Türkiye’de 1977-2006 Yılları Arasında Meydana Gelen Aylık Trafik Kazalarının Zamansal Analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2012; 18(3): 221-229 | DOI: 10.5505/pajes.2012.09719  

Türkiye’de 1977-2006 Yılları Arasında Meydana Gelen Aylık Trafik Kazalarının Zamansal Analizi

Ahmet Atalay1, Ahmet Tortum2, Mahir Gökdağ2
1Atatürk Üniversitesi, Narman Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, 25530, Narman, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 25240, Erzurum

Bu çalışmada 1977-2006 yılları arasında meydana gelen aylık trafik kaza verileri(şehir içi ve şehir dışı toplamı) kullanılarak zaman serisi analiz yöntemi ile modelleme yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışma döneminde kullanılan verilere göre en uygun modelin ARIMA(4,1,4) olduğu belirlenmiştir. Çalışmada en uygun model kullanılarak 2006: 01-2007: 12 dönemi için aylık kaza tahmini yapılmıştır. Tahmin edilen ve gerçek kaza değerleri kullanılarak regresyon eğrisi çizilmiş ve korelasyon katsayısı (r=0,9163) belirlenmiştir. Tahmin değerleri ile gerçek değerler arasında güçlü pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ARIMA(4,1,4) modelinin başarı ölçütü ortalama karesel hataların karekökü (OKHK) değeri hesaplanarak belirlenmiştir. Çalışma dönemi boyunca en fazla trafik kazası Aralık, Ekim ve Kasım aylarında, en az trafik kazası Şubat, Mart ve Nisan aylarında meydana geldiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları, Zamansal analiz, Zaman serisi analizi.


Temporal Analysis of Monthly Road Traffic Accidents Occurred in Turkey Between 1977-2006

Ahmet Atalay1, Ahmet Tortum2, Mahir Gökdağ2
1Atatürk University, Narman Vocational School, Civil Division, 25530, Narman, Erzurum
2Atatürk University, Faculty Of Engineering, Department Of Civil Engineering, 25240, Erzurum

In this study, modeling with time series analysis was done method by using date of monthly road traffic accidents (RTAs) occurred between1977-2006. According to results of analysis and date in period of this study, it was determined that ARIMA(4,1,4) was the best model. In the study monthly accident number are forecasted by appropriate model for 2006: 1-2007: 12 periods. Regression curve is drawn by using the estimated and actual number of RTAs and the correlation coefficient (r = 0.9163) were determined. A strong positive relationship was determined between estimated values and actual values. In addition, the success measure of ARIMA(4,1,4) model was identified by calculating value of root mean square errors (RMSE). It was determined that occur up to a traffic accident in December, October and November, at least a traffic accident in February, March and April

Keywords: Road traffic accidents, Temporal analysis, Time series analysis.


Ahmet Atalay, Ahmet Tortum, Mahir Gökdağ. Temporal Analysis of Monthly Road Traffic Accidents Occurred in Turkey Between 1977-2006. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2012; 18(3): 221-229

Sorumlu Yazar: Ahmet Atalay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale