Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Macar Algoritmasının Sıfırları Kapatma Alt Yordamı Üzerine
On a Subroutine for Covering Zeros in Hungarian Algorithm
Murat Erşen Berberler, Onur Uğurlu, Gözde Kızılateş
doi: 10.5505/pajes.2012.30502  PAJES 2012; 18 - 2 | Sayfalar 85 - 94 (5343 kere görüntülendi)

2.
CNC Frezelemede Yüzey Pürüzlülüğüne Etki Eden Parametrelerin Matematiksel Olarak Modellenmesi
Mathematically Modeling Parameters Influencing Surface Roughness in CNC Milling
Engin Nas, Gürcan Samtaş, Halil Demir
doi: 10.5505/pajes.2012.58077  PAJES 2012; 18 - 1 | Sayfalar 47 - 59 (5016 kere görüntülendi)

3.
Mikrodalga Fırında Suni Yaşlandırılan 6013 Alüminyum Alaşımın Korozyon Davranışının İncelenmesi
Investigation of Corrosion Behavior Of 6013 Aluminum Alloys For Artificial Aged Microwave Furnace
Muzaffer Erdoğan, Ramazan Tekin, Murat Kaya
doi: 10.5505/pajes.2014.65375  PAJES 2014; 20 - 1 | Sayfalar 25 - 30 (4967 kere görüntülendi)

4.
Tek Makineli Çizelgelemede Genel Öğrenme Fonksiyonları: Optimal Çözümler
Single Machine Scheduling with General Learning Functions: Optimal Solutions
Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2013.43153  PAJES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 76 - 80 (4298 kere görüntülendi)

5.
Evsel Fotovoltaik Sistemlerin Ömür Boyu Maliyet Analizi
Life Cycle Cost Analysis of Domestic Photovoltaic System
Murat Öztürk, Burcu Bozkurt Çırak, Nuri Özek
doi: 10.5505/pajes.2012.76486  PAJES 2012; 18 - 1 | Sayfalar 1 - 11 (3364 kere görüntülendi)

6.
AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirlik Karakteristiklerinin İncelenmesi
Investigation of Machinability Characteristics of AISI 316Ti Stainless Steel
Yunus Kayır, Ahmet Aytürk
doi: 10.5505/pajes.2012.58076  PAJES 2012; 18 - 1 | Sayfalar 61 - 71 (2948 kere görüntülendi)

7.
Mermer Atıkları Kullanılarak Üretilen Otomotiv Fren Balatasının Sürtünme Katsayısının Farklı Fren Balataları İle Karşılaştırılması
Marble Waste Using Produced of Automotive Brake Pad of Friction Coefficient Different Pad Brake Pads With Comprasion
Mustafa Timur, Halil Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2013.55264  PAJES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 10 - 14 (2451 kere görüntülendi)

8.
AA2024 Alüminyum Alaşımlarının Lazer Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi
The Effects of Welding Parameters on the Mechanical Properties on Laser Welding of AA2024
Adnan Akkurt, Aydın Şık, İsmail Ovalı
doi: 10.5505/pajes.2012.54264  PAJES 2012; 18 - 1 | Sayfalar 37 - 45 (2370 kere görüntülendi)

9.
Atıkların Biyohidrojen Üretim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Biohydrogen Production Potential of Wastes
Nevim Genç
PAJES 2011; 17 - 2 | Sayfalar 63 - 77 (2301 kere görüntülendi)

10.
Isparta İçin Aylık Ortalama Günlük Global Güneş Radyasyonu Tahmininde Mevcut Olan Bazı Modellerin Karşılaştırılması
Comparison of Some Existing Models for Estimating Monthly Average Daily Global Solar Radiation for Isparta
Murat Öztürk, Nuri Özek, Berna Berkama
doi: 10.5505/pajes.2012.70288  PAJES 2012; 18 - 1 | Sayfalar 13 - 27 (2191 kere görüntülendi)

11.
Evrimsel Hesaplama Tekniği Kullanarak Sınav Takvimi Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi
Developing Examination Scheduling Automation System By Using Evolutionary Computing Technique
Abdulkadir Yaldır, Ceyda Baysal
doi: 10.5505/pajes.2012.91885  PAJES 2012; 18 - 2 | Sayfalar 105 - 122 (2040 kere görüntülendi)

12.
Çimento Stabilizasyonlu Zeminin Esnek Üstyapı Maliyetine Etkisi
The Effect of Cement Stabilized Subgrade on Cost of the Flexible Pavement
Baha Vural Kök, Mehmet Yılmaz, Alaaddin Geçkil
doi: 10.5505/pajes.2012.39974  PAJES 2012; 18 - 3 | Sayfalar 165 - 172 (2011 kere görüntülendi)

13.
Dievar Sıcak İş Takım Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Kalitesine Etkisinin Regresyon Analiziyle Modellenmesi
Regression Modeling Of Cutting Parameters’ Effect To Cutting Forces And Hole Surface Qualities In Drilling Of Dievar Hot Work Tool Steel
İskender Özkul, Berat Barış Buldum, Adnan Akkurt
doi: 10.5505/pajes.2013.69885  PAJES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (1956 kere görüntülendi)

14.
Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması
Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale Plant
Erdal Irmak, Ayberk Calpbinici, Naki Güler
doi: 10.5505/pajes.2012.69775  PAJES 2012; 18 - 2 | Sayfalar 123 - 131 (1913 kere görüntülendi)

15.
Sürekli Tablalı Kirişsiz Döşemeli Betonarme Binalarda Perde Oranının Göreli Kat Ötelemelerine Etkisi
Effect of Shear Wall Ratio to Interstorey Drift in Reinforced Concrete (R/C) Buildings With Flat Slab With Continuous Drop Panel
Sibel Sağlıyan, Erkut Sayın, Burak Yön
doi: 10.5505/pajes.2012.96636  PAJES 2012; 18 - 3 | Sayfalar 209 - 220 (1882 kere görüntülendi)

16.
Mühendislik Öğrencilerinin Matematik I Derslerindeki Başarısının Destek Vektör Makineleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi
Predicting Performance of First Year Engineering Students in Calculus by Using Support Vector Machines
Necdet Güner, Emre Çomak
PAJES 2011; 17 - 2 | Sayfalar 87 - 96 (1863 kere görüntülendi)

17.
Göller Yöresinde İşletilen Kireçtaşı Agregalarının Yol İnşaatı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Usability of Limestone Aggregate Extracted in Göller Region as Highway Materials
Altan Yılmaz, Mehmet Saltan, Alev Akıllı
doi: 10.5505/pajes.2012.41636  PAJES 2012; 18 - 3 | Sayfalar 199 - 207 (1863 kere görüntülendi)

18.
Çok Sayıda Elastik Mesnetli Rijit Çubuk Taşıyan Eksenel Yüklü Çok Kademeli Timoshenko Kirişinin Serbest Titreşim Analizi
Free Vibration Analysis of the Axial-Loaded Timoshenko Multiple-Step Beam Carrying Multiple Elastic-Supported Rigid Bars
Yusuf Yeşilce
doi: 10.5505/pajes.2012.04696  PAJES 2012; 18 - 3 | Sayfalar 183 - 197 (1819 kere görüntülendi)

19.
Güneş Işınımının Otomobil Kabinindeki Isıl Konfora Etkisinin İncelenmesi
Effect of Solar Radiation on Thermal Comfort in an Automobile Cabin
M. Özgün Korukçu, Muhsin Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2012.09797  PAJES 2012; 18 - 1 | Sayfalar 29 - 35 (1783 kere görüntülendi)

20.
Deri Materyalinden ve Dokuma Kumaştan Tasarlanan Ceketlerin Üretim Süreçlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Jacket Production Processes Designed by Fabric Materials and Leather
Emine Utkun, Ziynet Öndoğan
PAJES 2011; 17 - 2 | Sayfalar 79 - 85 (1742 kere görüntülendi)

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale