AISI 1050 Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Talaş Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-06702 | DOI: 10.5505/pajes.2020.06702  

AISI 1050 Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Talaş Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Bahattin Yılmaz, Abdulkadir Güllü
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Ankara

Talaşlı imalat operasyonlarında ürün kalitesini belirleyen birçok parametre bulunmaktadır. Bu parametrelerin başında da yüzey kalitesi gelmektedir. Yüzey kalitesi; iş parçasının tribolojik, sızdırmazlık, hidrodinamik, elektrik ve ısı iletimi gibi özelliklerini etkilemektedir. İdeal pürüzlülük değerlerinin elde edilebilmesi için kesme parametrelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada AISI 1050 çeliği kullanılarak üç farklı kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği ile tornalama deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda yüzey pürüzlülüğü için en etkili kesme parametreleri belirlenmiştir. Kesme parametreleri ve yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişki, oluşturulan matematiksel modeller ve denklemler ile ifade edilmiştir. Kesme parametrelerinin talaş oluşumuna etkileri araştırılmış ve farklı kesme parametrelerinin talaş geometrisini nasıl değiştirdiği açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüzey pürüzlülüğü, Talaş oluşumu, AISI 1050, Matematiksel model, Kesme parametreleri


The Investigation of the Effects of Cutting Parameters on Surface Roughness and Chip Formation in Turning of AISI 1050 Steel

Bahattin Yılmaz, Abdulkadir Güllü
Gazi University Faculty Of Technology, Department Of Manufacturing Engineering, Ankara

There are many parameters that determine the product quality in metal cutting operations. Surface roughness is the leading parameter. Surface roughness effects the work piece properties such as tribological, sealing, hydrodynamic, electrical conduction and thermal conduction. In order to obtain the ideal roughness values, the cutting parameters must be determined accurately. In this study, the experiments were performed with three different cutting speeds, three different cutting depths, three different feed rates by using AISI 1050 steel. As a result of the experiments, most effective cutting parameters were determined for surface roughness. The relation between cutting parameters and surface roughness was stated with mathematical models and equations. The effects of cutting parameters on chip formation were investigated and how different cutting parameters change chip formation was explained.

Keywords: Surface roughness, Chip formation, AISI 1050 steel, Mathematical model, Cutting parameters
Sorumlu Yazar: Bahattin Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale