Karma mesnetli kirişin serbest titreşim analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-33558 | DOI: 10.5505/pajes.2019.33558  

Karma mesnetli kirişin serbest titreşim analizi

Yaşar Pala, Semih Beyçimen
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bursa

Bu çalışmada iki ucunda dönme ve ötelenme yayı bulunan bir Euler-Bernoulli kirişin serbest titreşimi incelenmiştir. Farklı yay katsayılarına göre hem simetrik hem de simetrik olmayan durumlara göre frekans tabloları ve mod şekilleri oluşturulmuştur. Yay sabitleri değiştirilerek birçok durum incelenmiş ve yorumlanmıştır. Yüksek frekanslarda yay sabitlerinin frekanslar üzerine etkisinin son derece azaldığı ve iki frekans arasındaki farkın sabit bir değere yaklaştığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karma mesnetler, Yay, Kiriş, Serbest Titreşim


Free vibration analysis of mixed supported beam

Yaşar Pala, Semih Beyçimen
Department of Mechanical Engineering, Uludag University, Bursa, Turkey

In this study, the free vibration of a Euler-Bernoulli beam with rotating and transitional springs at both ends has been investigated. According to different spring coefficients, frequency tables and mode shapes have been created for both symmetric and non-symmetric cases. By changing spring constants, many conditions have been examined and interpreted. It has been found that the effect of spring constants on frequencies is extremely low at high frequencies and the difference between two frequencies approaches to a constant value.

Keywords: Mixed supports, Spring, Beam, Free Vibration




Sorumlu Yazar: Semih Beyçimen, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale