Polikarboksilat-bazlı süperakışkanlaştırıcıların silis dumanı içeren çimento hamurlarının reolojik davranışına etkileri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-06787 | DOI: 10.5505/pajes.2019.06787  

Polikarboksilat-bazlı süperakışkanlaştırıcıların silis dumanı içeren çimento hamurlarının reolojik davranışına etkileri

Sıddıka Gamze Erzengin
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye

İnşaat sektöründe üstün özelliklere sahip çimento-esaslı yapı malzemelerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, beton karışımlara yüksek oranda akışkanlık sağlayan yeni nesil polikarboksilat bazlı süperakışkanlaştırıcıların farklı türevleri sentezlenmiş, karakterize edilmiş ve silis dumanı içeren çimento hamurlarında performansları test edilmiştir. Farklı moleküler yapılara sahip bu polimerlerin çimento hamurlarının akışkanlık özelliklerine etkileri Kantro mini-çökme konisi ve reometre ile zaman bağlı olarak belirlenmiştir. Reolojik davranışların incelenmesinde Bingham ve Herschel-Bulkley olmak üzere iki farklı model yaklaşımı kullanılmıştır. Sonuç olarak, süperakışkanlaştırıcı yapısında fumarik asit gibi bir dikarboksilik asit bulunmasının hamurların işlenebilirliği ve işlenebilirliğin zamana bağlı korunmasında bir miktar etkileri olduğu belirlenmiştir. Sentezlenen süperakışkanlaştırıcıların hamur yayılma çapını %100’ün çok üzerinde arttırdığı, katkısız hamurla yapılan karşılaştırmalarda görülmüştür. Ayrıca çimento içerisinde yüksek performansları bilinen polikarboksilat bazlı katkıların, bu çalışma ile silis dumanı ve çimentoyu birlikte içeren karışımların da zamana bağlı (2 saat) etkin akışkanlık davranışı için tercih edilebileceği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polikarboksilat, Silis dumanı, Çimento, Reoloji


The effects of polycarboxylate-based superplasticizers on the rheological behaviours of cement pastes containing silica fume

Sıddıka Gamze Erzengin
Süleyman Demirel University Engineering Faculty, Department of Chemical Engineering, Isparta, Turkey

In construction sector, the necessity to cement-based materials having superior properties is increasing day by day. In this study, novel forms of new generation polycarboxylate based superplasticizers which provide higher fluidity to concrete mixtures were synthesized, characterized and their performances in cement pastes containing silica fume were tested. The influences of polymers possessing different molecular structures on the flow properties of cement pastes were determined with Kantro mini-slump cone and rheometer by time. Two different model approaches as Bingham and Herschel-Bulkley were used to examine rheological behaviours. Consequently it was determined that, the existence of dicarboxylic acid as fumaric acid in superplasticizer structure have a few effects on pastes’ workability and workability retention by time. Comparing with plain paste it was seen that, synthesized superplasticizers increase the flow diameter of paste more than 100%. Additionally, with this study it was also understood that polycarboxylate-based admixtures known to have high performances in cement can be preferrable for time-dependent (2 hours) effective flow behaviours of mixtures containing both silica fume and cement together.

Keywords: Polycarboxylate, Silica fume, Cement, Rheology
Sorumlu Yazar: Sıddıka Gamze Erzengin, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale