Biyosentetik gümüş nanopartiküllerinin Pyracantha coccinea bitkisinin gövde eksplantlarının yüzey sterilizasyonunda kullanımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(6): 759-761 | DOI: 10.5505/pajes.2016.04809  

Biyosentetik gümüş nanopartiküllerinin Pyracantha coccinea bitkisinin gövde eksplantlarının yüzey sterilizasyonunda kullanımı

Pınar Nartop
Namık Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

Nanoteknoloji günümüzde birçok alanda etkili olarak kullanılmaktadır. Gümüş nanopartiküllerin de antibakteriyel ve antiseptik uygulamalarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Gümüş nanopartiküllerin biyosentezi (yeşil sentez), fiziksel ve kimyasal sentezlere alternatif olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada, Alkanna tinctoria (havaciva) rizomlarının sulu ekstreleri gümüş nanopartikül biyosentezinde kullanılmıştır. Kolloidal gümüş nanopartikül çözeltisi, Pyracantha coccinea (ateş dikeni) bitkisinin gövde eksplantlarının yüzey sterilizasyonunda kullanılmış ve in vitro koşullardaki sterilizasyon başarısı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, yüzeysel sterilizasyon başarısında %10’luk NaOCl ve kolloidal gümüş nanopartikül çözeltisi uygulamalarında istatistiksel olarak fark görülmemiştir. 20 dk. lık sterilan uygulamasında ise gümüş nanopartiküller NaOCl ile aynı yüzeysel sterilizasyon etkinliğini (%53.70) göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil sentez, Gümüş nanopartiküller, Bitki eksplantlarının yüzeysel sterilizasyonu


Use of biosynthetic silver nanoparticles in the surface sterilization of Pyracantha coccinea stem explants

Pınar Nartop
Namık Kemal University, Engineering Faculty, Department of Biomedical Engineering, Tekirdag, Turkey

Nanotechnology is being used effectively in many areas contemporarily. Silver nanoparticles are one of the most used materials in antibacterial and antiseptic practices. Biosynthesis of silver nanoparticles (green synthesis) is an alternative way to physical and chemical synthesis. In this study, water extracts of Alkanna tinctoria (alkanet) rhizomes were used for silver nanoparticle biosynthesis. Obtained colloidal silver nanoparticle solution was applied to Pyracantha coccinea (scarlet firethorn) stem explants for surface strerilization and the sterilization ratios in in vitro conditions were inspected. With respect to data, difference between 10% NaOCl and colloidal silver nanoparticle solution applications for surface sterilization of the stems were not found statistically significant. Moreover, in the application of sterilants for 20 minutes, silver nanoparticles showed the same surface sterilization activity (53.70%) as NaOCl.

Keywords: Green synthesis, Silver nanoparticles, Surface sterilization of plant explants


Pınar Nartop. Use of biosynthetic silver nanoparticles in the surface sterilization of Pyracantha coccinea stem explants. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(6): 759-761

Sorumlu Yazar: Pınar Nartop, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale