Jeomorfik İndisler Kullanılarak Honaz Fayı’nın (GB Türkiye) Göreceli Tektonik Aktivitesinin Belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1200-1208 | DOI: 10.5505/pajes.2017.18199  

Jeomorfik İndisler Kullanılarak Honaz Fayı’nın (GB Türkiye) Göreceli Tektonik Aktivitesinin Belirlenmesi

Savaş Topal, Mehmet Özkul
Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye

Bu çalışmada, Honaz fayının göreceli tektonik aktivitenin belirlenmesi için, dağ önü sinüslülük oranı (Smf), üçgen yüzler, vadi taban genişliğinin vadi yüksekliğine oranı (Vf), drenaj havzası asimetrisi (AF), hiposometrik integral (HI) ve drenaj havzası şekli (Bs) gibi jeomorfik indisler hesaplanmıştır. İndis analizlerinin sonuçları değerlendirilmiş ve daha sonra göreceli tektonik aktivite indisi (Iat) olarak tekrar değerlendirme yapılmıştır. Farklı Iat değerlerine dayanarak, sonuçları nispeten en düşükten en yüksek tektonik aktiviteye kadar dört sınıfa bölünmüştür. Honaz Fayı ile Honaz Dağı arasındaki drenaj havzası alanı, göreceli tektonik aktiviteyi test etmek için ideal bir yerdir. Honaz Dağı'nın kuzey sınır fayı olan Honaz fayı morfolojik olarak Karateke ve Honaz segmentlerine ayrılmıştır. Bu iki segmentte hesaplanan indis değerleri, Smf (1.12-1.41), üçgen yüzeyler (Lf / Ls: 0.3-0.46), Vf (0.08-0.7), AF (32-77), HI (0.1-0.6) ve Bs (1.53-5.06)’dır. Bu çalışmanın sonuçları Honaz Fayının özellikle orta kesimlerinde çok yüksek ve yüksek tektonik aktivitenin varlığını ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonucu, Honaz Dağı’nın bu bölümünün jeomorfik evriminde neotektonizmanın önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Elde edilen sonuçların yanı sıra bölgedeki sismik aktivite, sıcak su kaynaklarına bağlı traverten oluşumları ve fay hatlarının önündeki alüvyon yelpazelerinin varlığı bölgedeki yüksek tektonik aktiviteyi desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Honaz Fayı, tektonik jeomorfoloji, göreceli tektonik aktivite, jeomorfik indis, GB Anadolu


Determination of Relative Tectonic Activity of the Honaz Fault (SW Turkey) Using Geomorphic Indices

Savaş Topal, Mehmet Özkul
Pamukkale University, Department Of Geological Engineering, Denizli, Turkey

In this study, in order to determine relative tectonic activity of the Honaz Fault, geomorphic indices such as mountain front sinuosity (Smf), triangular facets, ratio of valley-floor width to valley height (Vf), drainage basin asymmetry (AF), hypsometric integral (HI), and drainage basin shape (Bs) have been calculated. The results of the indice analysis were evaluated and then index of the relative tectonic activity (Iat) were re-evaluated. Base on the different Iat values, the results were divided into four classes that range from the relatively lowest to the relatively highest tectonic activity. The area of drainage basin between the Honaz Fault and the Honaz Mountain is an ideal place in order to test the relative tectonic activity. The Honaz fault that is the north boundary fault of the Honaz Mountain has been divided into the Karateke segment and Honaz segment. The indice values calculated from these segments are Smf (1.12-1.41), triangular facets (Lf / Ls: 0.3-0.46), Vf (0.08-0.7), AF (32-77), HI (0.1-0.6) and Bs (1.53-5.06)’dır. The results of this study exhibit the presence of very high to high tectonic activity especially in the central part of the Honaz Fault. Based the results, the neotectonics played an important role in geomorphic evolution of this part of the Honaz Mountain. Besides the results obtained, evidence of the seismic activity, travertine occurrences from thermal springs, alluvial fans in front of the fault zones support high tectonic activity in the region.

Keywords: Honaz Fault, tectonic geomorphology, relative tectonic activity, geomorphic indices, western Anatolian


Savaş Topal, Mehmet Özkul. Determination of Relative Tectonic Activity of the Honaz Fault (SW Turkey) Using Geomorphic Indices. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1200-1208

Sorumlu Yazar: Savaş Topal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale