Süt toplama problemi için bütünleşik bir matematiksel model [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1087-1096 | DOI: 10.5505/pajes.2019.06791  

Süt toplama problemi için bütünleşik bir matematiksel model

Olcay Polat1, Can Kalayci1, Bilge Bilgen2, Duygu Topaloğlu1
1Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Pamukkale/Denizli, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Buca/İzmir, Türkiye

Kalitelerine göre ayrılmış sütlerin içerikleri mikroorganizma sayısı, kimyasal değerleri birbirinden farklıdır. Farklı kaliteye sahip sütlerin karıştırılması durumunda oluşan sütün kalitesi, karışıma katılan sütler arasındaki en düşük kaliteye sahip olan süt tipinin kalitesine eşit kabul edilmektedir. Bu yüzden faklı kalitedeki sütler toplanırken karıştırılmamalıdır. Süt toplama problemi farklı noktalarda bulunan üreticilerden, kalite tiplerine göre ayrılmış çiğ sütlerin, çok tanka sahip tankerler aracılığı ile toplanması ile ilgilenmektedir. Bu çalışmada; farklı noktalarda bulunan farklı kalitede ki çiğ sütlerin, çok tanka sahip tankerler aracılığı ile belirlenen zaman limiti altında toplanmasını sağlayacak bütünleşik bir matematiksel model oluşturulmuştur. Varsayımsal bir vaka çalışmasının ILOG CPLEX ile çözülmesi ile elde edilen sonuçlar göstermektedir ki önerilen model farklı kalitedeki çiğ süt tiplerinin karıştırılmadan en etkin şekilde toplanmasına izin vermektedir. Böylece daha yüksek kalitede süt ürünleri üretilmesi mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Süt Toplama Problemi, Araç Rotalama Problemi, Matematiksel Model, Lojistik


An integrated mathematical model for the milk collection problem

Olcay Polat1, Can Kalayci1, Bilge Bilgen2, Duygu Topaloğlu1
1Pamukkale University, Engineering Faculty, Department of Industrial Engineering, Pamukkale/Denizli, Turkey
2Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, Department of Industrial Engineering, Buca/İzmir, Turkey

The number of microorganisms and chemical values of the milks separated according to their quality are different from each other. In case of mixing different quality types of milk, composed milk quality is considered equal to the lowest quality milk type among the types of milk added to the mixture. Therefore, different types of raw milk should not be mixed during collection. The problem of milk collection is related to the collection of raw milk, which is separated according to the quality types, from the producers at different points by multi-tank tankers. In this study, an integrated mathematical model has been developed to collect different quality types of raw milk at different points under the specified time limit by means of tankers having multiple tanks. The results obtained by solving a hypothetical case study with ILOG CPLEX show that proposed model allows to optimally collect different type of raw milks without mixing. Thus, it will be possible to produce higher quality dairy products.

Keywords: Milk Collection Problem, Vehicle Routing Problem, Mathematical Model, Logistics


Olcay Polat, Can Kalayci, Bilge Bilgen, Duygu Topaloğlu. An integrated mathematical model for the milk collection problem. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1087-1096

Sorumlu Yazar: Olcay Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale