Kentsel Atık Yönetiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-33603 | DOI: 10.5505/pajes.2018.33603  

Kentsel Atık Yönetiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Analizi

Güray Salihoğlu, Zehra Poroy, Nezih Kamil Salihoğlu
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye

Bursa kentinde uygulanan katı atık yönetim modeli, kentin atık yönetim ihtiyaçlarına yanıt verirken, her faaliyet gibi aynı zamanda çevre üzerinde bir yük oluşturmaktadır. Bu çalışmada Bursa’da kentsel katı atık yönetiminden kaynaklanan çevresel yükün analiz edilmesi ve bu yükü azaltmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında çevresel yük, yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD) ve deponi gazı etki modellemesi ile analiz edilmiştir. Uygulanan YDD sürecinde kentsel katı atığın yönetimi boyunca izlediği toplama, taşıma, aktarma istasyonuna iletilme, düzenli depolama alanında depolanma ve oluşan gazdan enerji eldesi süreçleri sistem sınırlarına dahil edilmiştir. YDD çalışması için SimaPro 8.5.0 yazılımı, deponi gazının değerlendirilmesi için EPA LandGem Modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Bursa’da bir yılda deponi gazından enerji üretim tesisiyle azaltılan toplam emisyonun yaklaşık 0,5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri düzeyinde, bir yılda depolama yoluyla bertaraf edilen kentsel atığın küresel ısınmaya katkısının ise yaklaşık 44 milyon ton CO2 eşdeğeri düzeyinde olduğu görülmüştür. Katı atık yönetiminin kirli sis (smog) oluşumuna katkısı yaklaşık 55 milyon ton O3 eşdeğeri, ozon tabakasındaki incelmeye katkısı 647 kg CFC-11 eşdeğeri, kanserojen madde oluşumuna katkısı 22,5 CTUh ve solunum etkisi 1732 ton PM10 eşdeğeri olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karbon ayak izi, deponi gazı, enerji eldesi, atık taşıma


Life Cycle Assessment for Municipal Waste Management: Analysis for Bursa

Güray Salihoğlu, Zehra Poroy, Nezih Kamil Salihoğlu
Uludag University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, Bursa, Turkey

While the solid waste management model applied in the city of Bursa responds to the waste management needs of the city, it creates a burden on the environment at the same time like every activity. The purpose of this study was to analyze the environmental burden arising from municipal waste management in Bursa and to determine the necessary steps to be taken to reduce this burden. Environmental burden was analyzed by using life cycle assessment (LCA) approach and landfill gas impact modeling. The steps that municipal waste is subjected to throughout its life, namely collection and transport, transport to transfer station, landfilling, energy conversion from landfill gas were included into the system boundaries in LCA. SimaPro 8.5.0 software was used for the LCA study, and EPA LandGem model was employed for the assessment of the impact by landfill gas. The findings of the study showed that the emissions reduced by the landfill gas to energy plant in one year is approximately 0.5 million ton CO2 equivalent, and the contribution of municipal waste managed with landfilling as the main method to the global warming in one year is approximately 44 million ton CO2 equivalent. The approximate contribution of municipal landfilled to smog formation was calculated as 55 million ton O3 equivalent, to depletion of ozone layer as 647 kg CFC-11 equivalent, to carcinogenic substance formation as 22.5 CTUh, and to inhalation impact as 1732 ton PM10 equivalent.

Keywords: Carbon footprint, landfill gas, energy conversion, waste transport
Sorumlu Yazar: Güray Salihoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale