Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Twitter verileri ile duygu analizi
Sentiment analysis with Twitter
Eyüp Sercan Akgül, Caner Ertano, Banu Diri
doi: 10.5505/pajes.2015.37268   2016; 22 - 2 | Sayfalar 106 - 110

2.
Tehlikeli maddelerin taşınması-bir literatür taraması
Transportation of hazardous materials (hazmat) a literature survey
Zafer Yılmaz, Serpil Erol, Hakan Soner Aplak
doi: 10.5505/pajes.2015.62134   2016; 22 - 1 | Sayfalar 39 - 53

3.
Kam mili üretiminde kullanılan gri dökme demir ve sfero dökme demirlerde çil oluşumunun mekanik özelliklere etkisi
Effect of chill formation on the mechanical properties and microstructure of grey and nodular cast irons used in automotive industry
Halit Sübütay, Mehmet Şimşir, Murat Aydın, Bahadır Karaca
doi: 10.5505/pajes.2015.17048   2016; 22 - 1 | Sayfalar 1 - 7

4.
Gezgin satıcı problemi için yeni bir meta-sezgisel: kör fare algoritması
A novel metaheuristic for traveling salesman problem: blind mole-rat algorithm
Tevfik Yıldırım, Can B. Kalaycı, Özcan Mutlu
doi: 10.5505/pajes.2015.38981   2016; 22 - 1 | Sayfalar 64 - 70

5.
Betonarme konsol istinat duvarlarının parçacık sürü optimizasyonu ile optimum tasarımı
Optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls with particle swarm optimization
Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir
doi: 10.5505/pajes.2015.22590   2016; 22 - 3 | Sayfalar 129 - 135

6.
Sürtünme karıştırma nokta kaynak tekniği ile birleştirilen farklı alüminyum levhaların taguchi analizi
Taguchi analysis of dissimilar aluminum sheets joined by friction stir spot welding
Mustafa Kemal Bilici, Barkın Bakır, Yahya Bozkurt, İrfan Çalış
doi: 10.5505/pajes.2015.06641   2016; 22 - 1 | Sayfalar 17 - 23

7.
Elektrik ark ve gazaltı kaynağı (MIG) ile birleştirilmiş AISI 1040 çeliğinin mekanik özelliklerine, çeşitli ısıl işlemlerin etkisinin incelenmesi
Investigation of mechanical properties AISI 1040 steel welding with electric arc and MIG, applied various heat treatments
Alemdar Ongun, İbrahim Uzun, Onur Kadir Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.46034   2017; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 5

8.
Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması
A review of literature on the use of machine learning methods for opinion mining
Aytuğ Onan, Serdar Korukoğlu
doi: 10.5505/pajes.2015.90018   2016; 22 - 2 | Sayfalar 111 - 122

9.
Güneş enerjisi destekli çok fonksiyonlu trijenerasyon sisteminin termodinamik analizi
Thermodynamic analysis of solar assisted multi-functional trigeneration system
Önder Kızılkan, Çağatay Akbaş
doi: 10.5505/pajes.2015.73644   2016; 22 - 1 | Sayfalar 71 - 77

10.
Ankara’da Monoray projelerinin analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemleri ile seçimi
Selecting of Monorail projects with analytic hierarchy process and 0-1 goal programming methods in Ankara
Şeyda Gür, Mustafa Hamurcu, Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2016.03903   2017; 23 - 4 | Sayfalar 437 - 443

11.
Artımlı sac şekillendirme tekniği ile otomobil sac parça üretimi
Automobile sheet metal part production with incremental sheet forming
İsmail Durgun, Ali Sakin
doi: 10.5505/pajes.2015.37980   2016; 22 - 1 | Sayfalar 8 - 16

12.
İşbirlikçi filtreleme için yeni tahminleme yöntemleri
New prediction methods for collaborative filtering
Hasan Bulut, Musa Milli
doi: 10.5505/pajes.2014.44227   2016; 22 - 2 | Sayfalar 123 - 128

13.
Keban metamorfitlerinin stratigrafisine ilişkin yeni yaş bulguları
New age findings on the stratigraphy of the Keban metamorphites
Ali Kaya
doi: 10.5505/pajes.2014.70188   2016; 22 - 3 | Sayfalar 189 - 199

14.
Karma modelli tip-2 montaj hattı dengeleme problemi için bir kısıt programlama modeli
A constraint programming model for mixed model type 2 assembly line balancing problem
Hacı Mehmet Alağaş, Mehmet Pınarbaşı, Mustafa Yüzükırmızı, Bilal Toklu
doi: 10.5505/pajes.2016.93276   2016; 22 - 4 | Sayfalar 340 - 348

15.
İzmit kent içi ulaşımda alternatif toplu taşıma sistemlerinin aksiyomlarla tasarım yöntemi ile değerlendirilmesi
Evaluation of alternative public transportation systems in Izmit urban transportation via axiomatic design method
Gülşen Akman, Atakan Alkan
doi: 10.5505/pajes.2015.55376   2016; 22 - 1 | Sayfalar 54 - 63

16.
RL yükünü besleyen 6 anahtarlı 3-seviyeli evirici tasarımı
Design of 6 switched 3-level inverter with RL load
Ali Saygın, Alper Kerem
doi: 10.5505/pajes.2015.45822   2016; 22 - 5 | Sayfalar 349 - 352

17.
Baraj göllerinin iklimsel etkisi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar baraj gölü örneği
A climate impact of dam lake and Recep Yazicioglu Gokpinar dam lake sample
Ülker Güner Bacanlı, Ayşe Tuğba Tuğrul
doi: 10.5505/pajes.2015.94840   2016; 22 - 3 | Sayfalar 154 - 159

18.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki düzenli özel araç kullananların karakteristiklerinin değerlendirilmesinde RFID verisi kullanımı
Utilization of RFID data to evaluate characteristics of private car commuters in Middle East Technical University campus
Oruç Altıntaşı, Hediye Tüydeş Yaman
doi: 10.5505/pajes.2015.68725   2016; 22 - 3 | Sayfalar 171 - 177

19.
Bir elektronik tasarım firmasında hata takip ve proje yönetim sistemi uygulaması
Bug tracking and project management system application in an electronic design company
Sadık Arslan, Fatih Yücalar
doi: 10.5505/pajes.2015.51422   2016; 22 - 2 | Sayfalar 85 - 93

20.
Balcılar damar tipi barit-galenit cevherleşmesinin maden jeolojisi ve sülfür izotop jeokimyası, Biga yarımadası, Türkiye
Sulfur isotope geochemistry and mineralogy of Balcilar vein type barite-sulphide mineralization, Biga peninsula, NW Turkey
Gülcan Bozkaya, David A. Banks
doi: 10.5505/pajes.2014.87699   2016; 22 - 3 | Sayfalar 200 - 205

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale