Fabrika içi Milk Run Rotalama için Bir Matematiksel Model [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1050-1055 | DOI: 10.5505/pajes.2019.03366  

Fabrika içi Milk Run Rotalama için Bir Matematiksel Model

Aydin Sipahioglu, Islam Altın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Endüstri Müh. Bölümü, Eskişehir

Milk-run döngüsel malzeme taşıma sistemi olarak yalın lojistik uygulamalarından birisidir. Milk-run’ın bir çeşidi olan fabrika içi milk-run sistemi, fabrika içinde depodan montaj istasyonlarına döngüsel bir yaklaşımla malzeme taşıması için çalışır. Fabrika içi milk-run sistemi fabrikada malzemelerin otomatik olarak elleçlenmesini sağlayan otomatik yönlendirilmiş araçlar (OYA) kullanılarak gerçekleştirilir. Bu çalışmada, fabrika içi milk-run sistemi ele alınmış ve milk-run rotalarının ve periyodunun belirlenmesinin önemi vurgulanmıştır. OYA’ların milk-run rotalarını ve periyotlarını eş zamanlı olarak belirlemek için bir karma matematiksel model önerilmektedir. Matematiksel model aynı zamanda montaj istasyonları için bölünmüş teslimatlara izin vermektedir. Önerilen model GAMS yazılımı kullanılarak kodlanmış ve modelin başarısı rassal olarak türetilen test problemleri üzerinde gösterilmiştir. Önerilen model, türetilen test problemlerinin en iyi çözümünü yaklaşık 1 saniye içinde elde etmiştir. Bu durum, fabrika içi milk-run sistemi için önerilen matematiksel modelin avantajını ve uygulanabilirliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Logistik, Fabrika içi Milk-run, Atomatik yönlendirilmiş araçlar, karma tamsayılı programlama


A Mathematical Model for In-Plant Milk-Run Routing

Aydin Sipahioglu, Islam Altın
Department of Industrial Engineering, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

Milk-run is one of the lean logistics implementations defined as a cyclic materials delivering system. In-plant milk-run system, a variant of milk-run, runs for the delivering materials within the plant from warehouse to assembly stations in a cyclic manner. It is implemented using Automated Guided Vehicles (AGV), which provide automated materials handling in plant. In this study, in-plant milk-run system is discussed and the importance of determining milk-run routes and period is emphasized. A mixed integer mathematical model is proposed for the determination of milk-run routes and its period simultaneously for AGVs. Besides, the mathematical model allows split deliveries for assembly stations. The proposed model is coded using GAMS software and the success of this model is shown on randomly generated test problems. The proposed model obtains the optimal solution approximately in 1 second for generated two test problems. This points out the advantage and practicability of the proposed mathematical model for in-plant milk-run system.

Keywords: Logistics, In-Plant Milk-Run, Automated Guided Vehicles, Mixed Integer Programming


Aydin Sipahioglu, Islam Altın. A Mathematical Model for In-Plant Milk-Run Routing. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1050-1055

Sorumlu Yazar: Aydin Sipahioglu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale