Sıcak Şerit Haddelemede İş Merdane Malzemeleri ve Hadde Merdanesi Döküm Yöntemleri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(3): 433-439

Sıcak Şerit Haddelemede İş Merdane Malzemeleri ve Hadde Merdanesi Döküm Yöntemleri

Şadi KARAGÖZ1, Onur BİRBAŞAR1, Alper KAYA1
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 41040, Kocaeli

En etkili üretim proseslerinden biri olan haddelemeyi gerçekleştirmek için kullanılacak malzemelerin seçimi ve bu malzemelerin merdanenin özelliklerine etkisi önemli bir parametredir. Aynı zamanda uygun malzeme ile çeşitli üretim metotlarının kullanılması da bu özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hangi uygulamalarda ne çeşit bileşimde merdane malzemesine ihtiyaç bulunduğunu anlamak için, haddeleme koşulları ile merdane malzemesi bileşimlerinin ve özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada klasik malzemelerden, son zamanalarda geliştirilen malzemelere kadar olan gelişmenin değerlendirilmesi sunulmuş ve bi-metal merdane üretim teknolojileri irdelenmiştir. Ayrıca deneysel olarak dökümü gerçekleştirilen perlitik ve martenzitik merdane mikroyapıları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile mikroyapı oluşumlarının merdaneden beklenen özellikler üzerine etkileri analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Haddeleme, Merdane malzemeleri, Sıcak şerit haddeleme, Bi-metal döküm, Mikroyapı.


Work Roll Materials For Hot Strip Milling and Casting Methods of Rolling Roll

Şadi KARAGÖZ1, Onur BİRBAŞAR1, Alper KAYA1
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 41040, Kocaeli

The selection of materials for rolling, which is one of the powerful manufacturing process and the influence of these materials on the roll properties is an important factor. Also, the use of suitable material and various manufacturing technologies affect these characteristics. To understand that which roll grade is needed for which application, the rolling conditions, the roll grades and their properties should be known. In this work the evolution of roll materials from classical materials up to recently developed materials are presented and bimetallic roll technologies are investigated. Furthermore, experimentally cast pearlitic and martensitic roll microstructures were examined. The influence of microstructural phases on the roll properties were analyzed with the results of mechanical and microstructural observations.

Keywords: Rolling, Roll materials, Hot strip mill, Bimetallic casting, Microstructure.


Şadi KARAGÖZ, Onur BİRBAŞAR, Alper KAYA. Work Roll Materials For Hot Strip Milling and Casting Methods of Rolling Roll. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(3): 433-439


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale