Araklı Sahilindeki Kıyı Yapıları Tasarımında Sediment Taşınım Süreçlerinin Değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1005-1013 | DOI: 10.5505/pajes.2017.19971  

Araklı Sahilindeki Kıyı Yapıları Tasarımında Sediment Taşınım Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Devran Yazir, Bekir Şahin, Coşkun Eruz
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, 61530, Trabzon

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz’e taşınan çapı 500 μm’den küçük olan koheziv ve koheziv olmayan sedimentler irdelenmiş ve pilot alan olarak, Trabzon-Araklı Karadere çayının mansabındaki durum incelenmiştir. Karadere’den taşınan koheziv ve koheziv olmayan sediment miktarı, rüzgâr yön ve şiddeti ile sediment sürüklenme hızındaki değişimin Doğu Karadeniz kıta sahanlığı çökelme alanları üzerine etkileri incelenmiştir. Araklı Karadere’den Doğu Karadeniz’e taşınan koheziv sedimentlerin dere ağzından itibaren çökelme yön ve miktarları Pomsed paket programı kullanılarak, modellenmiştir. Bu model, farklı senaryolara göre koheziv sedimentlerin deniz ortamındaki dağılımını kısa zamanda belirleyebilmektedir. Araklı sahili, iki dere arasında, rüzgârlardan çok fazla etkilenmeyen, ancak Karadere havzasından gelen yoğun miktarlardaki sedimentten dolayı kıyı yığılması olan bir bölgedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Araklı kıyılarında, Karadere’den taşınan sedimentelerle, dolma etkisinin en az olacağı, olası bir liman yapısının en uygun konum ve biçiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Olası bir liman inşası durumunda rüzgâr ve dalga akıntıları etkisiyle oluşacak sediment yığılmalarının olması durumunda liman girişlerinin sığlaşma süreleri ve dolum oranlarına dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıyı yapıları, Araklı Karadere, koheziv sediment, taşınım


Evaluation of Sediment Transportation Processes in Designing Coastal Structures of Araklı

Devran Yazir, Bekir Şahin, Coşkun Eruz
Karadeniz Technical University, Surmene Faculty Of Marine Sciences, Maritime Transportation Management Engineering, 61530, Trabzon, Turkey

In this study, depositional areas of cohesive and non-cohesive sediments of which diameters are less than 500 μm, carried by the Arakli Karadere River to the Eastern Black Sea are examined in the marine environment. Affects of changes in the amount of cohesive sediments entering the sea from Arakli Karadere River, sediment drift velocity, direction and magnitude of wind-stream on depositional areas of cohesive sediments are observeded separately. Pomsed program is implemented to model the directions and amount of cohesive sediments entering to Black Sea. By the help of this model, different scenarios can easily be carried out in a short time to observe the final positions of cohesive sediments in the marine environment. Arakli coastline is between two rivers, and is not affected by the winds too much. However, the location is excessively affected by the cohesive sediments. The most proper location and form of a probable port in which siltation effect is minimum are investigated in the directions of the findings. This study points out the accumulation time and rate of the cohesive sediments caused by the wind and waves for the probable port construction.

Keywords: Coast structures, Arakli Karadere, cohesive sediment, transport


Devran Yazir, Bekir Şahin, Coşkun Eruz. Evaluation of Sediment Transportation Processes in Designing Coastal Structures of Araklı. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1005-1013

Sorumlu Yazar: Devran Yazir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale