2-Aminobenzotiyazolün Karışık Ligandlı Metal Kompleksleri ve Biyolojik Özellikleri Hakkında Literature Çalışması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1360-1369 | DOI: 10.5505/pajes.2017.30164  

2-Aminobenzotiyazolün Karışık Ligandlı Metal Kompleksleri ve Biyolojik Özellikleri Hakkında Literature Çalışması

Halil İlkimen
Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 43100, Kütahya

2-Aminobenzotiyazol ile bazı organik bileşiklerin [β-pikolin, γ-pikolin, isokinolin, asetilaseton, o-hidroksiasetofenon, 1,2-etilendiamin, piperazin, N, N'-bis(4-antipirilmetil)piperazin, N,N'-tetra(4-antipirilmetil)-1,2-diaminoetan, N,N'-bis(4-antipirilmetil) piperazin, N, N'-tetra(4-antipirilmetil)-1,2-diaminoetan, ftalamid, malonamid, benzilaseton, tetrametilen sulfoksit, katekol, p-klorofenoksiasetik asit, 7-oksobisiklo[2.2.1] heptan-2,3-dikarboksilik asit, 2,2’-bipridin, 1.10-fenantrolin, propanoik asit, fenoksiasetik, 2-imino-3-allilbenzotiyazol, sakarin, trifenilfosfin, trifloroasetik asit, adipik asit, 1,4-benzendikarboksilik asit, süksinik asit, formik asit, pikrik asit, amino asit, p-formilfenoksiasetik asit ve 2,6-piridindikarboksilik asit] karışık ligandlı metal komplekslerinin (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Au, Ru, Os, Ir, Pd, Rh, U, Eu ve Tb) yapıları ve biyolojik özelliklerini anlatan çalışmalar literatürde gözlenmiştir. Bu bileşiklerde 2-aminobenzotiyazol metale tiyazol halkasının N ve/veya S ve/veya animo grubundan bağlanmakta yada tamamlayıcı iyon şeklinde yapıda yer almaktadır. Bu komplekslerinin antibakteriyel, antikanser, antifungal, anti-inflamatuar, antitümör ve karbonik anhidraz inhibisyonu gibi biyolojik özellikleri bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler: 2-Aminobenzotiyazol, Karışık Ligand, Metal Kompleksleri, Biyolojik Özellikler


A Review on Biological Properties and Mixed Ligand Metal Complexes Of 2-Aminobenzothiazoles

Halil İlkimen
Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, Dumlupınar University, 43100 Kütahya, Turkey

The studies about the structures and biological properties of the mixed ligand metal complexes (Mn+, M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Au, Ru, Os, Ir, Pd, Rh, U, Eu, and Tb) of the 2- aminobenzothiazole and some organic compounds (β-picoline, γ-picoline isopicoline, acetylaceton, o-hydroxyacetophenone, 1,2-ethylenediamine, piperazine, N,N'-bis(4-antipyrylmethyl)piperazine, N,N'-tetra(4-antipyrylmethyl)-1,2-diaminoethane, phtalamide, malonimide, benzylacetone, tetramethylenesulphoxide, catechol, p-chlorophenoxyacetic acid, 7-oxobicyclo[2.2.1]-heptan-2,3-dicarboxylic acid, 2,2’-bipyridine, 1,10-phenanthroline, propionic acid, phenoxyacetic acid, 2-amino-3-allylbenzothiazole, saccharine, triphenylphosphine, trichloroacetic acid, adipic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, succinic acid, formic acid, picric acid, amino acid, p-formylphenoxyacetik acid and 2,6-pyridinedicarboxylic acid) have been observed in the literatüre. In these compounds, 2-aminobenzothiazole connected to the metal from N or S or amine group of thiazole ring or take part in the structure as the complementary form. Some biological properties such as antimicrobial, anticancer, antifungal, anti-inflammatory, antitumor and inhibition of carbonic anhydrase of these complexes are well-known.

Keywords: 2-Aminobenzothiazole, Mixed Ligand, Metal Complexes, Biological Properties.


Halil İlkimen. A Review on Biological Properties and Mixed Ligand Metal Complexes Of 2-Aminobenzothiazoles. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1360-1369

Sorumlu Yazar: Halil İlkimen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale