Biyodizel Kaynaklı Korozyon ve Bozunma: Bir İnceleme [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-01885 | DOI: 10.5505/pajes.2018.01885  

Biyodizel Kaynaklı Korozyon ve Bozunma: Bir İnceleme

Muhammet Kaan Yeşilyurt, İlhan Volkan Öner, Efe Çetin Yılmaz
Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Pasinler / ERZURUM

Fosil yakıt kaynaklarının hızla tüketilmesi ve enerji ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılık kaygısı, alternatif yakıt araştırmalarına yol açmıştır. Transesterifikasyon yoluyla bitkisel yağ ve hayvansal yağ gibi birçok yenilenebilir kaynağından elde edilebilen biyodizel, otomobiller için, özellikle çevre dostu olmak için en çekici alternatif yakıttır. Ancak bazı eksiler de var. Biyodizelde su ve serbest yağ asitleri varlığı onu petrol türevi dizelden daha aşındırıcı yapar ve bu istenmeyen bir özelliktir. Biyodizel ile temastan kaynaklanan korozyon hem metal parçaların ömrünü azaltır hem de yakıt özelliklerini kötüleştirir ve bu nedenle motor performansını olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle, biyodizelin korozif özellikleri, motor bileşenlerinin uzun süreli dayanıklılığı için çok önemlidir. Bu çalışmada, farklı biyodizel yakıtlarıyla farklı sıcaklıklarda farklı dönemler için önceki çalışmaların test sonuçlarını değerlendirerek ve karşılaştırarak biyodizel ve harmanların motor parçaları üzerindeki korozif etkilerini araştırmaya çalıştık. Katkı maddeleri kullanarak biyodizelin korozif etkilerini önlemek veya azaltmak için düzeltici önlemler de ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Biyodizelin korozyon karakteristikleri, Metallerin korozyon direnci, Önleyici etkiler.


Biodiesel Induced Corrosion and Degradation: A Review

Muhammet Kaan Yeşilyurt, İlhan Volkan Öner, Efe Çetin Yılmaz
Ataturk University Pasinler Vocational School, Department of Electric and Energy, Pasinler / ERZURUM

Rapid depletion of fossil fuel resources as well as concerns for foreign dependence in meeting energy needs have led researches for alternative fuels. Biodiesel, which can be obtained from many renewable resources such as vegetable oil and animal fat through transesterification, is the most attractive alternative fuel for cars, especially for being environmentally friendly. However, there are some cons, too. The presence of water and free fatty acids in the biodiesel makes it more corrosive than petrol-diesel, and this is an undesired feature. Corrosion induced by contact with biodiesel both reduces the life of metal parts and deteriorates the fuel properties, hence adversely affects engine performance. Therefore, the corrosive characteristics of biodiesel are very important for long term durability of engine components. In this study, we tried to investigate the corrosive effects of biodiesel and blends on engine parts by evaluating and comparing test results from earlier studies for different periods at different temperatures with different biodiesel fuels. Remedial measures to inhibit or mitigate corrosive effects of biodiesel by using additives are also tackled.

Keywords: Biodiesel, corrosion characteristics of biodiesel, corrosion resistance of metals, inhibitory effects.
Sorumlu Yazar: İlhan Volkan Öner, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale