YAVAŞ KUM FİLTRELERİNDE TASARIM VE ÇALIŞMA DEĞİŞKENLERİNİN ÇIKIŞ KALİTESİNE ETKİLERİ [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 527-535

YAVAŞ KUM FİLTRELERİNDE TASARIM VE ÇALIŞMA DEĞİŞKENLERİNİN ÇIKIŞ KALİTESİNE ETKİLERİ

Mehmet Emin AYDIN1
Selçuk University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, Konya

Tasarım ve çalışma parametrelerinin filtre çıkış suyu kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla değişik etkin dane çaplarında (170, 360 ve 450 mm) kuma sahip üç tane yavaş kum filtresi 100 mm/h den 500 mm/h’e kadar değişen filtrasyon hızlarında ve 25 o C, 15 o C ve 5 o C olmak üzere üç değişik sıcaklıkta çalıştırılmıştır. Araştırma boyunca yüksek koliform bakteri, askıdaki katı maddeler ve bulanıklık giderimine ulaşılmıştır. Kum danesi etkin çapındaki artışla, askıdaki katı maddelerin gideriminde iyileşme olurken artan filtrasyon hızıyla koliform bakteri gideriminde azalma olduğu gözlenmiştir. Filtrelerin giriş ve çıkışında Amonyak, Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Oksijen miktarları da ölçülmüştür. Araştırma boyunca azalan çalışma sıcaklığıyla ve artan filtrasyon hızlarıyla amonyak gideriminin azaldığı gözlenmiştir. Toplam organik karbon giderimi ortalama 0.7 mg/l olarak bulunmuştur. Bu TOK giderim değeri yaklaşık olarak filtre yatağı boyunca ortalama olarak kullanılan çözünmüş oksijen miktarına karşılık gelmektedir. Oksijen tüketimine bakılırsa filtrelerde nitrifikasyon olduğu söylenemez, dolayısıyla amonyak giderimi anaboliktir.

Anahtar Kelimeler: Yavaş kum filtreleri, Dane çapı, Yatak derinliği, Filtrasyon hızı, Sıcaklık


EFFECTS OF DESIGN AND OPERATIONAL VARIABLES ON FILTRATE QUALITY OF SLOW SAND FILTERS

Mehmet Emin AYDIN1
Selçuk University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, Konya

This experimental research was carried out to determine the effects of design and operational parameters on filtrate quality of slow rate sand filters. Three slow sand filters containing sand of different effective sizes (170, 360 and 450 mm) were operated at treatment rates ranging from 100 to 500 mm/h at three temperatures of 25 o C, 15 o C and 5 o C. High percentage removal of coliform bacteria, suspended solids, and turbidity was achieved throughout the investigation. An improved removal of suspended solids with increasing sand grain size was recorded. With increasing flow rates some reduction in the removal of coliforms were observed. Ammonia, TOC and dissolved oxygen contents of influent and the filtrates were also measured. Overall ammonia removal was declined with decreasing temperature and increasing flow rate. TOC removal of overall 0.7 mg/l corresponds about to the reduction in the dissolved oxygen content. By looking at the oxygen consumption, there is no evidence to suggest that nitrification took place in the filters. Thus, the removal of ammonia must be due to the anabolic uptake.

Keywords: Slow sand filters, Sand size, Bed depth, Rates of filtration, Temperature


Mehmet Emin AYDIN. EFFECTS OF DESIGN AND OPERATIONAL VARIABLES ON FILTRATE QUALITY OF SLOW SAND FILTERS. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 527-535


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale