HARMONİK VE SIÇRAMA İÇEREN ELEKTRİK GÜÇ ŞEBEKESİ GERİLİM İŞARETİNE KİLİTLENMENİN YİNELENEN EN KÜÇÜK KARELER METODUYLA İNCELENMESİ [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(1): 59-68

HARMONİK VE SIÇRAMA İÇEREN ELEKTRİK GÜÇ ŞEBEKESİ GERİLİM İŞARETİNE KİLİTLENMENİN YİNELENEN EN KÜÇÜK KARELER METODUYLA İNCELENMESİ

H. Hüseyin SAYAN1, İlhan KOŞALAY2, Cemal YILMAZ1
1Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü Teknikokullar, 06500, Ankara
2Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Enerji Sistemleri Müdürlüğü, 06540, Ankara

Bu çalışmada, klasik uyarlanabilir metotlardan Yinelenen En Küçük Kareler Metodu (YEKK) kullanılmıştır. Öncelikle YEKK metoduna unutma faktörü algoritması adapte edilmiştir. Geliştirilen yaklaşım kullanılarak bir elektrik güç şebekesinin harmonik ve sıçrama içeren faz gerilim sinyalinin faz bilgileri elde edilerek; gerilim göçmesi, faz kayması ile ani gerilim sıçramaları’na algoritmanın tepkileri incelenmiştir. Benzetim işlemi MATLAB® yardımıyla gerçekleştirilmiş olup benzetim sonuçları ve metodun etkinliği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yinelenen en küçük kareler metodu, Harmonikli gerilim sinyali, Güç sistemi.


INVESTIGATION OF TRACKING OF VOLTAGE SIGNAL CONTAINING HARMONICS AND SPIKE BY USING RECURSIVE LEAST SQUARES METHOD

H. Hüseyin SAYAN1, İlhan KOŞALAY2, Cemal YILMAZ1
1Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü Teknikokullar, 06500, Ankara
2Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Enerji Sistemleri Müdürlüğü, 06540, Ankara

In this study, recursive least squares method (RLSM) that is one of the adaptable classical methods was used. Firstly forgetting factor was adapted to RLSM. Phase information of voltage signal belonging to an electric power network that contains harmonics and spike was obtained by developed approach. Then responses of the algorithm were investigated for voltage collapse, phase shift and spike. Simulation was implemented by using MATLAB® code. Results of simulation were examined and efficiency of method was presented.

Keywords: Recursive least squares method, Voltage signal with harmonic, Power system


H. Hüseyin SAYAN, İlhan KOŞALAY, Cemal YILMAZ. INVESTIGATION OF TRACKING OF VOLTAGE SIGNAL CONTAINING HARMONICS AND SPIKE BY USING RECURSIVE LEAST SQUARES METHOD. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(1): 59-68


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale