Görüntü işleme yöntemleri kullanarak kumaş dokularında hata tespiti [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 841-844 | DOI: 10.5505/pajes.2017.09821  

Görüntü işleme yöntemleri kullanarak kumaş dokularında hata tespiti

Kazım Yıldız, Önder Demir, Eyüp Emre Ülkü
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Bu çalışmada poplin kumaşta hata tespiti için wiener filtre tabanlı bilgisayar destekli tespit sistemi sunulmaktadır. Hatalı kumaş görüntüleri dijital kamera yardımıyla alınmıştır. Geliştirilen sistem önişleme, bölütleme ve kumaş hata tespiti olarak 3 asamadan oluşmaktadır. On isleme aşaması, dijital görüntülere RGB seviyeden gri seviyeye çevirme ve görüntü iyileştirme adımlarından oluşmaktadır. Bölütleme aşamasında, gri seviye görüntünün arka planı morfolojik işlemler ile bölütlenmiştir. Ardından, bölütlenen görüntü, hata tespit işlemini gerçekleştirmek için ikili seviye görüntüye çevrilmiştir. Kumaş hata tespiti, hata tespit sistemi sırasında wiener filtre kullanılarak gerçeklenmiştir. Wiener filtre ikili seviyedeki görüntüye hatalı olmayan alanların elimine edilmesi amacıyla uygulanmıştır. Gerçeklenen sistem, tespit işlemi için hatalı poplin kumaşlara uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen algoritmanın farklı tip kumaş hatalarında iyi sonuçlar vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Doku yüzeyi, Hata tespiti, Wiener filtre, Bilgisayar destekli tespit, Bölütleme


Fault detection of fabrics using image processing methods

Kazım Yıldız, Önder Demir, Eyüp Emre Ülkü
Marmara University Technology Faculty Computer Engineering

This paper presents a computer aided detection (CAD) system which uses wiener filter based approach for detection of defects in poplin fabric. The defective fabric images are taken with the help of the digital camera. The developed system consists of three phases, including preprocessing, segmentation and detection of fabric defect. In preprocessing phase, a RGB to gray level conversion and image enhancement operations were applied to digital camera images. In segmentation phase, background of the gray level image segmented using morphologic operations. Then, segmented image was converted to binary image to facilitate fabric defect detection process. Fabric defect detection was performed using wiener filter in the detection phase of the system. Wiener filter is applied to binary level image to eliminate structures which are not defect. The developed detection system applied on defective poplin images for detection. The obtained results on different kinds of fabric defects show that the proposed algorithm gives promising results.

Keywords: Texture surface, Defect detection, Wiener filter, Computer aided detection, Segmentation


Kazım Yıldız, Önder Demir, Eyüp Emre Ülkü. Fault detection of fabrics using image processing methods. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 841-844

Sorumlu Yazar: Kazım Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale