Çorap konfor ve performans özellikleriyle ilgili tüketici beklentileri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 818-825 | DOI: 10.5505/pajes.2016.17992  

Çorap konfor ve performans özellikleriyle ilgili tüketici beklentileri

Ceren Karaman, Sibel Kaplan
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Isparta

Günümüzde tüketicilerin kalite ve konfor konularında bilinçlenmeleri doğrultusunda satın almadaki öncelikleri, iyi görünmenin yanı sıra iyi hissettiren giysiler yönünde olmaktadır. Ayakları koruyan temel elemanlardan olan çoraptan beklentiler, günlük hayat yanında özellikle sportif aktivitelerde ve koruyucu giysi olarak kullanılmaları durumunda büyük oranda artmaktadır. Bu çalışmada, bir grup tüketici üzerinde, günlük hayat ve fonksiyonel kullanımlar dikkate alınarak, çoraptan beklentiler anket yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Literatürde genellikle farklı giysi sistemlerinden beklentiler ve kalite kavramının incelenmesinde kullanılan anket yöntemi, bu çalışmada 279 kişi üzerinde konforla ilişkilendirilen kumaş özellikleri, çorap konfor beklentileri, başlıca konfor problemleri ve hammadde konusundaki bilinç düzeylerinin araştırılması için kullanılmıştır. Anket sonuçları değerlendirildiğinde, kişilerin konfor bileşenleriyle ilgili kumaş özelliklerini tespit edebildikleri, çorap satın almada dikkat edilen en önemli kriterlerin çorap bedeninin ayak yapısına uyumu ve ayaktaki termal konfor olduğu belirlenmiştir. Ayrıca anket sonuçlarına göre katılımcıların karşılaştıkları temel konfor problemlerinin de ayak terlemesi ve sonrasında hissedilen ıslaklık ve soğukluk hisleri ve basınç konforuyla ilgili olan esnekliğin yetersizliği olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların, çorap hammaddesine, en fazla teri emme ve yalıtım özelliklerinden dolayı önem verdikleri ve en çok bildikleri hammaddelerin pamuk, yün bambu ve modal olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak tüm giysiler için geçerli olan konfor beklentilerindeki artışın çorap için de geçerli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çorap konforu, Müşteri tercihleri, Anket


Consumer expectations about socks comfort and performance characteristics

Ceren Karaman, Sibel Kaplan
Suleyman Demirel University, Textile Engineering Department, Isparta

In recent years, garment selection criteria of the consumers have changed to ‘feeling good’ besides ‘looking good’ as a result of increased consciousness about concepts of quality and comfort. Expectations from socks, one of the main components of the foot clothing system, have increased especially for sports and protective clothing areas. In this study, a questionnaire survey study was carried out on a selected consumer group to investigate expectations about daily and functional socks. Questionnaire survey studies are used to determine expectations from a specific garment group and meaning of quality. But in this study, questionnaire was conducted on 279 consumers to find out fabric and socks characteristics related to comfort, socks comfort expectations, main comfort problems and their background about material of the socks. As a result of the study, it was found out that consumers can determine fabric characteristics related to comfort. The most important criteria about socks selection was fit of the socks and thermal comfort problems. Moreover, the most important feet related problems are sweating and sensations felt after sweating such as coolness and dampness. Pressure comfort problems as a result of insufficient elasticity of the fabric are among the main problems related to socks. Consumers’ results show that they consider the material of the socks because of the problems related to thermal comfort, such as sweat absorption and insulation of the socks. The most commonly known socks materials are cotton, wool, bamboo and modal. It can be concluded that, the general tendency about increased comfort expectations of consumers from their garments is valid for also socks.

Keywords: Socks comfort, Consumer preferences, Questionnaire survey


Ceren Karaman, Sibel Kaplan. Consumer expectations about socks comfort and performance characteristics. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 818-825

Sorumlu Yazar: Sibel Kaplan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale