Güven
doi: 10.5505/pajes.2013.36844  PAJES 2013; 19 - 5 | Sayfalar 195 - 200 (1375 kere görüntülendi)

18.
Dairesel Testerelerle Kesme İşleminde Testere Devir Sayısının ve Gürültü Seviyesi Değişimlerinin İncelenmesi
Investigation into Variations of Saw Rotation and Noise Level in Cutting by Circular Saw
Nazmi Şengün, Raşit Altındağ, Servet Demirdağ
doi: 10.5505/pajes.2013.98698  PAJES 2013; 19 - 3 | Sayfalar 121 - 126 (1364 kere görüntülendi)

19.
Dinamik İnsansız Hava Sistemleri Rota Planlaması Literatür Araştırması ve İnsansız Hava Araçları Çalışma Alanları
Literature Review of Dynamic Unmanned Aerial System Routing Problems and Proposals For Future Studies of UASs
Cihan Ercan, Cevriye Gencer
doi: 10.5505/pajes.2013.25733  PAJES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 104 - 111 (1343 kere görüntülendi)

20.
Ege bölgesi standart süreli yıllık maksimum yağışları için en uygun dağılımlar
Best fitting distributions for the standard duration annual maximum precipitations in the Aegean Region
Halil Karahan, Esra Özkan
doi: 10.5505/pajes.2013.29392  PAJES 2013; 19 - 3 | Sayfalar 152 - 157 (1328 kere görüntülendi)

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale