Geleneksel et ürünlerindeki laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç profili [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-34466 | DOI: 10.5505/pajes.2018.34466  

Geleneksel et ürünlerindeki laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç profili

Zerrin Erginkaya1, İbrahim Yalanca1, Emel Ünal Turhan2
1Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
2Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü

Bu çalışmanın amacı bazı geleneksel et ürünlerinden laktik asit bakterilerini izole etmek ve bu izolatların antibiyotik dirençliliklerini belirlemektir. Çalışmada sucuk ve pastırma örneklerinden Lactobacillus spp., Pediococcus spp., Leuconostoc spp. ve Enterococcus spp. olmak üzere toplam 41 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. İzolatların antibiyotik dirençlilikleri Kirby-Bauer Disk Difüzyon yöntemi kullanılarak saptanmıştır. Sucuk ve pastırma örneklerinden elde edilen laktik asit bakterisi izolatlarının tamamı vankomisin ve siprofloksasine dirençli bulunurken, kloramfenikol, eritromisin ve ampisiline karşı duyarlı bulunmuşlardır. Laktik asit bakterisi izolatlarının bazılarında ayrıca rifampisin, tetrasiklin, ve gentamisin direnci de saptanmıştır. Sucuk ve pastırma örneklerinde farklı direnç profillerinin gözlenmesi geleneksel et ürünlerindeki antibiyotik dirençliliği ile ilgili sistematik bir çalışma yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Sucuk, Pastırma, Antibiyotik Direnci, Laktik Asit Bakterisi


Antibiotic resistance profile of lactic acid bacteria from traditional meat products

Zerrin Erginkaya1, İbrahim Yalanca1, Emel Ünal Turhan2
1University of Çukurova, Agricultural Faculty, Department of Food Engineering, Adana
2University of Osmaniye Korkut Ata, Kadirli Applied Sciences School, Department of Food Technology

The present research is aimed isolation of lactic acid bacteria from some traditional meat products and detection of antibiotic resistant strains. In the present study, total 41 lactic acid bacteria including Lactobacillus spp., Pediococcus spp., Leuconostoc spp. and Enterococcus spp. were isolated. Antibiotic resistance of these isolates were detected by Kirby Bauer-Disc Diffusion Method. It was found that all of lactic acid bacteria isolates from sucuk and pastırma had resistance to vancomycin and ciprofloxacin, while they exhibited susceptible to chloramphenicol, erythromycin and ampicillin. Additionally, some of lactic acid bacteria showed resistance against rifampicin, tetracycline and gentamicin. The observation of different resistance profile in sucuk and pastrami samples revealed need of systematic studies dealing with antibiotic resistance in lactic acid bacteria from traditional meat products.

Keywords: Sucuk, Pastırma, Antibiotic Resistance, Lactic Acid Bacteria
Sorumlu Yazar: Emel Ünal Turhan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale