Kuşburnu (Rosa canina l) nektarında rutin ve toplam fenolik bileşiklerin ısıl parçalanma kinetiği [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1370-1375 | DOI: 10.5505/pajes.2017.03779  

Kuşburnu (Rosa canina l) nektarında rutin ve toplam fenolik bileşiklerin ısıl parçalanma kinetiği

Çetin Kadakal, Tolga Duman
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Denizli

Bu çalışmanın amacı, kuşburnu nektarının 70 ile 95 °C sıcaklık aralığında periyodik olarak farklı süreyle (0, 5, 10, 15, 20 ve 30 dk.) ısıl işleme tabi tutulmasına bağlı olarak rutin ve toplam fenolik bileşik içeriğinde meydana gelen değişimin belirlenmesidir. Kuşburnu nektarının rutin içeriği sıvı kromatografisi (HPLC) ve toplam fenolik madde miktarı spektrofotometrik yöntemle analiz edilmiştir. Isıl işlem sırasında, kuşburnu nektarında ısıl işlem uygulamasına bağlı olarak rutin ve TFB içeriğinin bozunması birinci dereceden kinetik modele uymuştur. Reaksiyonun sıcaklık bağımlılığı Arrhenius ilişkisi ile tanımlanmıştır. Rutin ve TFB içeriğinin 70 ile 95 °C sıcaklık aralığındaki aktivasyon enerjileri sırasıyla 46.90 ve 35.72 J/mol olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Parçalanma kinetiği, HPLC, Fenolik, Kuşburnu nektarı, Rutin, Suda çözünen vitamin


Thermal degradation kinetics of rutin and total phenolic compounds in rosehip (Rosa canina L) nectar

Çetin Kadakal, Tolga Duman
Pamukkale University Engineering Faculty, Food Engineering Department, Denizli

In this research it is attempted to determine the loss of rutin and total phenolic compounds in rosehip nectar with the heating periods (0, 5, 10, 15, 20 and 30 min) at temperatures ranging from 70 to 95 °C. Spectrophotometric and liquid chromatographic (HPLC) methods were used to determine the concentrations of total phenolic compounds and rutin, respectively. Thermal degradations of TPC and rutin in rosehip nectar were fitted to a first-order reaction kinetic model. Arrhenius relationship was used in order to describe the temperature dependence of reaction. Activation energies for rutin and TPC between 70 to 95 °C were found to be 46.90 and 35.72 J/mol, respectively.

Keywords: Degradation kinetics, HPLC, Phenolic, Rosehip nectar, Rutin, Water- soluble vitamin


Çetin Kadakal, Tolga Duman. Thermal degradation kinetics of rutin and total phenolic compounds in rosehip (Rosa canina L) nectar. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1370-1375

Sorumlu Yazar: Çetin Kadakal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale