Mikro Boyutta pH Temelli Potansiyometrik Glukoz Biyosensör [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1355-1359 | DOI: 10.5505/pajes.2018.00868  

Mikro Boyutta pH Temelli Potansiyometrik Glukoz Biyosensör

Derya Bal Altuntaş1, Özlem Tavukcuoglu2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü,Rize,Turkiye
2İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Günümüzdeki bilimsel ve teknik ilerlemeler, biyosensör teknolojisinde önemli gelişmelere yol açarak biyosensörlerin yiyecek teknolojileri, çevre, farmasi ve klinik teşhis, biyokimya, analitik kimya gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmasına neden olmuştur. Potansiyometrik biyosensörlerin hazırlanmasında kullanılan iyon-seçici sensör teknolojisindeki gelişmeler ve sensör materyallerin sayılarının artması, yeni tip potansiyometrik biyosensörlerin geliştirilmesini de hızlandırmıştır. Nitekim, bu çalışmada, kompozit pH sensörüne dayalı yeni bir mikro boyutlu potansiyometrik glikoz biyosensörünün geliştirilmesi ele alınmıştır. Glikoz oksidaz, biyotanıma elemanı olarak kompozit tabaka üzerinde immobilize edildi. Kompozit pH algılama esaslı glikoz biyosensör matriksinin yüzeyi ilk olarak elektrokimyasal tanımlama için siklik voltametri ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi kullanılarak incelendi. Yüksek elektron transfer hızı, biyosensörün kararlı bir tepki davranışına sahip olduğunu ve glikozun saptanması için uygun bir potansiyometrik sensör olduğunu göstermektedir. Glikozun potansiyometrik tespiti için 2x10-5 mol / L saptama sınırı ile 5x10-5 ila 1x10-1 mol / L konsantrasyon aralığında lineer bir cevap elde edildi. Biyosensör hızlı bir tepki süresi (10 s) gösterdi, iyi bir kararlılığa ve uzun bir ömre sahipti.

Anahtar Kelimeler: Katı-hal kompozit pH sensör, minyatürizasyon, diyabet takibi, glukoz biyosensör.


Micro-Sized Glucose Biosensor Based On Composite pH Sensor

Derya Bal Altuntaş1, Özlem Tavukcuoglu2
1Recep Tayyip Erdogan University, Engineering Faculty, Bioengineering Department, Rize,Turkey
2Istanbul Gelisim University, Engineering and Architecture Faculty, Biomedical Engineering Department, İstanbul, Turkey

Today's scientific and technical advances have led to significant advances in biosensor technology, leading to widespread use of biosensors in areas such as food technology, the environment, pharmaceuticals and clinical diagnostics, biochemistry, and analytical chemistry. Improvements in the ion-selective sensor technology used in the preparation of potentiometric biosensors and the increase in the number of sensor materials have also accelerated the development of new types of potentiometric biosensors. Thus, in this study, information is given on the development of a new micro sized potentiometric glucose biosensor based on composite pH sensor. Glucose oxidase was immobilized on the composite layer as the biorecognition element. The surface of glucose biosensor based composite pH sensing matrices was first examined for electrochemical elucidation by using cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy. The rate of electron transfer resulted in a stable response behavior of the biosensor and made it a suitable potentiometric sensor for detection of glucose. A linear response in concentration range from 5x10-5 to 1x10-1 mol/L was obtained with a detection limit of 2x10-5 mol/L for the potentiometric detection of glucose. The biosensor exhibited a fast response time (10 s), had good stability, and an extended lifetime.

Keywords: Solid-state composite sensor, miniatruization, diabet follow-up, glucose biosensor


Derya Bal Altuntaş, Özlem Tavukcuoglu. Micro-Sized Glucose Biosensor Based On Composite pH Sensor. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1355-1359

Sorumlu Yazar: Derya Bal Altuntaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale