Üç Yazılım Firmasında Yazılım Süreç Değişimlerinin Gözlenen Etkileri: Endüstriyel Keşif Vaka Çalışması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-03708 | DOI: 10.5505/pajes.2018.03708  

Üç Yazılım Firmasında Yazılım Süreç Değişimlerinin Gözlenen Etkileri: Endüstriyel Keşif Vaka Çalışması

Murat Yılmaz
Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Ankara

Yazılım geliştirme süreçleri, gelişen yeni teknolojiler ve onun sağladığı imkanlar doğrultusunda sürekli iyileştirme gerektirir. Yazılım müşterilerinin pazarlanabilir fonksiyonlar içeren ürün talepleri üzerine kurgulanmış yeni nesil yazılım geliştirme modelleri ara ürün üretim hızını ve dolayısıyla ara sürüm sayısını arttırmayı hedeflemektedir. Bu ihtiyaçlar ışığında, yazılım şirketlerinin geliştirme süreçlerini müşteriden gelen istekleri karşılamak adına gözden geçirmeleri gerekmektedir. Ancak, daha da önemlisi, şirketler yazılım üretim hattındaki verimi düşürmemek için süreçlerini yenilikçi pratikler doğrultusunda değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu makalede, yazılım geliştiren üç şirketin yazılım geliştirme yöntemleri durum çalışması yöntemi ile detaylı olarak incelenerek, süreç değişimi aktiviteleri sistematik bir şekilde detaylandırılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında, üç firmanın da yazılım geliştirme yöntemlerindeki değişimler sorgulanarak edindikleri tecrübeler ve bu edinimlerin süreçler üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, yazılım ürün geliştirme başarısının sürecin iyi işletilmesini önemli bir oranda etkilediği, yazılım geliştiren takımların da edindikleri kazanımlar ışığında kendi süreçlerini tasarlamaya çalıştıkları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevik dönüşüm, yazılım geliştirme süreçleri, deneysel yazılım mühendisliği, vaka çalışması


Observed Effects of Software Processes Change in Three Software Firms: Industrial Exploratory Case Study

Murat Yılmaz
Cankaya University, Faculty of Engineering, Computer Engineering, Ankara, Turkey

Software development processes require continuous improvement in line with emerging new technologies and the possibilities it provides. A new generation of software development models based on product demands of software customers with marketable functions aims to increase the intermediate product production speed and thus the number of interim versions. In the light of these needs, software companies need to oversee their development processes to meet their customers' needs. But more importantly, companies are forced to change their processes in line with innovative practices in order not to cut back on the software production line. In this article, the software development methods of the three companies that develop software are examined in detail by the case study method, and the process change activities are systematically detailed. In the light of the information obtained, the experiences of the three firms in the software development methods are questioned and the effects of these acquisitions on the processes are discussed. As a result of the study, it has been observed that the software development success has a significant impact on the well-being of the process, and the software development teams are trying to design their own processes in the light of the gains they acquire.

Keywords: Agile transformation, software development processes, empirical software engineering, case study
Sorumlu Yazar: Murat Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale