YAPI DOĞAL TİTREŞİM FREKANSLARININ FUZZY MANTIĞI İLE HESABI [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 569-575

YAPI DOĞAL TİTREŞİM FREKANSLARININ FUZZY MANTIĞI İLE HESABI

Hasan KAPLAN1, Ömer CİVALEK1
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli

Yapıların dinamik analizinde herhangi bir yapının deprem etkisindeki davranışını belirleyecek en önemli parametreler, sistemin frekansı ve doğal modlarıdır. Gerçek ortogonal titreşim moduna sahip sistemlerde bu modlar, ya karakteristik değer probleminin çözümüyle yada yaklaşık metotlar ile elde edilir. Ancak her iki çözümde de sistemin kütle ve rijitlik matrisleri bilinmelidir. İteratif çözümlerde pek çok metot kullanılmaktadır. Ancak bunların hepside yaklaşık sonuç vermektedir. Bu çalışmada modların ve frekansların belirlenmesinde Fuzzy tekniği kullanılmış ve elde edilen sonuçlar rijitlik matrisi metodu ile elde edilen sonuçlarla birlikte karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dinamik analiz, Periyot, Fuzzy mantığı


CALCULATION OF NATURAL VIBRATION CHARACTERISTICS OF STRUCTURES BY MEANS OF FUZZY LOGIC

Hasan KAPLAN1, Ömer CİVALEK1
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli

The frequency and natural mode of the system are the most important parameters to determine the behavior of any structure under dynamic effects such as earthquakes and wind forces. These modes can obtain either solving characteristic value problem or using approximate method that the system have real orthogonal vibration mode. Therefore, both mass and stiffness matrix of the system must be known. A great deal of method used on the iterative solutions. But all of these give approximate results. In these study, Fuzzy technique have been used for the definition of the mode and frequency and results have been given as comparative in accordance with the stiffness matrix method.

Keywords: Dynamic analysis, Period, Fuzzy logic


Hasan KAPLAN, Ömer CİVALEK. CALCULATION OF NATURAL VIBRATION CHARACTERISTICS OF STRUCTURES BY MEANS OF FUZZY LOGIC. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 569-575


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale