YERALTI KÖMÜR DAMARLARINDAN ÜRETİLEN METANIN KULLANIM TEKNOLOJİLERİ [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(1): 129-136

YERALTI KÖMÜR DAMARLARINDAN ÜRETİLEN METANIN KULLANIM TEKNOLOJİLERİ

Gökhan AYDIN1, İzzet KARAKURT1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon

Kömür işletmelerinin çok azı kömür damarlarından elde ettikleri gazı kullanmaktadır. Gazın kullanılamaması ekonomik yönden karlı olabilecek bir kaynağın israf edilmesi anlamına gelmesinin yanısıra, küresel ısınmaya da katkıda bulunmaktadır. Kömür damarlarından elde edilen gazlar, metan konsantrasyonuna bağlı olarak doğal gaza alternatif bir kaynak yada elektrik üretimi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilmektedir. Gazın kullanılmasının ve/veya satışının mümkün olmadığı durumlarda, gaz emisyonunun azaltılması için en iyi yol, gazın yanma yoluyla bertaraf edilmesidir. Bu çalışmada, kömür damarlarından elde edilen metan gazının kullanım teknolojileri detaylı bir şekilde ele alınmış ve uygulamalar hakkında örnekler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kömür kökenli metan, Enerji, Küresel ısınma.


THE UTILIZATION TECHNOLOGIES OF METHANE PRODUCED FROM UNDERGRAUND COAL SEAMS

Gökhan AYDIN1, İzzet KARAKURT1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon

A few coal mines use coalbed methane recovered from coal seams. As well as being unable to use gas means waste of an economically valuable source, it contributes to global warming. Gases recovered from coal mines can be used for various applications as an alternative source to natural gas or such as generation of power related to methane concentration. In cases the sale and/or use of gas would not be profitable, the best way for decreasing gas emissions is to destroy methane via flaring. In this study, the utilization technologies of methane are defined in detail and the examples being in practice are given.

Keywords: Coalbed methane, Energy, Global warming.


Gökhan AYDIN, İzzet KARAKURT. THE UTILIZATION TECHNOLOGIES OF METHANE PRODUCED FROM UNDERGRAUND COAL SEAMS. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(1): 129-136


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale