AKTİFLEŞTİRİLMİŞ LİNYİT KÖMÜRLERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERİNDEN FENOL’ÜN ADSORBSİYONU [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 467-470

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ LİNYİT KÖMÜRLERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERİNDEN FENOL’ÜN ADSORBSİYONU

Mehmet MAHRAMANLIOĞLU1, Hüseyin GÜLENSOY2, İrfan KIZILCIKLI1
1İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Bu çalışmada, fenol’ün sulu çözeltilerinden adsorbsiyon yolu ile uzaklaştırılması ve böylece geri kazanılması hedeflendi. Adsorbent olarak İstanbul ili, Yeniköy kömür sahalarından üretilen ağaçlı linyit kömürleri seçildi. Sözü edilen linyit kömürlerinden alınan bir örnek bu amaçla önce aktifleştirildi. Aktifleştirme, sülfat asidiyle ısıtma ve destilasyon metodları ile gerçekleştirildi. Adsorbsiyon çalışmalarında çeşitli molar konsantrasyonlarda sulu fenol çözeltileri kullanıldı. Elde edilen adsorbsiyon sonuçlarının Langmuir izotermine uyduğu görüldü. Çalışmaların sonucunda, bugüne kadar sadece yakıt olarak kullanılagelen bu kömürlerin adsorblayıcı olarak da değerlendirilebileceği, daha ileri çalışmalarla da, bazı atık sulardan fenol’ün uzaklaştırılabileceği ve hatta geri kazanılmasının mümkün olabileceği anlaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Fenol, Aktifleştirme, Adsorbsiyon, Atık su arıtma


ADSORPTION OF PHENOL FROM ITS AQUEOUS SOLUTIONS USING ACTIVATED LIGNITE COALS

Mehmet MAHRAMANLIOĞLU1, Hüseyin GÜLENSOY2, İrfan KIZILCIKLI1
1İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul

In this work the adsorption and recovery of phenol from its aqueous solutions has been the main purpose. The lignite coals obtained from Yeniköy, İstanbul, have been chosen as the adsorbent matter. The sample taken has first been activated. The activation of lignite samples were carried out by either heating with sulphuric acid or through destillation in an inert atmosphere. Aqueous solutions of phenol of various concentrations have been used in the adsorption process. It was seen that the adsorption results were in perfect correlation with the Langmuir isotherm. As a result, it has been proved that these lignite coals which have been used for heating purposes till today, can also be used as a good adsorbent agent. Furthermore, it has been observed that phenol can be removed some waste waters and its recovery process can even be possible under certain conditions.

Keywords: Phenol, Activation, Adsorption, Treatment of waste waters


Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, Hüseyin GÜLENSOY, İrfan KIZILCIKLI. ADSORPTION OF PHENOL FROM ITS AQUEOUS SOLUTIONS USING ACTIVATED LIGNITE COALS. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 467-470


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale