İstanbul’da elektrikli araç şarj istasyonlarının konumlandırılması için bir model [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1056-1061 | DOI: 10.5505/pajes.2019.28475  

İstanbul’da elektrikli araç şarj istasyonlarının konumlandırılması için bir model

Büşra Gülnihan Daşcıoğlu, Gulfem Tuzkaya, Hüseyin Selçuk Kılıç
Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Klasik ulaştırma sistemlerinin çevresel kaygıları göz önünde bulundurulduğunda, elektrikli araçlarla (EA) ilgili çalışmalar önem kazanmış ve son yıllarda sayıca artmıştır. Bu noktada ele alınması gereken sorunlardan biri EA’lar için şarj istasyonlarının uygun yerlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmanın temel amacı, İstanbul'daki elektrik şarj istasyonlarına ilişkin en uygun konumları yolların akışını değerlendirmeye alarak bulmaktır. Şarj istasyonlarının konumları, yolların kapsanan akışını maksimize etmeyi amaçlayan akış-yakıt ikmal lokasyon modeline dayanan bir model kullanılarak belirlenmiştir. Matematiksel model farklı “p” değerli için çözülmüş ve en iyi lokasyonlar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akış-yakıt ikmal lokasyon modeli, Atama problemi, Elektrikli araçlar, Elektrik şarj istasyonları


A model for determining the locations of electric charge stations in Istanbul

Büşra Gülnihan Daşcıoğlu, Gulfem Tuzkaya, Hüseyin Selçuk Kılıç
Department Of Industrial Engineering, Marmara University, Istanbul, Turkey

The studies about Electric Vehicles (EV) have gained importance and increased in the last years depending on the environmental concerns of the classic transportation systems. One of the problems to consider at this point is locating the proper points of electric charging stations for EVs. The primary objective of this research is to locate the electric charging stations in Istanbul considering the flow of the paths. The locations of electric charging stations are determined by using a mathematical model based on the flow-refuelling location model with the aim of maximizing the captured flow. The mathematical model is run for various values of “p” and the optimum locations are obtained.

Keywords: Flow-refuelling location model, Assignment problem, Electric vehicles, Electric Charging Stations


Büşra Gülnihan Daşcıoğlu, Gulfem Tuzkaya, Hüseyin Selçuk Kılıç. A model for determining the locations of electric charge stations in Istanbul. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1056-1061

Sorumlu Yazar: Büşra Gülnihan Daşcıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale