Geosentetiklerle güçlendirilmiş karayolu temellerinin plaka yükleme deneyleri ile değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-24483 | DOI: 10.5505/pajes.2016.24483  

Geosentetiklerle güçlendirilmiş karayolu temellerinin plaka yükleme deneyleri ile değerlendirilmesi

Bahadır Ok1, Ahmet Demir2, Talha Sarıcı3, Mesut Ovalı2
1Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Adana
2Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Osmaniye
3İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Malatya

Özellikle son otuz yılda esnek üst yapı temellerinin geosentetiklerle güçlendirilmesi hızla yaygınlaşmıştır. Geosentetiklerle güçlendirmenin kaplama performansını iyileştirdiği bilinmesine karşın güçlendirmeyi sağlayan mekanizmalar hala açık değildir. Bu çalışmada, zayıf zemin üzerine geogridle güçlendirilmiş temel dolgusuna sahip yollarda, trafik yükleri öncesinde ve sonrasında arazide yapılan plaka yükleme deneyleri ile güçlendirmenin etkileri araştırılmıştır. Arazi deneyi sonuçlarından zayıf zeminler üzerine inşa edilen granüler dolgu tabakalarında geosentetiklerle güçlendirmenin alt tabakaların taşıma gücünün yetersizliğinden kaynaklanan deformasyonların azaltılmasında iyi bir yöntem olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Arazi deneyleri, zayıf zemin, granüler dolgu, geogrid, plaka yükleme deneyi


Evaluating of geosynthetics reinforced road base with plate loading tests

Bahadır Ok1, Ahmet Demir2, Talha Sarıcı3, Mesut Ovalı2
1Department Of Civil Engineering, Adana Science And Technology University, Adana, Turkey
2Department Of Civil Engineering, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey
3Department Of Civil Engineering, Inonu University, Malatya, Turkey

The use of geosynthetics as reinforcement for the base layer of flexible pavement systems has grown steadily over the past thirty years. Although geosynthetic reinforcements can lead to improved pavement performance, the specific conditions or mechanisms that govern the reinforcement are unclear, largely remaining unidentified and unmeasured. In this study, the assessment of the effect of geogrids on the roads that is reinforced granular fill layer over soft clay soil, section's ability to support before and after traffic loads were investigated using plate loading tests in situ. The results of the field tests show that geosynthetic reinforcement as is an effective method in reducing deformation and repairing granular fill layer overlying soft foundations.

Keywords: Field tests, weak soil, granular fill bed, geogrid, plate loading test
Sorumlu Yazar: Bahadır Ok, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale