Sırt SırtaTakviyeli Toprak Duvarların Parametrik Analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-22308 | DOI: 10.5505/pajes.2018.22308  

Sırt SırtaTakviyeli Toprak Duvarların Parametrik Analizi

Mehrdad Tajabadi Pour, Behzad Kalantari
HürmüzganÜniversitesi

Son yıllarda, Takviye Edilmiş toprak yapılar, uygun performans, tasarım çeşitleri ve inşaat yöntemleri nedeniyle inşaat ve inşaat mühendisliği projelerinde daha cazip hale gelmiştir. Bu yazıda sırt sırta takviyeli toprak duvarların performansı değerlendirilmiş ve incelenmiştir. Bu bağlamda, iç sürtünme açısı, zeminin birim hacim, adezyon gibi farklı parametrelerin 1.5 m kalınlıktaki tabakalardaki farklı zemin malzemelerinin kullanımı ve takviye edici özellikleri gibi tanımlamalar değerlendirildi. Duvarın temelinin geoteknik özelliklerinden ayrıntılı bilgi için, 30 metre derinliğine varan bir sondaj yapılmış ve iranın Hormozgan ilinde geoteknik testler yapılmıştır. Sonuçlar daha az uzunluk ve Çekme mukavemeti daha yüksek iç sürtünme açısı ve Adezyon ile birlikte kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, farklı katmanlarda malzeme kullanma daha uygun bir performans üretir, optimizasyon ve azalır mukavemeti Takviye elemanların.

Anahtar Kelimeler: Güçlendirilmiş Jeosentetik toprak duvarlar, sınırlı eleman, şekil değiştirme, duraylılık.


Parametric Analysis of Back-To-Back Reinforced Earth Retaining Walls

Mehrdad Tajabadi Pour, Behzad Kalantari
Hormozgan University

In recent years, Reinforced Earth retaining structures have become more desirable for construction and civil engineering projects because of their suitable performance, variation of design and construction methods. In this article, the performance of back-to-back reinforced earth walls has been evaluated and analyzed. Throughout the article, the effect of different parameters such as angle of internal friction, soil unit weight, cohesion, using different materials in layers with 1.5m thickness and reinforcing elements' specifications has been analyzed. For detailed information from the site of the wall, a borehole was drilled to a depth of 30 meters and geotechnical tests were done in Hormozgan province (Iran). The results show that the lower length and tensile strength can be used with higher angle of internal friction and adhesion. Also, utilizing material in different layers produces a more favorable performance, optimization and decreases the strength of reinforcer elements.

Keywords: Geosynthetic Reinforced soil walls, Finite element, Deformation, Stability.
Sorumlu Yazar: Mehrdad Tajabadi Pour, Iran


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale