Endüstriyel çay atıklarından üretilen biyokömürün yakıt pillerinde uygulanması-yenilikçi bir yaklaşım [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-34966 | DOI: 10.5505/pajes.2019.34966  

Endüstriyel çay atıklarından üretilen biyokömürün yakıt pillerinde uygulanması-yenilikçi bir yaklaşım

Gökçen Akgül, Zehra Turan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Yakıt pilleri, temiz ve etkin enerji teknolojileri içinde önemli bir rol oynamaktadır. Hidrojeni yakıt olarak kullanan ve diğer türlerine göre daha düşük sıcaklıklarda çalışan proton değişim membran (PEM) yakıt pili, taşınabilir elektrik sistemleri için önemlidir. Yakıt pillerinin çoğu kısmında malzeme olarak karbon malzeme kullanılmaktadır. Bu çalışmada biyokütleden elde edilen biyokömürün (biochar), alternatif, temiz, ucuz ve sürdürülebilir bir karbon malzeme olarak membran elektrot kümesinde kullanımının yakıt pili verimine etkisi incelenmiştir. Özellikle sülfolanmış biyokömür kullanımı ile katalizör kullanımı yarı yarıya azaltılırken daha yüksek yakıt pili voltaj gerilimi elde edilmiştir. Yarı yarıya azaltılan katalizörlü yakıt pili ile 0.56 V gerilim elde edilirken, aynı hücrede sülfolanmış biyokömür kullanıldığında 0.78 V gerilim ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: yakıt pili, biyokömür, çay atıkları


Application of biochar derived from industrial tea waste into the fuel cell-a novel approach

Gökçen Akgül, Zehra Turan
Recep Tayyip Erdogan University, Engineering Faculty, Department of Energy Systems Engineering

Fuel cells play an important role in clean and efficient energy technologies. The proton exchange membrane (PEM) fuel cell, which uses hydrogen as fuel and operates at lower temperatures than other types, is important for portable electrical systems. Carbon material is used in the most of the fuel cell parts. In this study, the effect of biomass derived biochar on fuel cell efficiency has been investigated as an alternative, clean, inexpensive and sustainable carbon material in the membrane electrode assembly. Especially the sulphated biochar, the use of catalyst was reduced by half, results in higher fuel-cell voltage. A 0.56 V voltage was obtained with a half-catalyzed fuel cell, while a 0.78 V voltage was measured when sulfated biochar was used in the same cell.

Keywords: fuel cell, biochar, tea waste
Sorumlu Yazar: Gökçen Akgül, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale