İstatistiksel yaklaşım kullanarak heterojen Foto-Fenton benzeri oksidasyon ile Atrazin arıtımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-20633 | DOI: 10.5505/pajes.2018.20633  

İstatistiksel yaklaşım kullanarak heterojen Foto-Fenton benzeri oksidasyon ile Atrazin arıtımı

Ebru Cokay
Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Kampusu, Buca-i̇zmir.

Atrazin (ATZ) triazin herbisit olup tarım arazileri üzerindeki kontrol bitkileri için kullanılmaktadır. Endokrin bozucu bir pestisit olarak sınıflandırılmaktadır. ATZ, yarı ömrnün uzun olması, güneş ışığı ve mikroorganizma ile parçalanması yavaş olması nedeni ile nedeniyle su ve toprakta kalıcıdır. Heterojen Fenton prosesi ile kirletici maddelerin hidroksil radikali ile oksitlenmesi ve adsorpsiyonu mümkün olup atrazinin parçalanması için etkili bir yöntemdir. Hidroksil radikal oluşumu hidrojen peroksit ve manyetit kullanımı ile artırılabilmektedir. Bu çalışmada atrazini giderebilmek için heterojen Foto-Fenton benzeri oksidasyon yöntemi uygulanmıştır. İstatiksel yöntemi olan yüzey yanıt yönteminde; atrazin, hidrojen peroksit ve manyetit konsantrasyonlarının bağımsız değişkenlerin atrazin giderme verimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Atrazinin tamamen parçalanması bir saatlik reaksiyon süresinde gerçekleştirilmiştir. Optimum H2O2/Manyetit/ATZ oranı 10/5/0.7 olarak belirlenmiştir ve optimum oranda atrazin giderme verimi % 97.5 olarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atrazin, Heterojen Foto-Fenton Benzeri Oksidasyon, Box-Behnken


Atrazine treatment with heterogeneous Photo-Fenton like oxidation using statically approach

Ebru Cokay
Department of Environmental Engineering, Dokuz Eylul University, Buca, Izmir, Turkey

Atrazine (ATZ) which is a triazine herbicide can be used for the control weeds on agricultural land and it is classified as an endocrine disrupting pesticide. ATZ is persistent in water and soil due to its half-life and slow degradation by means of sunlight and microorganism. The heterogeneous Fenton process is an effective technique for degrading atrazine because of the oxidation and adsorption of pollutants by hydroxyl radical. The hydroxyl radical formation has been accelerated by addition of hydrogen peroxide and magnetite. heterogeneous Photo-Fenton like oxidation were executed to remove atrazine in this study. Effects of independent variables namely the concentrations of atrazine, hydrogen peroxide and magnetite on atrazine removal efficiency were investigated by using the surface response analysis. Atrazine degradation was completely achieved with an hour. Optimal H2O2/Magnetite/ATZ ratio resulting by optimum atrazine removal efficiency (97.5%) was determined as 10/5/0.7, respectively.

Keywords: Atrazine, Heterogeneous Photo Fenton Like Oxidation, Box-Behnken
Sorumlu Yazar: Ebru Cokay, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale