Birleşik depo yeri seçimi ve dağıtım ağı tasarımı problemi: Aşamalı modeller ve bir uygulama [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 157-173 | DOI: 10.5505/pajes.2019.11456  

Birleşik depo yeri seçimi ve dağıtım ağı tasarımı problemi: Aşamalı modeller ve bir uygulama

Ibrahim Kucukkoc1, Mustafa ACAR2
1Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Çağış Kampüs, Balıkesir, Türkiye
2Milli Savunma Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışma, depolardan coğrafi olarak dağınık askeri birliklere dağıtım ağı tasarımını dikkate alarak mühimmat depolarının yer seçimi problemi konusunu ele almaktadır. Burada problem, aday bölgelerden hangilerine mühimmat depoları kurulacağını belirlemek ve hangi tip depolardan kaç adet inşa edileceğine karar vermektir. Ele alınan problem aynı zamanda mühimmat depolarından askeri birliklere sevk edilen pek çok askeri malzemenin miktarını belirlemek için bir dağıtım ağı tasarımı problemini içermektedir. Depo kurulumundan ve farklı askeri malzemelerin depolardan askeri birliklere farklı miktarlarda dağıtımından kaynaklanan toplam maliyeti minimize etmek için bir matematiksel model önerilmektedir. Bu model akabinde aşamalı olarak iyileştirilmekte ve gerçek hayat koşullarını bir uygulama vasıtasıyla daha iyi yansıtmak amacıyla modelin farklı versiyonları sunulmaktadır. Uygulamaya konu problem, önerilen modellerin GAMS (Genel Cebirsel Modelleme Sistemi)’te kodlanmasıyla çözülerek sayısal örnekler ortaya koyulmuştur. Probleme özgü parametrelerin büyüklüğünün model uygulama süresi üzerindeki etkisi de deneysel testlerle incelenmiştir. Sonuçlar, önerilen modellerin pratikte uygulanabilecek umut verici problem çözme kapasitesini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yer belirleme, dağıtım ağı tasarımı, yöneylem araştırması, karışık tamsayılı programlama


Combined facility location and distribution network design problem: Progressive models and a case study

Ibrahim Kucukkoc1, Mustafa ACAR2
1Balıkesir University, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, Balikesir, Turkey
2National Defence University, Istanbul, Turkey

This paper addresses to the facility location problem of ammunition stores considering the design of distribution network from stores to geographically dispersed army forces. The problem is to determine the construction sites of the ammunition stores among candidate sites and to give the decision on how many stores will be built from which kind. The problem also contains designing of a distribution network to concurrently determine the amounts of several military equipment transported from stores to army forces. A mathematical model is proposed to minimize the cost of the whole system, caused by the construction of the ammunition stores and the transportation of different equipment in diverse quantities from stores to dispersed army forces. The model is then improved progressively and several variants are presented to reflect the real-world conditions through a case study. Numerical results obtained from solving the case study using the proposed models coded in General Algebraic Modelling System (GAMS) are exhibited. The effect of the size of problem specific parameters on the model execution time is also investigated via experimental tests. The results demonstrate the promising problem-solving capacity of the proposed models, which can be applied practically.

Keywords: Facility location, distribution network design, operations research, MILP


Ibrahim Kucukkoc, Mustafa ACAR. Combined facility location and distribution network design problem: Progressive models and a case study. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 157-173

Sorumlu Yazar: Ibrahim Kucukkoc, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale