SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE ELASTİK KÜTLE-YAY SALINIMINLARININ İNCELENMESİ [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(1): 81-86

SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE ELASTİK KÜTLE-YAY SALINIMINLARININ İNCELENMESİ

Zekeriya GİRGİN1, Ersin DEMİR1
Pamukkale University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, 20070, Denizli

Bu çalışmada, elastik kütle-yay sarkaç salınımları incelenmiştir. Sistemin lineer olmayan diferansiyel denklemlerini çözmek için Dymola, SimulationX gibi Modelica dili tabanlı Simülasyon Tekniği kullanılmıştır. Sistemdeki yayın direngenliği lineer ve kütlesi ihmal edilmiştir. Bu şartlar altındaki sarkacın kinematik davranışı incelenmiştir. Sistemi ifade eden genel denklem iki tane lineer olmayan ve birbirini etkileyen diferansiyel denklemden oluşmaktadır. Bu denklemler Simülasyon Tekniği ile çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar önceki çalışmalarla kıyaslanmış ve uyumlu olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Elastik sarkaç, Lineer olmayan salınım, Simülasyon Tekniği, Modelica, Dymola.


INVESTIGATION OF ELASTIC PENDULUM OSCILLATIONS BY SIMULATION TECHNIQUE

Zekeriya GİRGİN1, Ersin DEMİR1
Pamukkale University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, 20070, Denizli

In this study, elastic spring-mass pendulum oscillations are investigated. In order to solve a nonlinear differential equation system, Simulation Technique based on Modelica Language such as Dymola, SimulationX etc., is used. It's assumed that the spring coefficient in this system is linear and spring mass is neglected. Under these conditions, kinematic behavior of the pendulum was investigated. The governing equation of the system possessing two nonlinear differential equations which interacts each other are solved simultaneously. The obtained results are compared with previous works and seemed good agreements with others.

Keywords: Elastic pendulum, Nonlinear oscillation, Simulation technique, Modelica, Dymola.


Zekeriya GİRGİN, Ersin DEMİR. INVESTIGATION OF ELASTIC PENDULUM OSCILLATIONS BY SIMULATION TECHNIQUE. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(1): 81-86


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale