Kadmiyum (II) analizi için triazol türevi modifiye edilmiş camsı karbon [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 874-876 | DOI: 10.5505/pajes.2016.00907  

Kadmiyum (II) analizi için triazol türevi modifiye edilmiş camsı karbon

Haydar Yüksek1, Muzaffer Alkan2, Şule Bahçeci3, Onur Akyıldırım4, Murat Beytur1, Mehmet Lütfi Yola5
1Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye
2İlköğretim Bölümü, Eğitim Fakültesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye
3İlköğretim Bölümü, Fatih Eğitim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye
4Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye
5Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Sinop Üniversitesi, Türkiye

Kadmiyum son yıllarda sadece insan yaşamını değil doğa ve yaşam alanını da tehdit etmektedir. Ayrıca, toksik olmasından dolayı kadmiyum kullanımı genellikle azalmaktadır. Camsı karbon elektrot (GCE), 3-Methyl-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (MDT)’ nin fenol oksidasyonu ile 0.1 M destek elektrolit içinde modifiye olmuştur. Modifiye edilmiş yüzey, birkaç teknik kullanılarak ile karakterize edilmiştir. Hazırlanan yüzeyin kararlılığı gösterilmiştir. MDT ile modifye edilmiş GCE, su örneklerinde Cd(II) iyon analizi için kullanılmıştır. Derişim aralığı ve deteksiyon limiti sırasıyla 1.0×10-9 - 1.0×10-8 M ve 2.0×10-10 M, olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: MDT, Oksidasyon, Kadmiyum (II) iyon analizi


Glassy carbon modified with triazol derivative for analysis of cadmium (II)

Haydar Yüksek1, Muzaffer Alkan2, Şule Bahçeci3, Onur Akyıldırım4, Murat Beytur1, Mehmet Lütfi Yola5
1Department of Chemistry, Faculty of Science and Letters, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department of Primary Education, Faculty of Education, Kafkas University, Kars, Turkey
3Department of Primary Education, Fatih Faculty of Education, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
4Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Kafkas University, Kars, Turkey
5Department of Metallurgical and Materials Engineering, Faculty of Engineering, Sinop University, Sinop, Turkey

Cadmium is recently threatening not only the life of man but also nature and living environment. In addition, cadmium usage is generally decreasing because it is toxic. 3-Methyl-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (MDT) in 0.1 M supporting electrolyte was attached to glassy carbon electrode (GCE) by the phenol oxidation. The modified surface was investigated by several methods. The stability of the prepared surface was presented. The GCE with MDT was utilized for Cd(II) ions analysis in water samples. The concentration range and the detection limit were 1.0×10-9-1.0×10-8 M and 2.0×10-10 M, respectively.

Keywords: MDT, Oxidation, Cd(II) ion analysis


Haydar Yüksek, Muzaffer Alkan, Şule Bahçeci, Onur Akyıldırım, Murat Beytur, Mehmet Lütfi Yola. Glassy carbon modified with triazol derivative for analysis of cadmium (II). Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 874-876

Sorumlu Yazar: Onur Akyıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale