Alüminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile sulu çözeltilerden florür giderimi: İzoterm ve kinetik çalışmaları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1130-1134 | DOI: 10.5505/pajes.2018.03206  

Alüminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile sulu çözeltilerden florür giderimi: İzoterm ve kinetik çalışmaları

Senem Yazıcı Güvenç, Gamze Varank, Ahmet Demir
Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye.

Bu çalışmanın ana amacı, alüminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon tekniği ile sulu çözeltilerden florürün giderilmesidir. Çalışma koşullarını optimize etmek için akım yoğunluğu, zaman ve giriş florür konsantrasyonu gibi çeşitli parametrelerin etkisi üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Deneysel çalışmalar, 11 mA/cm2 akım yoğunluğu, 30 dk reaksiyon süresi ve 10 mg/L giriş florür konsantrasyonu koşullarında % 87,4 maksimum giderim veriminin elde edildiğini göstermiştir. Elektrokoagülasyon mekanizması ve prosesin karakteristik parametreleri isoterm (Langmuir and Freundlich) ve kinetik modeller (pseudo-first order and pseudo-second order) ile analiz edilmiştir. Deneysel veriler Langmuir ve Freundlich izoterm denklemleri ile uyum sağlamıştır. Kinetik çalışma sonuçları, farklı koşullar altında pseudo-second order kinetik modelin daha yüksek korelasyon katsayısı sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokoagülasyon, Florür Giderimi, İzoterm ve Kinetik Modeller


Fluoride Removal from Aqueous Solution by Electrocoagulation Using Aluminium Electrodes: Isotherm and Kinetic Studies

Senem Yazıcı Güvenç, Gamze Varank, Ahmet Demir
Yildiz Technical University, Environmental Engineering Department, Istanbul, Turkey.

The main objective of the present study was the removal of fluoride from aqueous solution by electrocoagulation technique using aluminum electrodes. The effect of various parameters such as current density, time and initial fluoride concentration were studied to optimise the conditions. Experimental study showed that maximum removal efficiency (87.4%) was achieved at the conditions of current density 11 mA/cm2, reaction time 30 min and initial fluoride concentration 10 mg/L. Isotherm models (Langmuir and Freundlich) and kinetic models ( pseudo-first order and pseudo-second order)were used to analyze the electrocoagulation mechanism and characterize the process parameters. Experimental data well fitted with Langmuir and Freundlich isotherm equations and results of the kinetic study indicated that pseudo-second order kinetic model give higher correlation coefficients for different conditions.

Keywords: Electrocoagulation, Fluoride Removal, Isotherm and Kinetic Models


Senem Yazıcı Güvenç, Gamze Varank, Ahmet Demir. Fluoride Removal from Aqueous Solution by Electrocoagulation Using Aluminium Electrodes: Isotherm and Kinetic Studies. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1130-1134

Sorumlu Yazar: Senem Yazıcı Güvenç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale