Sayısal Modülasyonların η-µ/Gamma Karma Sönümlenmeli Ortamlardaki Hata Olasılığı Üzerine Bir Çalışma [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-04379 | DOI: 10.5505/pajes.2019.04379  

Sayısal Modülasyonların η-µ/Gamma Karma Sönümlenmeli Ortamlardaki Hata Olasılığı Üzerine Bir Çalışma

Mehmet Bilim
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kayseri, Türkiye.

Bu çalışmada, evre uyumlu olmayan frekans kaydırmalı anahtarlama ve farksal faz kaydırmalı anahtarlama sayısal modülasyon türlerini kullanan haberleşme sistemlerinin η-µ/Gamma karma sönümlenmeli kanallardaki başarım analizi verilmiştir. Yapılan analiz olasılık yoğunluk fonksiyonu tabanlı olup, matematiksel olarak temel fonksiyonlar içermektedir. Bu sebeple, sunulan analiz matematiksel açıdan oldukça kolay ve anlaşılabilirdir. Yapılan analizler sonucunda kapalı formda ortalama hata ifadesi türetilmiştir. Türetilen hata ifadesi kullanılarak elde edilen nümerik sonuçlar ile simülasyon sonuçları kıyaslamalı olarak verilerek türetilen ifadenin doğruluğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Frekans kaydırmalı anahtarlama, faz kaydırmalı anahtarlama, η,, -µ/Gamma sönümlü kanallar.


A Study on the Error Probability of Digital Modulations over η-µ/Gamma Mixed Fading Environments

Mehmet Bilim
Department of Electrical and Electronics Engineering, Nuh Naci Yazgan University, Kayseri, Turkey

In this study, performance analysis of η-μ/Gamma mixed fading channels of communication systems using noncoherent frequency shift keying and differential phase shift keying digital modulation types is presented. The analysis is based on probability density function and contains mathematically basic functions. For this reason, the proposed analysis is quite simple and understandable from a mathematical point of view. As a result of the analyzes, the closed form average error probability expression is derived. The numerical results obtained by using the derived error expression are compared with the simulation results and the accuracy of the derived expression is shown.

Keywords: Frequency shift keying, phase shift keying, η,, -μ/Gamma fading channels
Sorumlu Yazar: Mehmet Bilim, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale