Tinkal atıklarının SO2 ile doyurulmuş çözeltilerde süzülebilirliği [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 858-860 | DOI: 10.5505/pajes.2017.15986  

Tinkal atıklarının SO2 ile doyurulmuş çözeltilerde süzülebilirliği

Melike Sınırkaya
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Bor cevherleri çeşitli bor bileşiklerinin üretiminde kullanılır. Tinkalden elde edilen boraks onların en önemlilerinden biridir. Rafine boraks üretiminin en önemli sorunlarından biri sulu çözeltide kolloidal olan ve süzülmeyen killi minerallerin tinkalden ayrılmasıdır. Bu amaçla çeşitli çöktürücü maddeler kullanılır ve bu da maliyeti artırır. Diğer taraftan bu işlem sırasında önemli miktarda boraks kaybı olur. Bunun için, daha önceki çalışmalarda CO2 gazı kullanılmış, yeterli kuagülasyon sağlanamamıştır. Filtration zamanı uzun sürmüştür. Bu çalışmada kolloidal halin bozulması için SO2 gazı kullanılmıştır. Çalışmalarda sıcaklık ve karıştırma süresi parametre olarak seçilmiştir. Örnek çok küçük parçalara ayrıldığı için partikül boyutu parametre olarak seçilmemiştir. Böylece kolloidal halin kaybolabileceği, çeşitli bor minerallerinin çözülebileceği ve sıvı ortamda bor kayıplarının minimum olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu metot kullanılarak herhangi bir çökeltmeyi hızlandırıcı madde kullanmadan minimum bor kaybıyla daha hızlı filtrasyon elde edilebileceği gözlendi. Sonuçta, 60 dk.’lık karıştırma süresinde 50 ºC’de B2O3 içeriğinin %99.5’inin kazanıldığı ve CaO’in yaklaşık %84’ünün ana çözeltiye geçtiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Boraks, Bor, Filtrasyon, Kükürt dioksit, Tinkal


Filtrations of tincal wastes in SO2 saturated solutions

Melike Sınırkaya
Department of Chemical Engineering, Atatürk University, Erzurum, Turkey.

Boron ores are used in the production of various boron compounds. One of the most important of them is borax obtained from tincal. One of the most important problems in refined borax production is to separate tincal from the clay minerals which is in colloidal state in aqueous solution and cannot be filtered. For this reason, a lot of coagulants are used and this causes some increase in the cost. On the other hand, there is considerably losing of borax during these processes. For this purpose, CO2 has been used in previous studies, But sufficiently coagulation has not been provided. Filtration time has been for a long time. In this study, in order to disappear the colloidal state, SO2 has been used instead of a coagulant. The temperature and stirring time have been chosen as parameters in this work. Since the sample was having to broken into small pieces structure, particle size was not investigated as a parameter. Thus, it has been resulted that the colloidal state may disappear and various boron minerals may be dissolved, and in water aqueous media boron loses become minimum. Also, by using this method, it has been examined that without becoming necessary to use a coagulant it can be obtained a more rapid filtration with minimum boron lose. As a result, in a 60-min experiment at 50 ºC, 99. 5% of B2O3 contents waste was recovered. In addition, about 84% CaO in the waste was dissolved in the leaching solution.

Keywords: Borax, Boron, Filtration, Sulphur dioxide, Tincal


Melike Sınırkaya. Filtrations of tincal wastes in SO2 saturated solutions. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 858-860

Sorumlu Yazar: Melike Sınırkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale